Gå til hovedindhold
Luftfoto af vejnet
Nyhed

Fra Støttesystemer til Fælleskommunale løsninger

For at skabe bedre forståelse har KOMBIT omdøbt centrale infrastrukturløsninger.

Har du arbejdet indgående med den fælleskommunale infrastruktur er du uden tvivl stødt på en række forkortelser, som starter med bogstaverne “STS”.

En række centrale infrastrukturløsninger på kontrakt med KMD, har man valgt at referere til under fællesbetegnelsen ”Støttesystemerne” – altså systemer som kan understøtte en til flere funktioner i andre it-systemer/fagløsninger.

Fælleskommunale løsninger

Der findes dog også løsninger udenfor kontrakten med KMD, der opfylder de samme kriterier som Støttesystemerne og derfor principielt kunne tilskrives forkortelsen “STS”.

For at rette fokus mod komponenternes formål og funktion – frem for at knytte an til kontraktmæssige forhold – har vi valgt at gå en anden vej med navngivningen af infrastrukturløsningerne.

Med de nye betegnelser er fokus i stedet rettet mod, at disse infrastrukturens løsninger er kommunalt fælleseje samt et skærpet fokus på de funktioner, som de hver især understøtter.

Nyt, men genkendeligt

Løsningerne er således blevet navngivet med præfikset “Fælleskommunal” efterfulgt af den funktion, som de understøtter. Sidstnævnte vil for mange af løsningernes vedkommende læne sig op ad den tidligere kendte navngivning.

Navnene på løsningerne bliver således:

 • Fælleskommunal Adgangsstyring (tidligere: STS Adgangsstyring)
 • Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere (tidligere: Context Handler)
 • Fælleskommunal Adgangsstyring for systemer (tidligere: Security Token Service)
 • Fælleskommunalt Administrationsmodul (tidligere: STS Administration)
 • Fælleskommunal Beskedfordeler (tidligere: Beskedfordeler)
 • Fælleskommunal Filudveksling (tidligere: SFTP)
 • Fælleskommunal Fordelingskomponent (tidligere: Fordelingskomponenten)
 • Fælleskommunalt Klassifikationssystem (tidligere: STS Klassifikation)
 • Fælleskommunalt Organisationssystem (tidligere: STS Organisation)
 • Fælleskommunal Postkomponent (tidligere: Print på Serviceplatformen / Fjernprint)
 • Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks (tidligere: Sags- og Dokumentindeks)
 • Fælleskommunalt Ydelsesindeks (tidligere: Ydelsesindeks)

Proces for navneændring

Det er desværre en længere proces at opdatere eksisterende information og dokumentation om infrastrukturløsningerne.

Der vil derfor være en periode, hvor anvendere og andre interessenter må forholde sig til både ny og gammel navngivning.

Alt nyt materiale vil selvfølgelig følge den nye logik, mens dokumentationen forsøges opdateret så hurtigt som muligt. I Digitaliseringskataloget vil der ligeledes blive oprettet referencer til de tidligere brugte navne på løsningerne, så det er let at søge på dem i en overgangsperiode.

Vi håber den nye navngivning vil give et forbedret fundament for fremtidig anvendelse af infrastrukturen og understrege værdien af at kommunerne står sammen om infrastrukturen.

Nyhedsoversigt