Gå til hovedindhold
SF1570
SKAT R75
Personskat

Formål

Integrationen udstiller detaljerede indkomstoplysninger og kapitaloplysninger fra SKAT, som et anvendersystem kan benytte til kontrol af økonomiske forhold for en borger.

Den udstillede webservice leverer en lang række oplysninger herunder løn, honorarer m.v., aktieoplysninger, renteudgifter og restgæld, biloplysninger og andre sjældnere anvendte oplysninger. Oplysningerne leveres på årsbasis og findes tilbage til 2008.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SKAT er generelt meget restriktive med at give adgang til data i deres systemer. Derfor skal en leverandør sikre sig, at kunden, i form af en kommune, har en gyldig abonnementsaftale med SKAT på det eller de relevante sagsområder, som anvendelse af integrationen skal understøtte, inden en implementering påbegyndes. Det er kommunens opgave at kontakte SKAT og indgå abonnementsaftale. Abonnementsaftalen skal redegøre for ønsket datagrundlag med baggrund i den lovhjemmel, der giver adgang til data. I den forbindelse skal det være de aktuelle, nyeste love eller bekendtgørelser som angives, for at der kan gives adgang til data.
SF1570_2.3.0
SKAT R75
Status gyldig fra
01/05/2017
Version
2.3.0
I drift

Nyt i denne version

Opdateret til ny teknisk specifikation med Liberty Basic Soap Binding.

Beskrivelse

Datagrundlaget er inddelt i grupper af indkomst- og kapitaloplysninger.

I starten af indeværende indkomstår vil kun ganske få grupper indeholde data, henover året vil flere grupper begynde at indeholde data, men først i det efterfølgende år vil alle grupper indeholde data. Årsagen er, at fx indberetning af lønindkomst sker løbende henover året, mens kapitalindkomst først opgøres efter årsskiftet.

For tidligere indkomstår vil det fulde grundlag være tilgængeligt.

Services

Webservice / Serviceplatformen
PersonKontrolOplysning
Version
2.0
I drift

Formål

Synkron webservice, der giver mulighed for at hente indkomst- og kapitaloplysninger for en eller flere personer.

Beskrivelse

For en borger angives personnummer. Anvenderen identificerer sig med SE-nr. og abonnementskode.

Abonnementskode er givet ved den abonnementsaftale, der er indgået med SKAT, og reflekterer den lovhjemmel hvormed kontroloplysninger hentes.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/PersonKontrolOplysning/2

UUID: 6fd1bf27-bb12-4537-9509-bcf1c806c774

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/personkontroloplysning/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/PersonKontrolOplysning/2

UUID: 6fd1bf27-bb12-4537-9509-bcf1c806c774

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/personkontroloplysning/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side