Gå til hovedindhold
SF0741
Sagshændelser fra AES
Sundhed

Formål

Integrationen adviserer anvenderne om ændringer i arbejdsskadesager, der bliver registreret hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Anvender skal have en aftale med AES om modtagelse af ændringer i arbejdsskadesager.
Hvis anvender er en kommune, så foreligger der allerede en sådan aftale, men det anbefales, at det verificeres, at formålet med anvendelsen omfattes af denne.

Vær opmærksom på, at AES frem mod sommeren 2022 gradvist tager et nyt it-fagsystem til behandling af arbejdsskadesager i brug. Som konsekvens af dette, vil sagshændelser fra AES i denne periode blive sendt både jf. integrationsversion 2.2 OG version 3.0. Det betyder, at anvendere af SF0741 i denne periode skal kunne modtage beskeder jf. begge versioner, hvis de ønsker at modtage hændelser for samtlige arbejdsskadesager registreret hos AES. Når AES har flyttet alle arbejdsskadesager til det nye fagsystem, vil alle sagshændelser blive sendt via version 3.0 af integrationen.

Der findes vilkår for brug af Beskedfordeler.
SF0741_3.0
Sagshændelser fra AES
Status gyldig fra
25/05/2021
Version
3.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen er en beskedfordelerintegration, som giver mulighed for at abonnere på meddelelser om oprettelser af og ændringer i status på arbejdsskadesager samt oplysninger om evt. indhentede speciallægeerklæringer og funktionsattester. Arbejdsskadesagerne er registreret hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Anvender kan bl.a. oprette abonnement på person- eller myndighedsniveau eller på de hændelsestyper, der er hjemmel til at modtage ifm. oprettelse af serviceaftale.

Beskeden indholder informationer om en arbejdsskadesag med oplysninger relateret til sagen fra AES SPJ.

Beskedkuverten indeholder alle sagens oplysninger, herunder sagsnummer hos AES, den skadede persons CPR-nummer og bopælskommune samt sagshændelsen. Der indgår følgende hændelsestyper i beskeden:

Ændring i arbejdsskadesag:
- Der er anmeldt en formodet arbejdsbetinget skade/sygdom
- Anmeldt skade/sygdom er afvist
- Anmeldt skade/sygdom er anerkendt, og erstatningsspørgsmålet er afgjort
- Anmeldt skade/sygdom er henlagt
- Anmeldt skade/sygdom er fejlagtigt oprettet. Vi har derfor dags dato nedlagt sagen

Genbehandling:
- Sag er tidligere afsluttet og er nu under ny behandling
- Den genbehandlede sag er nu afsluttet

Speciallægeerklæring og funktionstest:
- Anmodning om Funktionsattest
- Modtagelse af Funktionsattest
- Anmodning om Speciallægeattest
- Modtagelse af Speciallægeattest

Services

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
ArbejdsskadesagHændelseBeskedHent
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med oprettelse af og ændringer i arbejdsskadesager fra AES.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen AES_SagshaendelserFraAES version 2.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
ArbejdsskadesagHændelseBeskedModtag
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med oprettelse af og ændringer i arbejdsskadesager fra AES.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen AES_SagshaendelserFraAES version 2.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Supportydelser

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere

Beskrivelse

Integrationen er en beskedfordelerintegration, som giver mulighed for at abonnere på meddelelser om oprettelser af og ændringer i status på arbejdsskadesager samt oplysninger om evt. indhentede speciallægeerklæringer og funktionsattester. Arbejdsskadesagerne er registreret hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Anvender kan bl.a. oprette abonnement på person- eller myndighedsniveau eller på de hændelsestyper, der er hjemmel til at modtage ifm. oprettelse af serviceaftale.

Beskeden indholder informationer om en arbejdsskadesag med oplysninger relateret til sagen fra AES SPJ.

Beskedkuverten indeholder bl.a. sagsid hos AES, den skadede persons CPR-nummer og bopælskommune samt sagshændelsen. Der indgår følgende hændelsestyper i beskeden:

Ændring i arbejdsskadesag:
- Der er anmeldt en formodet arbejdsbetinget skade/sygdom
- Anmeldt skade/sygdom er afvist
- Anmeldt skade/sygdom er anerkendt, og erstatningsspørgsmålet er afgjort
- Anmeldt skade/sygdom er henlagt
- Anmeldt skade/sygdom er fejlagtigt oprettet. Vi har derfor dags dato nedlagt sagen

Genbehandling:
- Sag er tidligere afsluttet og er nu under ny behandling
- Den genbehandlede sag er nu afsluttet

Speciallægeerklæring og funktionstest:
- Anmodning om Funktionsattest
- Modtagelse af Funktionsattest
- Anmodning om Speciallægeattest
- Modtagelse af Speciallægeattest

Beskeddata indeholder tekststreng med fast format med ovenstående informationer.

Services

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
ArbejdsskadesagHændelseBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med oprettelse af og ændringer i arbejdsskadesager fra AES.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen AES_SagshaendelserFraAES version 1.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
ArbejdsskadesagHændelseBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med oprettelse af og ændringer i arbejdsskadesager fra AES.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen AES_SagshaendelserFraAES version 1.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Supportydelser

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side