Gå til hovedindhold
SF1530
CVR-Online
Virksomhed

Formål

Integrationen er udfaset.

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at fremsøge og hente stamoplysninger om virksomheder og deres produktionsenheder.

For opslag på CVR-oplysninger henvises i stedet til Datafordeler.dk.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF1530_2.4
CVR-Online
Status gyldig fra
08/11/2023
Version
2.4
Udfaset

Nyt i denne version

Integrationens service udstilles i denne version også med SAML-token (Liberty Basic SOAP Binding).

Beskrivelse

Integrationen er udfaset.

Integrationen består af én service på Serviceplatformen, som orkestrerer en række kald til CVR-tjenesterne på Datafordeleren.

Kilden til integrationen har oprindeligt været Erhvervsstyrelsens (ERST) CVR-online, men den overgik til Datafordeleren ved udgangen af 2018, fordi CVR-online lukkede.

Kildeændringen har haft konsekvenser for de data og den funktionalitet integrationen tilbyder. Servicens tekniske kontrakt er forblevet uændret, men det har ikke være muligt at lave en 100 % identisk service rent indholdsmæssigt. Visse data er i den tekniske kontrakt ikke længere tilgængelige, ligesom det ikke har været muligt at bibeholde en del af søgefunktionaliteten.

ERST er ansvarlig registermyndighed og dataejer for CVR-tjenesterne på Datafordeleren.

Services

Webservice / Serviceplatformen
CVROnline
Version
2.1
Udfaset

Formål

Servicen giver mulighed for at tilgå kildesystemet CVR-Online.

Nyt i denne version

Servicen anvender i denne version også SAML-token (Liberty Basic SOAP Binding) som sikkerhedsmodel.

Beskrivelse

Servicen er implementeret som en SOAP-service og understøtter fem operationer:

- LegalUnitGet
- LegalUnitSearch
- ProductionUnitGet
- ProductionUnitSearch
- RelatedProductionUnitNameAndAddressGet

De fem operationer orkestrerer kald til relevante REST-services for CVR på Datafordeleren. Afhængigt af den valgte operation returneres en række oplysninger om virksomheden.

LegalUnitGet
- Opslag på CVR-nummer. Ud fra et CVR-nummer returneres bl.a. virksomhedsnavn, adresse, start- og ophørstidspunkt, reklamekode, tilknyttede P-numre og virksomhedsform.

LegalUnitSearch
- Søgning efter CVR-enhed. Ud fra en kombination af søgeparametre returneres en liste af matchende CVR-numre. Bemærk, at kun et begrænset antal søgeparametre vil fungere efter kildeændring.

ProductionUnitGet
- Opslag på P-nummer. Ud fra et P-nummer returneres bl.a. navn, adresse, start- og ophørstidspunkt, reklamekode, relateret CVR-nummer og branche.

ProductionUnitSearch
- Søgning efter P-nummer. Ud fra en kombination af søgeparametre returneres en liste af matchende P-numre. Bemærk, at kun et begrænset antal søgeparametre vil fungere efter kildeændring.

RelatedProductionUnitNameAndAddressGet
- Opslag på relateret P-nummer. Returnerer navn og adresse på relaterede P-numre.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:
- Certifikat - InvocationContext (IC)
- SAML-token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CVR/Online/2

UUID: c0daecde-e278-43b7-84fd-477bfeeea027

EntityId: http://cvr.serviceplatformen.dk/service/online/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CVR/Online/2

UUID: c0daecde-e278-43b7-84fd-477bfeeea027

EntityId: http://cvr.serviceplatformen.dk/service/online/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side