Gå til hovedindhold
Grønt lys for fodgængere
Case

Fælleskommunal Adgangsstyring støtter samarbejde mellem region og kommune

Favrskov Kommune har, i samarbejde med Region Midt og virksomheden, Digital Identity, udviklet en fælles it-løsning til overblik over akutte tilbud.

Når en vagtlæge visiterer en borger til en indlæggelse på det nærmeste hospital er det typisk både langt væk for borgeren, en stor udgift for kommunen og en belastning for hospitalet.

Kommunen vil derfor typisk både kunne yde borgeren en bedre og billigere service, tættere på borgerens hjemmeadresse og samtidig spare hospitalet for en belastning, hvis vagtlægen kan visitere borgeren til en sengeplads lokalt i kommunen.

En af udfordringerne ved dette er imidlertid, at der ikke er garanti for, at der er ledige sengepladser i borgerens kommune. Eller at de ledige sengepladser er på en institution med det rigtige personale eller de rette faciliteter til at håndtere borgerens akutte behov.

Favrskov Kommune er derfor – i samarbejde med Region Midt og Digital Identity – kommet op med en løsning, som løser denne udfordring for vagtlægerne og kommunen.

Ved hjælp af GPS-lokalisering, kan vagtlægen, via en app, lynhurtigt lokalisere, hvilken kommune den aktuelle borger hører til.

På sigt er det også planen, at integration til kommunens administrative system for sengepladser, giver vagtlægen direkte adgang til at se om- og hvor der måtte være ledige senge i kommunen, hvor borgeren kan få adækvat behandling.

Hvad har det med infrastruktur at gøre?

Da der er tale om et tværoffentligt samarbejde mellem region og kommuner – og samtidig er tale om følsomme persondata – er det vigtigt, at sikkerheden er på plads.

Ved at knytte kommunernes centrale adgangsstyring og organisationssystem til løsningen, har man hurtigt og sikkert kunne give de rigtige kommunale medarbejdere automatisk adgang til de rigtige oplysninger i regionens platform.

Man har med andre ord udnyttet den oprindelige intention med en central standardløsning til at styre sikkerhed, adgang og rettigheder, så man ikke skulle til at udvikle det forfra til denne løsning.

Dermed har det også været lettere for Regionen at åbne op for deres data, når procedurer og logikker allerede er veletableret i kommunen.

Ved hjælp af den Fælleskommunale Adgangsstyring er det lykkedes en it-leverandør til regionen - på meget kort tid - at lave en løsning, der både håndterer regionalt og kommunalt personale, uden at region eller leverandør behøver nærmere kendskab til kommunens brugere.

Løsningen testes med flere kommuner i Region Midtjylland i løbet af 2020.

Vil du vide mere om Favrskov, Region Midt og Digital Identitys projekt kan du læse denne nyhed fra Region Midt eller læse mere om Region Midts nye udviklingsplatform DIAS her.

Har du uddybende spørgsmål til casen, eller ligger du selv inde med en god case om, hvordan infrastrukturen har skabt værdi for din kommune eller virksomhed, så tag endelig kontakt til os.

Kontakt KDI
Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI)
Administrator for den fælleskommunale infrastruktur