Gå til hovedindhold
Mennesker der cykler

Fælleskommunalt Organisationssystem

Fælleskommunalt Organisationssystem (ORG) er et system til håndtering af kommunens organisationsdata. Systemet udstiller informationer om medarbejdere og organisationer til fagsystemer, som derfor ikke selv behøver at vedligeholde disse data.

Fælleskommunalt Organisationssystem er et system til håndtering af kommunens organisationsdata. Systemet udstiller korrekte og relevante informationer om medarbejdere og organisationer til fagsystemer, som derfor ikke selv behøver at vedligeholde disse data. Et fælles system til organisation sikrer, at den autoritative beskrivelse af organisationen og dens aspekter findes ét sted, samt at organisationsdata er tilgængelig og veldefineret.

Organisationsdata omfatter stamdata om medarbejdere (stillingsbetegnelser, roller, organisatorisk tilknytning mv.) og om afdelinger (navne, adresser, ledere og medarbejdere). Fælleskommunalt Organisationssystem fungerer som et støttesystem, der udstiller organisationsoplysninger for fagsystemer og andre støttesystemer – og på denne baggrund kan fælleskommunale fagsystemer mv. hente organisatoriske oplysninger fra én kilde frem for fra 98 forskellige.

En kommune kan være organiseret hierarkisk og kan samtidig have projektorganisationer og andre tværgående grupperinger. Typisk anvender en kommune flere organisationssystemer, der hver beskriver aspekter af den samlede organisation. Det er på baggrund af disse organisationsdata, at kommunens arbejdsgangunderstøttende it-systemer (herunder fagsystemer, lønsystemer, økonomisystemer mv.) opererer.

Anvisninger til anvendelse

Anvisningerne til anvendelse af det fælleskommunale organisationssystem skal hjælpe kommuner, fagprojekter og leverandører, der anvender Fælleskommunalt Organisationssystem, med at forstå, hvordan kommunens organisationsdata og -strukturer modelleres det fælleskommunale organisationssystem.

Anvisningerne har til hensigt at skabe en fælles forståelse for anvendelsen af Fælleskommunalt Organisationssystem set fra et informationsperspektiv. De opstiller rammerne for, hvordan administrative organisationsstrukturer etableres med udgangspunkt i informationsmodellen for systemet og konkrete behov til etablering af organisationsstrukturer (i anvisningen kaldes ”registreringsmønstre”).

Anvisningerne er primært målrettet udviklerne af integrationer mod Fælleskommunalt Organisationssystem, men er også relevante for de medarbejdere i kommunerne og i de fælleskommunale fagprojekter, der skal beslutte, hvorledes kommunens organisationsdata skal anvendes i deres systemer. Målgruppen for anvisningerne er altså både udviklere og arkitekter fra it-leverandørerne og kommunernes og fagprojekternes egne medarbejdere, herunder fx projektledere, digitaliseringskonsulenter eller it-arkitekter. Det er vigtigt, at alle personer, der har ansvaret for at etablere de administrative organisationsstrukturer i Fælleskommunalt Organisationssystem og de personer, der skal sørge for, at de bliver anvendt og dermed skal integrere til det fælleskommunale organisationssystem, forholder sig til Anvisningerne til anvendelse af ORG

Ibrugtagning og Adgang

For at komme i gang med at bruge det fælleskommunale organisationssystem og få adgang til en kommunes organisationsdata, skal du gennemgå et par adgangsgivende trin. 

Test

Når du har været igennem udviklingsfasen, er det tid til at teste. Læs her hvilke muligheder der er, når du vil teste din løsning, der benytter det fælleskommunale organisationssystem.