Gå til hovedindhold
Lamper og ikon

Bliv klar til at kode: Organisationssystem

Hvordan får du adgang til Fælleskommunalt Organisationssystem? Her finder du gode råd og vejledninger, så du bliver klar til at kode.

På denne side kan du læse om:

Forudsætninger for at kunne påbegynde udvikling

Serviceaftale

For at kunne kalde webservices for Organisationssystemet skal der oprettes en serviceaftale med jeres testmyndighed. Hvis I ikke har en myndighed at teste med, kan I få oprettet jeres egen testmyndighed. 

Når du skal oprette en serviceaftale for Organisationssystemet, er der disse specifikke trin, som du skal igennem i forbindelse med oprettelsen af serviceaftalen i Administrationsmodulet: 

 1. Vælg Serviceaftaletypen "Uden videregivelse af data" uanset om du skal kunne læse eller opdatere metadata
   
 2. Vælg følgende service: "Organisation 6"
   
 3. Beslut om der kun skal kunne læses – eller læses, skrives og redigeres
  1. For at kunne læse, sæt følgende parametre på "Organisation 6":
   • Tilføj rollen "Udstil" 
   • Vælg "Ja" for typerne "secpr-nummer" og "senavn", hvis du vil havde adgang til disse.
  2. For at kunne læse/skrive/redigere, sæt følgende parametre på "Organisation 6":
   • Tilføj rollen "Rediger organisation"
   • Vælg "Ja" for typerne "secpr-nummer", "senavn", "fysiskslet" (exttest) og "anonymiser", hvis du vil havde adgang til disse.

Services

Du kan læse mere om de tilgængelige webservices for Fælleskommunalt Organisationssystem på siden for integrationen SF1500 Organisation.

Sikkerhed
For at kunne kalde webservices benyttes tokensikkerhed via den Fælleskommunale Sikkerhedsmodel. Du kan læse mere om sikkerhedsmodellen og tokensikkerhed under "Adgangsstyring for Webservices" på siden Adgangsstyring for systemer.

For at kunne kalde webservices, skal du skal have installeret følgende certifikater: 

Du har desuden brug for følgende: 

Når ovenstående er på plads, og de nødvendige serviceaftaler er godkendt af testmyndigheden, kan du begynde at kalde webservices. 

Kom godt i gang med webservices
Hvis det er første gang du skal kalde en webservice i den fælleskommunale infrastruktur, er der hjælp at hente i vejledningen Kom godt i gang - webservice.

Dokumentation og vejledning

Dokumentationen for SF1500 Organisation indeholder beskrivelse af de enkelte webservices (herunder fejlkoder), samt et fællesdokument med generelle forhold, som gælder for alle webservices. 

Mønstre for indlæsning af data
I samarbejde med kommunale organisationsansvarlige er der udarbejdet en række registreringsmønstre for, hvordan data skal indlæses i Fælleskommunalt Organisationssystem, så data kan udlæses i nogenlunde samme struktur på tværs af alle kommuner. Disse registreringsmønstre kan findes i anvisningerne.

Anvisninger - Fælleskommunalt Organisationssystem

Du kan downloade dokumentet ved at klikke på titlen:

Mønstre for udlæsning af data
Der er udarbejdet en række kaldsmønstre for, hvordan man udlæser data fra Fælleskommunalt Organisationssystem. Mønstrene beskriver for en række gængse scenarier, hvordan man får de ønskede data udlæst. 

Dokumentet bliver løbende opdateret i samarbejde med kommuner og anvendere baseret på behov, der opstår ifm. udvikling af nye løsninger.

Eksempler og værktøjer

Kodeeksempler
Kodeeksemplerne demonstrerer, hvordan klasser genereres på baggrund af WSDL-filerne og hvordan webservices kaldes for bl.a. Fælleskommunalt Organisationssystem. Kodeeksemplerne for .NET understøtter .NET 4.8. Der er kendte udfordringer med OIOIDWS, hvis man anvender nyere versioner af .NET - i maj 2023 publicerede KOMBIT derfor et kodebibliotek, der er en videreudvikling af Digitaliseringsstyrelsens OIOIDWS.Net-pakke.

Eksempeldata
For at kunne vise eksempler på data, som følger de anvisninger som skrive-anvendere og kommunerne skal følge, er der blevet etableret et eksempel-datasæt for den fiktive kommune Korsbæk. Datasættet indeholder de gængse modelleringsaspekter, som benyttes. Datasættet er ikke volumenmæssigt repræsentativt, men dækker de overordnede strukturer. 

Test

Leverandører og kommuner, som anvender det eksterne testmiljø til afprøvning af konfigurationer og integrationer, skal overholde retningslinjer for anvendelse af eksternt testmiljø.

Testmyndighed
Hvis I ikke har en myndighed at teste med, kan I få oprettet jeres egen fiktive testmyndighed. Dette tillader anvendere at kunne opsætte og afprøve testscenarier med sin egen organisation, før man inkluderer en kommune i sin udviklingsproces. Denne mulighed er oplagt, hvis man ikke allerede har et samarbejde med en kommune, og dermed ikke har testmuligheder med deres data.

Ofte vil der med de store kommuner være stor aktivitet i testmiljøet med mange leverandører, der ændrer data løbende, og der vil derfor kunne opstå uhensigtsmæssigheder, hvis man vil forsøge at teste sin integration på samme tid som andre leverandører.

Muligheden er forholdsvis ny, så kontakt venligst KOMBIT, hvis I ønsker at benytte denne mulighed.

Brugergrænseflade

Brugergrænsefladen til Fælleskommunalt Organisationssystem giver kommuner mulighed for at se og rette et pt. begrænset udsnit af deres organisationsdata. Du finder brugergrænsefladen her:

For at få adgang til brugergrænsefladen, skal kommunens rolleadministrator oprette en jobfunktionsrolle i Fælleskommunalt Administrationsmodul og dernæst tildele en eller flere brugere denne jobfunktionsrolle i kommunens Identity Provider (IdP). Du kan læse mere om oprettelse af jobfunktionsroller i brugervejledningen til Administrationsmodulet

For Fælleskommunalt Organisationssystem kan jobfunktionsrollen oprettes således: 

 • Rollenavn: OrganisationAdministrator (anbefaling til navngivning)
 • Brugersystemroller (eksempler afhængigt af om der kun skal kunne læses – eller læses, skrives og redigeres):
  • It-system: Organisation
  • Rolle: Udstil
  • Dataafgrænsning: ”Ja” i ”SeNavn” og ”SeCPR-nummer” (hvis der skal gives adgang til disse) 

   eller
    
  • It-system: Organisation
  • Rolle: Rediger organisation
  • Dataafgrænsning: ”Ja” i ”SeNavn” og ”SeCPR-nummer”

Fælleskommunalt Organisationssystem kan fungere som master for organisationsdata, eller det kan indeholde en kopi af organisationsdata fra andre systemer. Det er vigtigt, at myndigheden afstemmer med deres organisationssynkroniseringsleverandør, hvilket system der er master for det enkelte objekt, så der ikke er risiko for, at to systemer overskriver hinandens data. Nogle leverandører fraråder opdateringer i brugergrænsefladen, mens andre tillader at nogle felter vedligeholdes i brugergrænsefladen.

En forudsætning for at benytte brugergrænsefladen er, at en rodnode (organisationsenhed) er oprettet. Alle kommuner har allerede fået sådan en oprettet, hvis der ikke er oprettet en rodnode, så kontakt support for Støttesystemerne.