Gå til hovedindhold
SF1530
CVR-Online
Virksomhed

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at fremsøge og hente stamoplysninger om virksomheder og deres produktionsenheder.

Integrationen udfases 8. november 2023 (der var tidligere meldt ud, at udfasning ville ske pr. 20. marts 2023, men dette er blevet ændret). Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere.

For opslag på CVR-oplysninger henvises i stedet til Datafordeler.dk.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF1530_2.4
CVR-Online
Udfasningsdato
08/11/2023
Version
2.4 Denne version er lukket for tilgang
Under udfasning

Nyt i denne version

Integrationens service udstilles i denne version også med SAML-token (Liberty Basic SOAP Binding).

Beskrivelse

Integrationen udfases pr. 8. november 2023. (Der var tidligere meldt ud, at udfasning ville ske pr. 20. marts 2023, men dette er blevet ændret).

Integrationen består af én service på Serviceplatformen, som orkestrerer en række kald til CVR-tjenesterne på Datafordeleren.

Kilden til integrationen har oprindeligt været Erhvervsstyrelsens (ERST) CVR-online, men den overgik til Datafordeleren ved udgangen af 2018, fordi CVR-online lukkede.

Kildeændringen har haft konsekvenser for de data og den funktionalitet integrationen tilbyder. Servicens tekniske kontrakt er forblevet uændret, men det har ikke være muligt at lave en 100 % identisk service rent indholdsmæssigt. Visse data er i den tekniske kontrakt ikke længere tilgængelige, ligesom det ikke har været muligt at bibeholde en del af søgefunktionaliteten.

ERST er ansvarlig registermyndighed og dataejer for CVR-tjenesterne på Datafordeleren.

Services

Webservice / Serviceplatformen
CVROnline
Version
2.1
Under udfasning

Formål

Servicen giver mulighed for at tilgå kildesystemet CVR-Online.

Nyt i denne version

Servicen anvender i denne version også SAML-token (Liberty Basic SOAP Binding) som sikkerhedsmodel.

Beskrivelse

Servicen er implementeret som en SOAP-service og understøtter fem operationer:

- LegalUnitGet
- LegalUnitSearch
- ProductionUnitGet
- ProductionUnitSearch
- RelatedProductionUnitNameAndAddressGet

De fem operationer orkestrerer kald til relevante REST-services for CVR på Datafordeleren. Afhængigt af den valgte operation returneres en række oplysninger om virksomheden.

LegalUnitGet
- Opslag på CVR-nummer. Ud fra et CVR-nummer returneres bl.a. virksomhedsnavn, adresse, start- og ophørstidspunkt, reklamekode, tilknyttede P-numre og virksomhedsform.

LegalUnitSearch
- Søgning efter CVR-enhed. Ud fra en kombination af søgeparametre returneres en liste af matchende CVR-numre. Bemærk, at kun et begrænset antal søgeparametre vil fungere efter kildeændring.

ProductionUnitGet
- Opslag på P-nummer. Ud fra et P-nummer returneres bl.a. navn, adresse, start- og ophørstidspunkt, reklamekode, relateret CVR-nummer og branche.

ProductionUnitSearch
- Søgning efter P-nummer. Ud fra en kombination af søgeparametre returneres en liste af matchende P-numre. Bemærk, at kun et begrænset antal søgeparametre vil fungere efter kildeændring.

RelatedProductionUnitNameAndAddressGet
- Opslag på relateret P-nummer. Returnerer navn og adresse på relaterede P-numre.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:
- Certifikat - InvocationContext (IC)
- SAML-token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/CVR/Online/2

UUID: c0daecde-e278-43b7-84fd-477bfeeea027

EntityId: http://cvr.serviceplatformen.dk/service/online/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/CVR/Online/2

UUID: c0daecde-e278-43b7-84fd-477bfeeea027

EntityId: http://cvr.serviceplatformen.dk/service/online/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side