Gå til hovedindhold
SF2250
NemSMS - Afsend SMS og Tilmeld borger
Borgerkontakt

Formål

Integrationen giver mulighed for, at kommunale fagløsninger på vegne af en slutbruger (borger eller virksomhed) kan til- og afmelde denne til NemSMS. Desuden kan man opdatere slutbrugerens stamdata i NemSMS. Registreringerne findes i NemSMS hos eBoks.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SF2250 tilbyder opdatering af en borgers eller virksomheds brug af NemSMS. Dette kræver, at kommunen er registreret i Digital Posts Administrationsportal.

Tilslutning til og anvendelse af NemSMS er forbundet med omkostninger, der faktureres af Digitaliseringsstyrelsens løsningsleverandør - disse omkostninger er således ikke inkluderet i kommunernes betaling for den fælleskommunale infrastruktur. Priserne kan findes på Digitaliseringsstyrelsens portal for NemSMS.

Case - Københavnerne kan tjekke deres kontanthjælp på SMS

Den fælleskommunal infrastruktur gør det muligt for modtagere af kontanthjælpsydelser at få aktuel information om ydelser via SMS.

Læs mere
SF2250_2.5
NemSMS - Afsend SMS og Tilmeld borger
Status gyldig fra
21/09/2021
Version
2.5
Udfaset

Beskrivelse

Integrationen består af en service på Serviceplatformen, som gennemstiller til NemSMS-registret hos eBoks.

Med denne service kan fagløsningen på vegne af slutbrugeren:

- Oprette og/eller opdatere denne i NemSMS-registret
- Tilmelde denne til NemSMS

Når fagløsningen har oprettet og tilmeldt, skal slutbrugeren herefter bekræfte mobilnummer/sms før NemSMS bliver aktiv.

Integrationen er forretningsmæssigt koblet til SF1600, hvori der er mulighed for at modtage besked om ændring i til- og afmelding til NemSMS.

Services

Webservice / Serviceplatformen
VedligeholdTilmelding
Version
2.0
Udfaset

Formål

Servicen giver mulighed for at til- og afmelde slutbrugeren (borgere og virksomheder) til NemSMS. Desuden kan servicen opdatere slutbrugerens stamdata i NemSMS.

Beskrivelse

Servicen er en synkron SOAP-service, som består af to operationer:

OpdaterBorgerNemSMS: Opret eller opdatér stamdata til NemSMS
- Input: Borgerens CPR-nummer eller virksomhedens CVR-nummer samt mobilnummer og e-mails
- Output: Kvittering/afvisning af oprettelse eller opdatering
Hvis borgeren er oprettet i forvejen, vil borgerens data blive opdateret.

TilmeldNemSMS: Til- eller afmeld slutbruger til NemSMS
- Input: Borgerens CPR-nummer eller virksomhedens CVR-nummer samt indikator om til- eller afmelding af NemSMS
- Output: Kvittering/afvisning af oprettelse eller opdatering

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/NemSMS/VedligeholdTilmelding/2

UUID: e35c9368-36e9-47f9-b35b-8c9f9824ece5

EntityId: http://nemsms.serviceplatformen.dk/service/nemsms/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/NemSMS/VedligeholdTilmelding/2

UUID: e35c9368-36e9-47f9-b35b-8c9f9824ece5

EntityId: http://nemsms.serviceplatformen.dk/service/nemsms/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side