Gå til hovedindhold
Mange stablede rør
Case

Sweco satser på den fælleskommunale infrastruktur

Swecos nye løsning, MiljøWeb, skal integrere til store dele af den fælleskommunale infrastruktur. Produktet er en strategisk satsning for ingeniør- og arkitektvirksomheden, og slutresultatet skulle gerne være Win-Win for såvel Sweco som landets kommuner.

Vi har talt med chefkonsulent i Sweco, Kim Jacobsen, om deres ambitioner og deres praktiske arbejde med at slutte sig til kommunernes fælles infrastruktur.

En strategisk beslutning

Sweco har allerede i 2018 rettet et determineret blik mod kommunernes fælles infrastruktur. Det har resulteret i en klar strategi for deres kommende produkt, Miljøweb, som skal integrere til store dele af kommunernes digitale infrastruktur.

Vi ser klare fordele ved fælles brugerstyring og muligheden for at kunne integrere til blandt andet ESDH- og økonomisystemer ét sted. Så vi er klar til at satse på kommunernes fælles infrastruktur.

Udtaler Kim Jacobsen.

Fordelene ligger dels i at kunne spille ind i en fælleskommunal opsætning af adgange, organisation, klassifikationer etc. og dels i optimering i antallet af forbrugte udviklingstimer på at integrere til andre kommunale løsninger.

Ved at integrere direkte til én infrastruktur, som danner digitalt fundament for 98 kommuner, forventer Sweco at kunne begrænse omkostninger til diverse integrationer med de forskellige kommuners systemer.

Der er derfor både tale om en god business case for Sweco, som samtidig får et godt grundlag for at brede deres produkt ud til alle landets 98 kommuner – og som tillige gør det lettere for kommunerne at tage produktet ind i deres lokale systemlandskab.

Hvad er MiljøWeb?

MiljøWeb skal understøtte kommunernes administration og tilsyn med virksomheder, husdyrbrug og vandanlæg.

Det er en portalløsning, som sikrer, at kommunerne kan planlægge, udføre og registrere det tilsynsarbejde, som der er krævet jf. gældende lovning.

Udover integrationer til KOMBITs serviceplatform, er der integrationer til diverse andre fællesoffentlige datakilder, herunder Digital Miljøadministration (MST) og Jupiter (GEUS).

Mange komponenter i spil

For at få det fulde udbytte af infrastrukturen, har Sweco valgt gradvist at arbejde hen mod en ibrugtagning af adskillige integrationer, som i sidste ende kommer til at understøtte en række kritiske flows og funktioner i deres løsning:

Det er en stor mundfuld, og vi er klar over, at det kommer til at tage tid. Vi tager det da også i små bidder – og forventer at være på Adgangsstyring og Organisation i løbet af foråret, og så går det ellers videre med Fordelingskomponenten og integration til ESDH.

Udtaler Kim Jacobsen og fortsætter:

Vi er ikke i tvivl om, at infrastrukturen er klar til at understøtte vores ambitioner. Vi er dog spændt på, hvor langt kommunernes ESDH-leverandører og Debitorsystemer er nået med deres tilslutning, når vi er klar til at integrere til dem.

Den praktiske opgave

Efter den strategiske beslutning blev taget tilbage i 2018, har man i Sweco arbejdet målrettet hen imod først og fremmest at komme på adgangsstyring.

Der har ligget nogle udfordringer i at være tidligt ude, men med muligheden for at sætte vores eget testmiljø op, er vi kommet et stort skridt i forhold til at lette den videre ibrugtagning af infrastrukturen – når vi for eksempel kan teste integrationerne op imod en lokal Identity Provider (IdP)”

Fortæller Kim Jacobsen.

Det har også været en udfordring at danne sig det fulde overblik over infrastrukturen – dokumentation og information.

KOMBIT har imidlertid været en stor støtte i forløbet. KOMBIT har blandt andet hjulpet med at etablere en køreplan, som har gjort det lettere at se forløbet fra A-Z.

Med det nye system – MiljøWeb – går vi “Full Monty”-ind i infrastrukturen. Og vi ser et potentiale, som vi egentlig også tænker kan udbredes til andre af vores systemer.

Afslutter Kim Jacobsen.

Om Sweco

Sweco har gennem mange år stået bag udvikling og drift af digitale løsninger til blandt andet landets kommuner. Rådgivervirksomheden står fx bag løsninger som DriftWeb, RotteWeb, RenoWeb, PARK, Rosy og Butler, som bruges i mange af landets kommuner.