Gå til hovedindhold
Teknologi

Økonomi i Rammearkitekturen

Foranlediget af monopolbruddet har kommunerne og KOMBIT udviklet Økonomi i Rammearkitekturen. I daglig tale ØiR. ØiR er en fælles integration til ERP-løsningerne, der kan bruges til bogføring, opkrævning, fakturering og udbetaling.

I forbindelse med, at Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) udrulles i kommunerne, så skal udbetalinger og andre økonomidata automatisk kunne sendes fra fagsystemerne til den enkelte kommunes økonomisystem.

Det er her ØiR kommer ind i billedet, da den specificerer og lancerer netop den økonomikomponent, der skal viderestille økonomidata fra kommunernes fagsystemer til de økonomisystemer, der benyttes af kommunerne.

ØiR består af en række integrationer, som gør det muligt at formidle oplysninger om økonomi mellem et fagsystem og kommunens økonomisystem. Oplysninger om økonomi kan fx være bogføringsgrundlag, information vedrørende et økonomisk mellemværende mellem borger og kommune, udbetalinger eller fakturaoplysninger. I kraft af, at økonomiområdet typisk er modtagere eller afsendere af disse oplysninger, spiller de derfor også en helt central rolle i forhold til ibrugtagning af disse integrationer.

Bedre datakvalitet og tidsvarende dataformat

Ved brug af ØiR sikres kommunerne, og ikke mindst økonomiområdet, at kvaliteten af den data der overdrages mellem fagsystem og økonomisystem er i top. De nye integrationers struktur er med til at sikre kvaliteten ved at validere dataformatet i forbindelse med dataoverdragelsen mellem fagsystem og økonomisystem.

Under dataoverdragelsen etableres der en tovejskommunikation mellem fagsystemet og økonomisystemet, hvor fagsystemet samtidig er datakilden. Undervejs i den kommunikation har økonomisystemet mulighed for at afvise data, hvis den indeholder fejl, og som noget nyt, sende besked tilbage til datakilden (fagsystemet), at fejlen bør korrigeres inden genfremsendelse.

Tovejskommunikationen er derfor med til at mindske fejl, og sørger samtidig også for, at der er en klar ansvarsplacering af informationerne, når der sker en dataoverdragelse mellem systemer - så fejl kan rettes hurtigere og mere effektivt. Udover at løfte datakvaliteten, så sikrer valideringen af formater også, at de data, som økonomisystemet modtager, og som skal sendes videre til SKATs PSRM, overholder de form- og formatkrav som PSRM stiller til fordringer, for at disse eventuelt kan videresendes til inddrivelse hos SKAT.

Hvorfor ØiR?

Ved at benytte ØiR-integrationerne undgår kommunen at skulle betale for, at flere fagsystemer skal udstille samme funktionalitet, som allerede er i kommunens økonomisystem. Samtidig er der potentielle stordriftsfordele, når så mange (eller alle) fagsystemer og økonomisystemer benytter samme standardsnitflader.

Informationsfolder

KOMBIT har udarbejdet en folder, hvori tre kommuner kommer retter blikket mod ØiR, og hvilke gevinster de har forventninger om i netop deres kommune.

Folderen henvender sig primært til økonomiområdet, men giver også gode generelle indsigter i, hvad ØiR kan og skal, og hvordan kommunerne forholder sig til infrastrukturens økonomiske integrationer.

Du kan finde folderen her: Informationsfolder om ØiR