Gå til hovedindhold
Topbillede - Borgerservice

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks indeholder og udstiller data samlet på tværs af fagsystemer. Det skaber overblik og letter den administrative sags- og dokumentationsproces til gavn for medarbejdere og borgere.

Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks har til formål at opsamle metadata om sager og dokumenter fra en lang række fagsystemer. Disse udstilles via services til brug for andre fagsystemer, der skal give borgere og medarbejdere i kommunen et overblik over sager og dokumenter om en borger eller en virksomhed. Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks er ikke et it-system for slutbrugeren, men en samling af data fra en bred vifte af systemer – som så herfra er tilgængelige for kommunens fagsystemer.

I dag kan kommunens medarbejder ofte kun se sager, tilknyttede dokumenter og bevillinger i forskellige fag- og ESDH-systemer. Det kræver således flere opslag at få et tværgående overblik over sager for en borger eller virksomhed. Med Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks kan samlingen af data på tværs af fagsystemer udstilles i ét samlet system, fx Sags- og Partsoverblik  (læs mere om SAPA på KOMBIT.dk).

Roller og adgangsstyring

Når du skal anvende Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks, påtager du dig en, eller begge, af nedenstående roller:

 • Kilde til Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks
  Som kilde til Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks skal du sikre, at de metadata du afleverer fra kildesystemet, løbende synkroniseres fra kildesystem til indeks, så indekset indeholder et ajourført billede af oplysninger fra kildesystemet.

  Adgang til data i indekset skal afgrænses så kildesystemet kun har adgang til at læse og redigere de sager og dokumenter, som kildesystemet har sendt til indekset.
   
 • Anvender af Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks
  Som anvender af Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks, kan oplysninger fra indekset hentes og udstilles for fx borger eller kommunens medarbejder. Via kommunernes Sags- og Partsoverblik (SAPA) kan sagsbehandleren foretage tværgående søgninger, så der kan søges på tværs af borgernes sager, og tilhørende dokumenter.

  Som anvender af data i indekset skal adgangsstyring for brugere benyttes og opsættes, så medarbejdere kun får adgang til de sager og dokumenter, den enkelt medarbejder har behov for og lovhjemmel til at se.

 

Tilslutning til Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks

Tilslutningsforløbet er primært rettet mod leverandører, der afleverer data til indekset. Et effektivt tilslutningsforløb gennemgår tre faser, der hver især etablerer et væsentligt grundlag for at kunne høste de forretningsmæssige værdier som Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks potentielt giver. Under tilslutningsforløbet bliver forskellige medarbejdere fra henholdsvis leverandør og kommune involveret. Behovet for specifikke medarbejderkompetencer, såsom forretningsforståelse og teknisk viden, vil typisk være afhængig af hvilken fase, man befinder sig i.

De tre faser er: Forretningsforståelse, Udvikling og Test og Compliance Test.

Forretningsforståelse

Læs her, hvordan du kommer godt i gang med at etablere en forretningsforståelse, som er første skridt på vejen mod en effektiv udnyttelse af Fælleskommunalt Sags- og Dokumentsindeks' potentiale.

Udvikling og Test

Hvordan opnår du det mest effektive tilslutningsforløb i samarbejde med kommunen/leverandøren? På siden "Udvikling og Test" kan du læse vores anbefalinger til et effektivt forløb.

Compliance Test

Gennemførsel af en Compliance Test er et vilkår for adgang til Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks i produktion. Læs her hvad du skal være opmærksom på for at komme succesfuldt igennem forløbet.