Gå til hovedindhold
SF1590_D
Afsend Faktura til Godkendelse
Økonomi

Formål

Integrationen giver et fakturahåndteringssystem mulighed for at sende fakturaer til et kommunalt fagsystem til decentral kontrol og håndtering. Et fagsystems behandling af fakturainformation kendes også under termen fakturaudlån.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Etablering af rute til serviceudbyders webservice bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering. Læs mere om opgaver ved ibrugtagning i dokumentationen.
SF1590_D_2.2
Afsend Faktura til Godkendelse
Status gyldig fra
17/02/2020
Version
2.2
I drift

Beskrivelse

Integrationen anvender et asynkront integrationsmønster bestående af to webservices på Serviceplatformen, som skal tilgås af henholdsvis fakturahåndteringssystem og fagsystem:

1. FakturaInformationAfsend
2. FakturaInformationSvarAfsend

Kommunens fakturahåndteringssystem fremsender en faktura til udlån eller godkendelse vha. webservicen FakturaInformationAfsend, der udstilles af et fagsystem. Der benyttes explicit routning fra fakturahåndteringssystem til det fagsystem, som skal modtage fakturaen. Der gives kvittering for modtagelse i det synkrone svar på servicekaldet.

Efter modtagelsen behandles fakturaen i fagsystemet. Såfremt fakturahåndteringssystemet ved oversendelsen har krævet en godkendelse eller afvisning af fakturaen, kan fagsystemet efter endt behandling udføre dette ved at kalde webservicen FakturaInformationSvarAfsend. Der routes implicit til kommunens fakturahåndteringssystem.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
FakturaInformationAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med servicen er at give et faktureringssystem mulighed for at oversende en elektronisk faktura til et fagsystem til behandling og eventuel godkendelse eller afvisning.

Servicen indgår i et asynkront integrationsmønster med FakturaInformationSvarAfsend, hvor fagsystemet kan sende et svar på fakturabehandlingen.

Beskrivelse

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturaInformationAfsend/1

UUID: 68b85457-8219-4677-a213-79f4253158c7

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/fakturainformationafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturaInformationAfsend/1

UUID: 68b85457-8219-4677-a213-79f4253158c7

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/fakturainformationafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
FakturaInformationSvarAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med servicen er at give et fagsystem mulighed for at godkende eller afvise en tidligere oversendt faktura. Fagsystemet har i forbindelse med godkendelse mulighed for at lave en posteringsanvisning af fakturaens elementer.

Servicen indgår i et asynkront integrationsmønster med FakturaInformationAfsend, hvori faktureringssystem har sendt den oprindelige faktura til fagsystemet.

Beskrivelse

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturaInformationSvarAfsend/1

UUID: e26289f7-1c9f-439c-ae27-aee05313da55

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/fakturainformationsvarafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturaInformationSvarAfsend/1

UUID: e26289f7-1c9f-439c-ae27-aee05313da55

EntityId: http://oir.serviceplatformen.dk/service/fakturainformationsvarafsend/1

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af rute til serviceudbyders webservice

En tidligere etableret rute, som gør anvendersystemet i stand til at kalde servicen på Serviceudbydersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Oprettelse af serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at bestille oprettelse af serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af Serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for en anvender at bestille en nedlæggelse af en tidligere etableret webservice. .

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-3

Bestil

Sådan testes integrationen

Til testformål tilbydes en virtualisering af et fagsystems udstilling af 'SF1590_D FakturaInformationAfsend' samt en virtualisering af et ERP-systems udstilling af 'SF1590_D FakturaInformationSvarAfsend'.

Virtualiseringerne er i stand til at returnere forskellige fejlkoder, enten som et resultat af fejl i data, der er indeholdt i kaldet, eller trigget af udvalgte data. Du kan læse mere i vejledningerne:

Der findes også pakker med testeksempler. Pakkerne indeholder udvalgte eksempler på kald og svar fra servicevirtualiseringerne.

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side