Gå til hovedindhold
Bro - Godt vejr
Nyhed

Nyt samarbejde mellem OS2Kitos og KOMBIT skal sikre mere retvisende data om kommunale it-systemer

OS2Kitos og KOMBIT samarbejder om at etablere en fælleskommunal autoritativ liste over logiske it-systemer

Hidtil har navngivningen været forskellig på tværs af forskellige løsninger, så selvom der måske er tale om samme it-system, er det vanskeligt at gennemskue både for den enkelte kommune og på tværs af kommunerne.

Jens Kjellerup Hansen, styregruppeformand i OS2Kitos, ser gode perspektiver i, at standardiseringen på tværs af kommunerne og på tværs af OS2Kitos og KOMBIT øges:

”Når data fra OS2Kitos kommer mere i spil og kommunernes potentielle udbytte af anvendelsen øges, så øges kommunernes motivation for at optimere og vedligeholde deres it-systemoverblik i OS2Kitos. Det er rigtig positivt og hjælper med at indfri vores ambition om, at OS2Kitos er autoritativ kilde til data om den kommunale it-portefølje” udtaler han.

Også i KOMBIT ser man frem til at understøtte kommunerne, med større gennemsigtighed på tværs. Sisse Bang fra Fælleskommunal Infrastruktur (FKI) i KOMBIT udtaler:

”Jeg håber, at kommunerne vil bruge gennemsigtigheden til at stå sammen fx når de skal realisere potentialer for tilslutning eller ibrugtagning af den fælleskommunale infrastruktur. Leverandørerne vil også få det lettere, hvis kommunerne i højere grad er enige om, hvilke krav der skal stilles og håndhæves.”

Gevinsterne ved at have en autoritativ liste

Den fælleskommunale autoritative liste bruges til opmærkning af it-systeminstanser i Fælleskommunalt Administrationsmodul. Det skaber bedre datakvalitet fx når KOMBIT i FKI Potentiale beregner it-systemets tilslutnings- og ibrugtagningspotentiale, der viser hvor tæt eller langt it-systemets realiserede integration til infrastrukturen er fra it-systemets målbillede for anvendelsen af den fælleskommunale infrastruktur.

Med entydig navngivning og opmærkning, kan KOMBIT og kommunerne gennemskue hvilke kommuner, der anvender hvilke it-systemer. Så på sigt kan KOMBIT derfor basere sig på data fra Fælleskommunalt Administrationsmodul, fremfor kommunernes manuelle opgørelser, der hurtigt forældres, og som det tager tid for kommunerne at udarbejde.

Med et godt datagrundlag og gennemsigtighed på tværs, kan kommunerne stå sammen og dele erfaringer og viden på tværs. Det kan fx være når krav om integration til infrastrukturen skal håndhæves eller i relation til at høre andre om hvilken forretningsmæssig værdi, de opnår ved at anvende infrastrukturen på et specifikt fagområde.

Et fælleskommunalt overblik over kommunernes it-systemportefølje skaber bedre datakvalitet og kommunerne kan også se frem til, at den autoritative liste vil gøre det nemmere at:

  • Styre og administrere egen it-systemportefølje effektivt
  • Sammenstille og se data på tværs
  • Se hvilke fagområder specifikke it-systemer anvendes og hvordan de anvendes
  • Stå sammen med andre kommuner og dele erfaringer om anvendelsen og den forretningsmæssige værdi af it-systemet og integrationerne til den fælleskommunale infrastruktur

Den videre færd

Nu kan leverandørerne opmærke deres it-systeminstanser i Administrationsmodulet med logiske it-system, baseret på data fra OS2Kitos. En gang i døgnet opdateres data.

OS2Kitos holder den autoritative fælleskommunale liste over it-systemer, så ændringer, tilføjelser eller sletninger sker i OS2Kitos, hvorefter de slår igennem i Administrationsmodulet. For at listen bliver fyldestgørende, vil OS2Kitos fremover oprette alle it-systemer, også hvis der aktuelt ikke er nogen anvendere i regi af OS2Kitos. Både leverandører, kommuner og KOMBIT kan henvende sig til OS2Kitos og anmode om, at et it-system slettes, tilføjes eller at navngivningen skal ændres. Klik her for at læse mere om processen.

I takt med at it-systeminstanser opmærkes i Administrationsmodulet, vil uhensigtsmæssigheder i listen og opmærkningen blive synlige – og så bliver der brug for, at kommuner, leverandører, OS2Kitos og KOMBIT samarbejder. I fællesskab skal vi bid for bid sikre korrekt opmærkning og optimering af navngivningen. KOMBIT kommer til at gøre en aktiv og målrettet indsats for at sikre opmærkning i Administrationsmodulet og opfølgning, når der sker ændringer i listen over it-systemer.

Er der uenigheder fx om hvorvidt, der er tale om et it-system, der skal fremgå af listen eller ej, kommer Kvalitetssikringsudvalget på banen. Udvalget er netop etableret og består af Frederiksberg, Kolding, Lyngby-Taarbæk og Aalborg Kommune, OS2Kitos og KOMBIT og skal bl.a. være med til at:

  • Drøfte og udarbejde principper for god, entydig og fælles navngivning, der tilgodeser og afbalancerer de forskellige behov og hensyn der er på tværs
  • Beslutte navngivning, når kommune og leverandør eller kommunerne imellem er uenige
  • Rydde op og optimere navngivning af logiske it-systemer
  • Gøre opmærksom på indsatser, der er nødvendige for, at kommunerne kan realisere værdien af den fælleskommunale autoritative liste over logiske it-systemer
  • Varetage governance

Har du spørgsmål?

Du kan læse mere om fælles entydig navngivning af it-systemer i siden for Infrastrukturen i tal i Værktøjskassen til Infrastrukturen. Har du spørgsmål, så skriv til infrastruktur@KOMBIT.dk.

Nyhedsoversigt