Gå til hovedindhold
SF0780
Årsopgørelse
Personskat

Formål

Integrationen henter en persons årsopgørelser fra et af de seneste tre opgjorte skatteår. Oplysningerne hentes fra Skattestyrelsen. Integrationen anvendes kun af løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen er forbeholdt løsningen KSD, og kan som udgangspunkt ikke anvendes af andre.

Det er en forudsætning for at kunne anvende servicen, at kommunen har en aftale med KMD Indkomst.

Se SF0785 og SF0786 for adgang til årsopgørelser fra Skattestyrelsen.

Vær opmærksom på, at det ikke umiddelbart er muligt at teste mod integrationen på Eksternt testmiljø (ExtTest). Kontakt KOMBIT på kdi@kombit.dk, hvis I har behov for at teste.
SF0780_2.4
Årsopgørelse
Status gyldig fra
09/07/2020
Version
2.4 Denne version er lukket for tilgang
I drift

Nyt i denne version

Opdateret med nye felter til årsopgørelsen for 2020.

Beskrivelse

Integrationen er en gennemstillingsintegration på Serviceplatformen. Integrationen giver anvender mulighed for at lave online opslag på en persons årsopgørelse fra et af de seneste tre opgjorte skatteår. Integrationen henter data i KMD Indkomst, som udstiller data om årsopgørelsen på vegne af Skattestyrelsen. Svaret indeholder alle udfyldte felter i personens årsopgørelse.

Integrationen er lukket for tilgang. Se SF0785 og SF0786 for adgang til årsopgørelser fra Skattestyrelsen.

Services

Webservice / Serviceplatformen
AarsopgoerelseService
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen udstilles som en synkron webservice på Serviceplatformen. Den giver mulighed for at lave opslag i KMD Indkomst.

Beskrivelse

Servicen er implementeret som en SOAP-webservice, hvor en forespørgsel på en persons årsopgørelse for et af de seneste tre opgjorte skatteår gennemstilles til KMD Indkomst, som leverer synkront svar tilbage til anvender.

Input:
- Et CPR-nummer pr. opslag
- Årstal
- Sagsområdekode, som aftales med KMD. Koden reflekterer desuden den lovhjemmel, hvori opslaget foretages

Output:
- Alle udfyldte felter i årsopgørelsen for det efterspurgte årstal

Et eksempel på indholdet i output finder du i dokumentationen.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/KMD/Aarsopgoerelse/2

UUID: 491daa4c-3514-45c9-8e16-a50c466cf902

EntityId: http://kmd.serviceplatformen.dk/service/aarsopgoerelse/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/KMD/Aarsopgoerelse/2

UUID: 491daa4c-3514-45c9-8e16-a50c466cf902

EntityId: http://kmd.serviceplatformen.dk/service/aarsopgoerelse/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Beredskab ift. test

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side