Gå til hovedindhold
Administrationsside

Administrationsmodul 2.0

Følg med i arbejdet med fremtidens administrationsmodul

Arbejdet med Administrationsmodul 2.0 pågår i øjeblikket. Status er at vi er i gang med fase 1 og 2, mens fase 3-5 i øjeblikket er sat på standby.

Baggrund og roadmap for Administrationsmodul 2.0

Udformningen af Administrationsmodul 2.0 finder sted med fem overordnede målsætninger for øje. Det er med disse frem målsætninger, at vi forsøger at kvalitetssikre de fem respektive faser, som Administrationsmodul 2.0 indeholder. 

Fem overordnede målsætninger for Administrationsmodul 2.0

 1. Bedre overblik over ens anvendelse af infrastrukturen som henholdsvis leverandør og kommune. Det skal bl.a. medvirke til at du kan se, hvilke integrationer, der anvendes af hvilke systemer, og hvilke integrationer, der anvendes af hvilke kommuner. 
 2. Bedre flows dækker over den korteste mulige vej til at opnå det man ønsker – fx at anmode om en serviceaftale (som leverandør). Det betyder bl.a. færre klik, og at det er tydligere, hvad man giver adgang til som myndighed; mao. hvad man godkender m.m.
 3. Kobling til forretning handler om at få en bedre forståelse af serviceaftalen, dvs. det skal være tydeligere for leverandører og myndigheder at se hvilke forretningsmæssige kontekster serviceaftalen understøtter.
 4. Autoudfyldning dækker over præ-udfyldte dataafgrænsninger. Hvis der fx kun findes én rolle ServiceSystemRolle, vil denne automatisk være valgt for dig. Med andre ord, du skal kun indtaste det nødvendige og kun i de tilfælde, hvor der er flere muligheder i spil. 
 5. Datakvalitet: Der vil fremover tilsigtes kun at være én gældende serviceaftale per adgang – oprydning og regler skal sikre, at der kun er den ene adgang. I dag er der mange aftaler, der giver adgang til det samme, hvilket mudrer overblikket, samtidig med at det giver en overflod af data i databasen, hvilket medvirker til langsom - og deraf dårlig - performance.

 

  Illustrationen nedenfor illustrerer de forskellige trin, som udrulningen vil gennemgå. Tallene i venstre side (1 til 5) illustrerer de faser Administrationsmodulet er opdelt i. Procentsatserne gengiver, hvor tæt på målstregen - og udrulning - vi befinder os.

  Fase 1 og fase 2, der ligger isoleret i den øverste mørkeblå kasse, påvirker den nuværende brugergrænseflade og handler om at introducere integrationer i Administrationsmodulet. Udrulningen af disse faser er noget leverandørerne primært vil få gavn af, da det er leverandørerne, der opretter en serviceaftale, som de anmoder en myndighed om at godkende, så de kan få data igennem.

  Fremover vil det blive nemmere og hurtigere at oprette serviceaftale, som følge af at Administrationsmodul 2.0 hjælper med at træffe intelligente valg. Det betyder at du som leverandør kun skal forholde dig til beslutninger, hvor der er et reelt valg - med det menes der, at du kun bliver bedt om at udfylde felter, hvor der er flere valgmuligheder. Vælger du eksempelvis integrationen for sygehusophold, så vælger systemet den tilsvarende beskedtype for dig, fordi du gennem valget af integrationen har afgrænset dig fra andre beskedtyper. Det betyder, at du på sigt nemmere udfylder serviceaftalen korrekt, og samtidig sparer tid - og denne del vil især komme kommunerne til gode, da de får en serviceaftale, der er nemmere at læse og forstå.

  Integrationsoverblikket, der er en liste over alle de integrationer, du anvender i din organisation, er noget, der også kommer kommunerne til gode gennem en afledt effekt.

  De fremtidige faser er endnu ikke planlagt, men ud fra den dialog vi har haft med kommunerne forestiller vi os at det fremtidige udviklingsarbejde vil blive delt op i tre faser. Hvad faserne helt konkret vil omhandle er stadigvæk til forhandling og under udarbejdelse, men ud fra de indledningsvise dialoger med kommunerne forestiller vi os, at de fremtidige faser vil bringe et nyt layout med sig sammen med muligheden for at putte serviceaftaler i pakker. Begge dele kommer leverandører og kommuner til få stort udbytte af.

  Tanken bag konceptet med at putte serviceaftaler i pakker er, at leverandøren kan oprette sine serviceaftaler på én gang, men at både leverandør og kommune får adskilte serviceaftaler ud. Det betyder at det bliver langt hurtigere at oprette dem, samtidig med at man bibeholder overblikket over hvilke serviceaftaler, man har oprettet og har aktive.

  Du kan forvente at de vil blive opdateret herinde så snart at disse har taget mere til i form.

  Har du spørgsmål eller kommentarer til arbejdet med Administrationsmodul 2.0?

  Hvis du ønsker at rette henvendelse til KOMBIT i relation til arbejdet med Administrationsmodul 2.0, kan du skrive til FKI@kombit.dk.