Gå til hovedindhold
Modtag ydelsesinformation på SMS
Case

Københavnerne kan tjekke deres kontanthjælp på SMS

Den fælleskommunal infrastruktur gør det muligt for modtagere af kontanthjælpsydelser at få aktuel information om ydelser via SMS.

I forbindelse med en undersøgelse i Københavns Kommune erfarede man, at en stor del af modtagerne af kontanthjælpsydelser i kommunen – til trods for at informationerne om deres ydelser kan findes online – gerne vil have mulighed for at få informationerne via telefon.

På baggrund af denne erfaring, startede man et samarbejde imellem Ydelsesservice København (BIF), Center for digitalisering og innovation i Kultur- og Fritidsforvaltningen samt it-virksomheden Mjølner A/S og KOMBIT.

Missionen var at etablere en automatiseret SMS-tjeneste, som kunne indfri borgernes ønske om telefonisk adgang til deres ydelsesoplysninger, uden at skabe et større pres på den kommunale forvaltning.

Fælleskommunal infrastruktur understøtter ny løsning

Med central opsamling af information om borgernes kontanthjælpsydelser i det fælleskommunale Ydelsesindeks, samt muligheden for at integrere til NemSMS, var det oplagt at kigge ind i kommunernes fælles infrastruktur, for at få adgang til borgerens ydelsesdata og få dem sendt ud via SMS.

Samtidig leverer infrastrukturen sikkerhedsstandarder som sikrer, at data ikke tikker ind på den forkerte telefon.

Som administrator af den fælleskommunale infrastruktur, lå det derfor også i kortene, at KOMBIT skulle agere facilitator i samarbejdet mellem Københavns Kommune og it-leverandøren Mjølner.

På den måde kunne KOMBIT tillige assistere mere indgående i forhold til integrationerne i infrastrukturen og sikre den nødvendige erfaringsopsamling til de andre kommuner, som kunne ønske sig, selv at udvikle lignende løsninger baseret på infrastrukturen.

Hvad gør løsningen?

Igennem samarbejdet blev der udviklet en prototype. Følgende illustration viser den proces, som borgeren gennemgår, for at modtage sin ydelses-SMS.

Model for proces fra borgeren ringer ind, til der modtages SMS med ydelsesinformation.

I foråret 2020 var man klar til at køre pilottest på løsningen i Københavns Kommune.

Centerchef for Ydelsesservice i Københavns Kommune, Dorthe Vang Christensen, udtaler om forløbet.

”Det har været meget interessant og lærerigt at deltage i udviklingen af NemSMS-løsningen. Selvom der har været tekniske udfordringer, er det nu lykkedes.”

Og fortsætter:

”Vores borgere får en udvidet og let mulighed for at få information om deres kommende udbetaling, og jeg er spændt på at følge københavnernes brug af løsningen, ligesom jeg er optaget af, hvilke øvrige områder løsningen kan videreudvikles til.”

Nye perspektiver

Det har været spændende at bringe Ydelsesindeks i spil i en helt ny sammenhæng. KOMBIT håber at se endnu flere nye perspektiver på de centrale løsninger i infrastrukturen, som potentielt kan bruges på lignende måder, ligesom NemSMS og de andre integrationer til Borgerkontakt forhåbentlig kan bringes i spil på nye måder når kommunerne skal kommunikere med borgere og virksomheder.