Gå til hovedindhold
SF1520
Person
CPR replika opslag (SKI 02.19)
Version
4.0
I drift
Integrationen giver kommunernes fagsystemer mulighed for at fremsøge de personoplysninger, der er nødvendige for den kommunale sagsbehandling og forvaltningsvirksomhed.
SF2860
Ydelse
Terminalservice_UDK (SKI 02.19)
Version
4.0
Under udfasning
Integrationen understøtter styret og filtreret adgang til ydelsesdata ved udveksling af data mellem kommunerne og Udbetaling Danmark (UDK). Integrationen udfases 30. juni 2022 og er lukket for tilgang af nye anvendere. For oplysninger om ydelser på tværs af sektorer henvises i stedet til integrationen SF1492 Hent borgers ydelser fra anden sektor.
SF1590_B_01
Økonomi
Afsend DebitorRegistrering (SKI 02.19)
Version
3.9
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overdrage fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) til det af kommunen valgte debitorsystem. Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen tilbage om indbetalinger og afskrivninger af de pågældende fordringer, samt advisere om statusskifte på debitorkonti i debitorsystemet. I forbindelse med at Gældstyrelsen tager PSRM (inddrivelsesløsning som erstatter EFI) i brug er integrationen tilpasset nye krav fra Gældstyrelsen. Det vil sige, at integrationen desuden sikrer, at debitorsystemet kan videresende fordringer fra kommunens debitorsystem til Gældstyrelsen til inddrivelse. Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.
SF1590_B_02
Økonomi
Afsend DebitorForespørgsel (SKI 02.19)
Version
3.9
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at fremsøge egne og andres debitorregistreringer i kommunens debitorsystem. Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.
SF1590_B_03
Økonomi
Afsend DebitorIndbetaling (SKI 02.19)
Version
3.9
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at foretage indbetalinger på egne og andres fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) i det af kommunen valgte debitorsystem. Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen, når der er fordringer, der kan foretages indbetaling på. Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.