Gå til hovedindhold
SF1590_D
Afsend Faktura til Godkendelse
Økonomi

Formål

Integrationen giver et fakturahåndteringssystem mulighed for at sende fakturaer til et kommunalt fagsystem til decentral kontrol og håndtering. Et fagsystems behandling af fakturainformation kendes også under termen fakturaudlån.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF1590_D_2.2
Afsend Faktura til Godkendelse
Status gyldig fra
17/02/2020
Version
2.2
I drift

Beskrivelse

Integrationen anvender et asynkront integrationsmønster bestående af to webservices på Serviceplatformen, som skal tilgås af henholdsvis fakturahåndteringssystem og fagsystem:

1. FakturaInformationAfsend
2. FakturaInformationSvarAfsend

Kommunens fakturahåndteringssystem fremsender en faktura til udlån eller godkendelse vha. webservicen FakturaInformationAfsend, der udstilles af et fagsystem. Der benyttes explicit routning fra fakturahåndteringssystem til det fagsystem, som skal modtage fakturaen. Der gives kvittering for modtagelse i det synkrone svar på servicekaldet.

Efter modtagelsen behandles fakturaen i fagsystemet. Såfremt fakturahåndteringssystemet ved oversendelsen har krævet en godkendelse eller afvisning af fakturaen, kan fagsystemet efter endt behandling udføre dette ved at kalde webservicen FakturaInformationSvarAfsend. Der routes implicit til kommunens fakturahåndteringssystem.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
FakturaInformationAfsend
Version
1.0
Under udvikling

Formål

Formålet med servicen er at give et faktureringssystem mulighed for at oversende en elektronisk faktura til et fagsystem til behandling og eventuel godkendelse eller afvisning.

Servicen indgår i et asynkront integrationsmønster med FakturaInformationSvarAfsend, hvor fagsystemet kan sende et svar på fakturabehandlingen.

Beskrivelse

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturaInformationAfsend/1

UUID: 68b85457-8219-4677-a213-79f4253158c7

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturaInformationAfsend/1

UUID: 68b85457-8219-4677-a213-79f4253158c7

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
FakturaInformationSvarAfsend
Version
1.0
Under udvikling

Formål

Formålet med servicen er at give et fagsystem mulighed for at godkende eller afvise en tidligere oversendt faktura. Fagsystemet har i forbindelse med godkendelse mulighed for at lave en posteringsanvisning af fakturaens elementer.

Servicen indgår i et asynkront integrationsmønster med FakturaInformationAfsend, hvori faktureringssystem har sendt den oprindelige faktura til fagsystemet.

Beskrivelse

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturaInformationSvarAfsend/1

UUID: e26289f7-1c9f-439c-ae27-aee05313da55

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/OIR/FakturaInformationSvarAfsend/1

UUID: e26289f7-1c9f-439c-ae27-aee05313da55

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Bestilling af hjælp til teknisk afprøvning

Ydelsen omfatter teknisk afprøvning af én snitflade i forhold til serviceplatformen.
Det kan være i form af:

  • hjælp til gennemførsel af HIT 
  • hjælp til gennemførsel af E2E
  • virtualisering af kildesystem
     
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KOMBIT
Enhedspris: Aftales
Antal enheder: Aftales

Bestil

Bestilling af timepulje - bemærk bestillingsfrist

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med bestiller. 

Ydelsen giver f.eks. mulighed for (men er ikke begrænset til):  
- At bestille en workshop med en tekniker  
- At bestille et review af en drejebog, m.m.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-30

Bestil

Etablering af rute til serviceudbyders webservice - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Erstatning af rute til serviceudbyders webservice - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.  

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side