Gå til hovedindhold
SF1590_B_04
Afsend debitorkontoanmodning
Økonomi

Formål

Integrationen understøtter, at fagsystemet kan oprette en anmodning om en handling, som involverer en eller flere af fagsystemets debitorkonti i myndighedens debitorsystem.

Integrationen anvendes, når fagsystemet har behov for, at opkrævningsfunktionen - her repræsenteret ved debitorsystemet – autoriserer og udfører handlinger på fagsystemets debitorkonti. Handlinger, som opkrævningsfunktionen har ansvar for at udføre.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF1590_B_04_1.0
Afsend debitorkontoanmodning
Status gyldig fra
14/10/2023
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen understøtter en tovejs dataudveksling mellem en kommunal fagløsning og kommunens debitorsystem vedrørende handlinger, der skal udføres på fordringer, som findes i debitorsystemet. Handling er et begreb, med en type, der definerer hvad handlingen medfører. Der er flere muligheder for hvad handlingen kan medføre – styret af handlingens type. Nogle handlinger kan medføre overførsel af objekter fra en eller flere fordringer på en debitorkonto til fordringer på en anden eller samme debitorkonto. Andre handlinger kan ændre status på en fordring. Integrationens handlinger og deres typer er defineret i et bilag i dokumentationen.

1. En kommunal fagløsning kan oversende en anmodning om en handling, der involverer én eller flere fordringer. Handlingens type definerer, om der umiddelbart skal meddeles et resultat af anmodningen i forretningskvitteringen på oversendelsen af anmodningen. Hvis det er tilfældet afsluttes forretningsflowet hermed. Andre handlingstyper kan definere, at debitorsystemet blot skal kvittere for modtagelse af handlingen og at den vil blive forsøgt gennemført senere. Her fortsætter forretningsflowet i punkt 2.

2. Når handlingens type definerer, at resultatet af handlingen kan meddeles senere, kan kommunens debitorsystem informere fagløsningen om resultatet af en tidligere overført handlings udførelse.

For uddybning af integrationen se den dokumentationen.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DebitorkontoAnmodningAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Denne service muliggør, at et fagsystem kan oversende en anmodning til et debitorsystem om at foretage en handling.

Udgangspunktet for alle servicens operationer er en debitorkonto.

Beskrivelse

Servicen understøtter, at et fagsysteme kan oprette en anmodning om en handling, som involverer en eller flere af fagsystemets debitorkonti i myndighedens debitorsystem. Servicens anvendes, når fagsystemet har behov for, at opkrævningsfunktionen - her repræsenteret ved debitorsystemet - udfører handlinger på fagsystemets debitorkonti, som kun debitorsystemet har adgang til at udføre.

I svaret på anmodningen får fagsystemet besked om, at handlingsønsket kan accepteres og evt. resultatet af handlingen, hvis der er tale om en her og nu handling. Handlingen kan dermed også gennemføres tidsforskudt for accepten af anmodning. Resultatet af handlingen vil i det tilfælde sendes af debitorsystemet til fagsystemet i en selvstændig svarservice.

Servicen understøtter fire varianter af debitorkontoanmodninger:

1. Anmodning om handling på én debitorkonto. Det kan dreje sig om massehandlinger på alle objekter af en given type under debitorkonto.
2. Anmodning om handling på en eller flere udspecificerede fordringer under en debitorkonto. Handlingerne vil dreje sig om tilstandsændringer på de specificerede fordringer eller massehandlinger på objekter under disse fordringer.
3. Anmodning om handlinger mellem to debitorkonti. Handlinger vil ofte skulle bruges til at flytte værdier fra objekter på den ene debitorkonto til tilsvarende objekter på den anden debitorkonto.
4. Anmodning om handlinger mellem udpegede fordringer på to debitorkonti. Handlinger vil ofte skulle bruges til at flytte værdier fra objekter på sættet af fordring på den ene debitorkonto til tilsvarende objekter på det sæt af fordringer, der er angivet som handlingens mål.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorkontoAnmodningAfsend/1

UUID: 6f93bebe-9898-11ed-b537-1706599258b5

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorkontoanmodningafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorkontoAnmodningAfsend/1

UUID: 6f93bebe-9898-11ed-b537-1706599258b5

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorkontoanmodningafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
DebitorkontoAnmodningSvarAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Service til oversendelse af asynkront svar på en DebitorkontoAnmodning.

Beskrivelse

Servicen understøtter, at debitorsystemet kan afsende et forretningssvar til et fagsystem på resultatet af den handling, som er affødt af en debitorkontoanmodning, som fagsystemet tidligere har oprettet i myndighedens debitorsystem.

Afgivelse af forretningssvar forudsætter, at debitorsystemet tidligere har kvitteret med accept på debitorkontoanmodning til senere behandling.

Fagsystemet kan bruge svaret til håndtering af egne processer, der afventer den endelige tilbage-melding på en debitorkontoanmodning.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorkontoAnmodningSvarAfsend/1

UUID: 9ab5d456-9898-11ed-9b1c-eb4fae236c62

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorkontoanmodningsvarafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/DebitorkontoAnmodningSvarAfsend/1

UUID: 9ab5d456-9898-11ed-9b1c-eb4fae236c62

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/debitorkontoanmodningsvarafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side