Gå til hovedindhold
Hænder der betjener en tablet med et dataark på bordet
Nyhed

Nyt værktøj giver kommunerne større indsigt i brugen af infrastrukturen

Onsdag den 4. oktober bliver den nye Potentialerapport gjort tilgængelig for kommuner, så de kan søge indsigt i deres brug og anvendelse af den fælleskommunale infrastruktur

Potentialerapporten er et nyt Power BI-baseret værktøj, der gør det muligt for kommunerne at arbejde målrettet med at udbrede og øge værdien af den fælleskommunale infrastruktur baseret på data og indsigter i aktuel og potentiel anvendelse af infrastrukturen. Værktøjet kan bruges fx ved fastlæggelse af mål for brugen af infrastrukturen, ved it-indkøb, håndhævelse af krav overfor leverandører og rapportering til ledelsen. 

"Med Potentialerapportens nye nøgletal, får jeg et bedre overblik over, hvordan det står til med min kommunes it-systemers tilslutning og vores ibrugtagning af infrastruktur, som leverandører har tilsluttet sig. Jeg kan se, hvor jeg og min kommune kan sætte ind, og hvad der skal til, for at min kommune får mere værdi af infrastrukturen" udtaler en af pilotkommunerne på bagkant af pilotforløbet.

Hvad tilbyder Potentialerapporten? 

Potentialerapporten giver kommunerne relevante handlings- og løsningsorienterede nøgletal, der udtrykker potentialer for it-systemers tilslutning og kommunernes ibrugtagning af den fælleskommunale infrastruktur. Endeligt synliggøres, hvor langt kommunerne er fra at være i mål med anvendelsen af den fælleskommunale infrastruktur.

Rapporten præsenterer et integrereret målbillede for it-systemets brug af den fælleskommunale infrastruktur. Her får du et klart billede af hvilken infrastruktur, der er relevant for dine enkelte it-systemer, og indsigt i, om din kommune udnytter de tilgængelige integrationer, som leverandører har tilsluttet sig. Alt dette med ambitionen om, at klæde dig endnu bedre på til at høste gevinsterne af infrastrukturen.  

Der findes i værktøjet forskellige visninger til ledelsesmæssig brug fx et danmarkskort. Med de nye nøgletal kan hver kommune blive en succes i sig selv og sammenligningen afspejler den enkelte kommunes indsats. Der kan på sigt laves en fair sammenligning af kommunernes udbredelse af infrastrukturen. 

I kraft af at værktøjet er Power BI-baseret får kommunerne en større grad af fleksibilitet i, hvordan data kan tilgås og fremstilles.  

Potentialerapporten er et levende værktøj  

Med lanceringen af Potentialerapporten er det første skridt taget. KOMBIT glæder sig til fortsat i tæt dialog og samarbejde med kommunerne at optimere rapporten og Infrastrukturen i tal. Indtil videre har pilotkommunerne Esbjerg, Fredericia, Hillerød, Hjørring, Odense, Randers, Ringsted været med til at udvikle og kvalificere rapporten. Nu har alle kommuner mulighed for at bidrage. Der er fortsat gang i indsatser, så rapporten kommer til at omfatte data fra alle kommuner, på alle relevante kommunale it-systemer og for alle integrationer. 

Introduktionswebinar onsdag den 4. oktober 

I morgen – onsdag den 4. oktober – holder KOMBIT introduktionswebinar for de over 200 brugere, som kommunerne har udpeget. Efter lanceringen holdes ugentlige Q&A-møder, hvor KOMBIT er tilgængelig og bl.a. kan hjælpe kommunen med at forstå egne tal. Endeligt planlægger vi målgruppespecifikke webinar, hvor vi ser på, hvordan Potentialerapporten kan bruges ved løsning af specifikke opgaver 

Umiddelbart efter introduktionswebinaret vil det være muligt for de kommunale brugere at tilgå Potentialerapporten.  

Har du spørgsmål?  

Har du spørgsmål eller kommentarer, så ret henvendelse til infrastruktur@kombit.dk.

Nyhedsoversigt