Gå til hovedindhold
SF2250
NemSMS - Afsend SMS og Tilmeld borger
Borgerkontakt

Formål

Integrationen giver mulighed for, at kommunale fagløsninger på vegne af en slutbruger (borger eller virksomhed) kan til- og afmelde denne til NemSMS. Desuden kan man opdatere slutbrugerens stamdata i NemSMS. Registreringerne findes i NemSMS hos eBoks.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SF2250 tilbyder opdatering af en borgers eller virksomheds brug af NemSMS. Dette kræver, at kommunen er registreret i Digital Posts Administrationsportal.

Tilslutning til og anvendelse af NemSMS er forbundet med omkostninger, der faktureres af Digitaliseringsstyrelsens løsningsleverandør - disse omkostninger er således ikke inkluderet i kommunernes betaling for den fælleskommunale infrastruktur. Priserne kan findes på Digitaliseringsstyrelsens portal for NemSMS.

Case - Københavnerne kan tjekke deres kontanthjælp på SMS

Den fælleskommunal infrastruktur gør det muligt for modtagere af kontanthjælpsydelser at få aktuel information om ydelser via SMS.

Læs mere
SF2250_2.5
NemSMS - Afsend SMS og Tilmeld borger
Status gyldig fra
21/09/2021
Version
2.5
Udfaset

Beskrivelse

Integrationen består af en service på Serviceplatformen, som gennemstiller til NemSMS-registret hos eBoks.

Med denne service kan fagløsningen på vegne af slutbrugeren:

- Oprette og/eller opdatere denne i NemSMS-registret
- Tilmelde denne til NemSMS

Når fagløsningen har oprettet og tilmeldt, skal slutbrugeren herefter bekræfte mobilnummer/sms før NemSMS bliver aktiv.

Integrationen er forretningsmæssigt koblet til SF1600, hvori der er mulighed for at modtage besked om ændring i til- og afmelding til NemSMS.

Services

Webservice / Serviceplatformen
VedligeholdTilmelding
Version
2.0
Udfaset

Formål

Servicen giver mulighed for at til- og afmelde slutbrugeren (borgere og virksomheder) til NemSMS. Desuden kan servicen opdatere slutbrugerens stamdata i NemSMS.

Beskrivelse

Servicen er en synkron SOAP-service, som består af to operationer:

OpdaterBorgerNemSMS: Opret eller opdatér stamdata til NemSMS
- Input: Borgerens CPR-nummer eller virksomhedens CVR-nummer samt mobilnummer og e-mails
- Output: Kvittering/afvisning af oprettelse eller opdatering
Hvis borgeren er oprettet i forvejen, vil borgerens data blive opdateret.

TilmeldNemSMS: Til- eller afmeld slutbruger til NemSMS
- Input: Borgerens CPR-nummer eller virksomhedens CVR-nummer samt indikator om til- eller afmelding af NemSMS
- Output: Kvittering/afvisning af oprettelse eller opdatering

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/NemSMS/VedligeholdTilmelding/2

UUID: e35c9368-36e9-47f9-b35b-8c9f9824ece5

EntityId: http://nemsms.serviceplatformen.dk/service/nemsms/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/NemSMS/VedligeholdTilmelding/2

UUID: e35c9368-36e9-47f9-b35b-8c9f9824ece5

EntityId: http://nemsms.serviceplatformen.dk/service/nemsms/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side