Gå til hovedindhold
SF1885
Udtræk til Den Fælles Dataenhed
Ledelsesinformation

Formål

Integrationen overfører sagsdata fra kommunale løsninger til Den Fælles Dataenhed (DfD). DfD bruger data til en kontrolindsats på vegne af kommunerne ved en samkøring af forskellige datakilder. I øjeblikket er det kun løsningerne Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), der overfører data.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF1885_1.0
Udtræk til Den Fælles Dataenhed
Status gyldig fra
01/01/2021
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Denne version af integrationen bliver anvendt af:
- Kommunernes Ydelsessystem (KY)
- Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)

Fagsystemerne genererer dataudtræk med sagsdata, som skal sendes til DfD (modtagersystemet). Begge delta-udtræk genereres periodisk.

Services

Filservice / Serviceplatformen
KommunaltYdelseskontrolGrundlagOverfør
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at overføre sagsdata fra KY og KSD til Den Fælles Dataenhed (DfD) i UDK.

Beskrivelse

Servicen anvender Serviceplatformens SFTP-server til overførelse af udtræk af sagsdata fra KY og KSD til Den Fælles Dataenhed.

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side.