Gå til hovedindhold
SF1472
Hent borgers kontrolsager fra anden sektor
Sag og Dokument

Formål

Integrationen udstiller funktionalitet til at hente oplysninger om kontrolsager på tværs af sektorer. Det kan være Udbetaling Danmark (UDK), der henter oplysninger om kontrolsager hos en kommune, eller det kan være en kommune, der henter oplysninger om en kontrolsag hos UDK. En kommune kan ikke søge efter kontrolsager hos en anden kommune.

Udveksling af oplysninger om ydelser mellem UDK og kommuner er underlagt særlig lovgivning, og integrationen sikrer, at udveksling sker i henhold til Lov om Udbetaling Danmark.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Vilkår og betingelser for videregivelse af UDK’s data til kommunerne er beskrevet i dokumentet ”Instruks til KOMBIT – Videregivelse af Udbetaling Danmarks data om kontrolsager til brug for kommunerne, jf. Udbetaling Danmark-lovens § 11 a”. (Dokumentet kan tilgås via link i referenceliste i servicebeskrivelsen, der er en del af dokumentationen).

Integrationen sikrer, at der udelukkende udveksles oplysninger, der er hjemmel til, jf. denne instruks.
SF1472_1.0
Hent borgers kontrolsager fra anden sektor
Status gyldig fra
23/01/2023
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af servicen KontrolsagListeHent, der indeholder en operation af samme navn (KontrolsagListeHent).

Med operationen KontrolsagListeHent hentes oplysninger om kontrolsager på tværs af sektorerne Udbetaling Danmark og kommunerne i henhold til bestemmelserne i Lov om Udbetaling Danmark § 11, § 11 a og § 11 b.

Services

Webservice / Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks
KontrolsagListeHent
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at fremsøge oplysninger om kontrolsager om en borger på tværs af UDK og kommuner.

Servicen sikrer, at udveksling af ydelsesoplysninger sker i henhold til bestemmelserne i Lov om Udbetaling Danmark § 11, § 11 a og § 11 b.

Beskrivelse

Servicen indeholder operationen KontrolsagListeHent.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://sagsogdokumentindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/service/kontrolsaglistehent/1

Produktionsmiljø

Endpoint: https://sagsogdokumentindeks.stoettesystemerne.dk/service/kontrolsaglistehent/1

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side.