Gå til hovedindhold
SF1500
Organisation
Organisation

Formål

Denne integration giver kommunale it-systemer mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata i Fælleskommunalt Organisationssystem.

Organisationsdata omfatter stamdata om medarbejdere (stillingsbetegnelser, roller, organisatorisk tilknytning mv.) og om afdelinger (navne, adresser, ledere og medarbejdere). Data udstilles i Fælleskommunalt Organisationssystem i et fælles format og det sikres, at anvendersystemer kan tolke data ens - uafhængigt af kilden.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

For anvendersystemer, der udlæser data, gælder følgende særlige vilkår:
- Det er et vilkår for tilslutning til Fælleskommunalt Organisationssystem, at anvisningerne og servicebeskrivelsen overholdes. Anvisningerne og servicebeskrivelsen indeholder beskrivelse af det forretningsmæssige indhold af og formatet på alle felter i Organisationssystemet, samt hvilke oplysninger, der kan forventes, og hvordan de er sat sammen.

For afsendersystemer, der skriver data, gælder derudover følgende særlige vilkår:
- Et skrivende afsendersystem skal overholde de anvisninger (anvisningsdokumentet og servicebeskrivelse), der er aktuel for hvordan data skal registreres/indlæses i Organisationssystemet. Det er anvendersystemets ansvar, at data følger mønstrene og dermed kan udlæses af alle andre læsende anvendersystemer.
- Et skrivende afsendersystem skal løbende holde oplysningerne i Organisationssystemet opdateret med ændringer i de kildesystemer, som data stammer fra. Opdateringen af Organisationssystemet skal ske umiddelbart efter data er ændret i afsendersystemet, dvs. inden for få minutter.
SF1500_3.2
Organisation
Status gyldig fra
11/05/2021
Version
3.2
I drift

Nyt i denne version

Version 3.2:
Integrationen er udvidet med en GraphQL-service (OrganisationHent) til udlæsning af en delmængde af aktuelle organisationsdata.

Der er ingen ændringer til integrationens øvrige services.

Version 3.1:
Eneste ændring er tilføjelse af to beskedservices, der giver mulighed for at modtage beskeder om hændelser relateret til bruger eller organisationsenhed.

Der er ingen ændringer til integrationens øvrige services.

Version 3.0:
Ændringerne har som mål at øge kvaliteten af og mulighederne med data, og inkluderer opgradering til den nyeste sikkerhedsprofilstandard samt nye muligheder for anonymisering og sletning af data:
- Bedre opgaveopmærkning af organisatoriske enheder
- Tilrettet obligatoriske felter, så de stemmer bedre overens med de anvisningerne
- Ændring af transaction-id til unikt fritekstfelt i stedet for UUID-felt.
- Sigende labels med i relationer, fx adresse-relationer
- Sletning af alt data i det eksterne test miljø, undtagen basis informationer (organisation, myndighed, virksomhed og rod-orgenhed)
- Mulighed for anonymisering af personhenførbare data
- Opgradering til nye sikkerhedsprofilstandard til OIO-IDWS
- Nye endpoints, da der nu kaldes direkte til Fælleskommunalt Organisationssystem

Beskrivelse

Fagsystemet tilgår organisationsdata via en synkron forespørgsel til Fælleskommunalt Organisationssystem på en af de i alt 12 bagvedliggende webservices som Organisation består af.

Integrationen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata i Organisation vedrørende domæneområderne:
- Adresse
- Bruger
- Interessefaellesskab (benyttes p.t. ikke)
- ItSystem (benyttes p.t. ikke)
- Myndighed
- OrganisationsEnhed
- OrganisationFunktion
- Organisation
- Person
- Virksomhed

Derudover indeholder integrationen en webservice (OrganisationSystem) til at udlæse og importere det organisatoriske hierarki og anonymisere persondata, samt en webservice (OrganisationAdministration) til at slette testdata. OrganisationAdministration er kun tilgængelig i det eksterne testmiljø.

Integrationen indeholder desuden to beskedservices, som giver muligt for at modtage beskeder om specifikke hændelser relateret til hhv. organisationsenheder og brugere, der er gemt i Fælleskommunalt Organisationssystem.

Services

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
AdresseService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”Adresse” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg).

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/adresse/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/adresse/6/

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
BrugerService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”Bruger” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/bruger/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/bruger/6/

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
InteressefaellesskabService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”Interessefaellesskab” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/interessefaellesskab/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/interessefaellesskab/6/

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
ItSystemService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”ItSystem” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/itsystem/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/itsystem/6/

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
MyndighedService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”Myndighed” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/myndighed/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/myndighed/6/

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
ORG_BrugerBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Denne service giver mulighed for at modtage beskeder om specifikke hændelser relateret til bruger gemt i Fælleskommunalt Organisationssystem.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: ORG_Bruger i version 1.0.

Beskrivelse af beskedtypen findes i bilagssamlingen i dokumentationen.

For at modtage en besked, skal man benytte en af de services, der indgår i SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
ORG_OrgEnhedBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Denne service giver mulighed for at modtage beskeder om specifikke hændelser relateret til organisationsenheder gemt i Fælleskommunalt Organisationssystem.

En besked indikerer om noget er ændret, tilføjet eller slettet.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: ORG_OrgEnhed i version 1.0.

Beskrivelse af beskedtypen findes i bilagssamlingen i dokumentationen.

For at modtage en besked, skal man benytte en af de services, der indgår i SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
OrganisationAdministrationService
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at slette data i det eksterne testmiljø.

Beskrivelse

Servicen indeholder én operation til at slette alt data, undtagen virksomhed, myndighed, organisation og rod organisationsenheden i det eksterne testmiljø.
Servicen er kun tilgængelig i det eksterne testmiljø.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/organisationadministration/1/

Produktionsmiljø

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
OrganisationEnhedService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”OrganisationsEnhed” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/organisationenhed/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/organisationenhed/6/

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
OrganisationFunktionService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”OrganisationFunktion” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/organisationfunktion/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/organisationfunktion/6/

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
OrganisationHent
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan udlæses det aktuelle øjebliksbillede af data for forretningsobjekterne i Fælleskommunalt Organisationssystem.

Beskrivelse

Servicen understøtter forespørgsler med udgangspunkt i organisationenheder og brugere.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/organisationhent/1

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/organisationhent/1

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
OrganisationService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”Organisation” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/organisation/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/organisation/6/

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
OrganisationSystemService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere det organisatoriske hierarki samt anonymisere personhenførbare data.

Beskrivelse

Servicen indeholder tre forretningsvendte operationer:
- En til at udlæse det organisatoriske hierarki for den administrative organisation
- En til at importere det organisatoriske hierarki
- En til at anonymisere personhenførbare data

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/organisationsystem/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/organisationsystem/6/

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
PersonService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”Person” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/person/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/person/6/

Webservice / Fælleskommunalt Organisationssystem
VirksomhedService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen giver et kommunalt fagsystem mulighed for at hente eller opdatere organisationsdata vedrørende domæneområdet ”Virksomhed” i Organisation.

Beskrivelse

Servicen indeholder i alt 8 operationer, der kan deles op i to kategorier:
- 5 operationer, der ændrer i objekter (importer, opret, passiver, ret og slet)
- 3 operationer, der ikke ændrer i objekter (list, laes og soeg)

Yderligere beskrivelse af input- og outputparametre for de 8 operationer af forretningsobjektet Organisation, finder du i dokumentationen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://organisation.eksterntest-stoettesystemerne.dk/organisation/virksomhed/6/

Produktionsmiljø

Endpoint: https://organisation.stoettesystemerne.dk/organisation/virksomhed/6/

Supportydelser

Bestilling af Timepulje

Supportydelsen giver rekvirenten mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med rekvirenten. 

Ydelsen giver fx mulighed for (men er ikke begrænset til): 
• At bestille en workshop med en tekniker
• At bestille et review af en drejebog, m.m. 
• At bestille hjælp i forbindelse med test

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: 3-30

Bestil

Sletning af data i Organisation

Supportydelsen giver anvendere mulighed for at bestille sletning af alle eller dele af de data kommunen har registreret i Støttesystemet Organisation.

Når sletning er kørt, kontrollerer KMD, at denne er gennemført som forventet og anmoder bestiller om at teste, at dataindholdet i Organisation herefter er korrekt og tilgængeligt.

Når bestiller har meldt positivt tilbage, lukkes bestillingen.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 10.625 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Undersøgelse af langsomme forespørgsler

Supportydelsen giver anvendere mulighed for at bestille en analyse af langsomme forespørgsler. Disse forespørgsler skal være rettet mod et af følgende Støttesystemer:

  • Organisation
  • Klassifikation
  • Sags- og dokumentindeks
  • Ydelsesindeks
     
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 11.125 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

  • Hul igennem test
  • Systemintegrationstest
  • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Oprettelse af som ”Egen Test Myndighed” - Grundpakken

Ydelsen er et tilbud til leverandører, som ønsker at kunne teste som egen myndighed på den fælleskommunale infrastrukturs eksterne testmiljø.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 7.500
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du kan læse mere om Fælleskommunalt Organisationssystem på denne side.
Du kan også læse mere på siderne om henholdsvis Forretningsmæssigt overblik og Bliv klar til at kode for Organisationssystemet.

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side