Gå til hovedindhold
SF0770_A
SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger
Personskat

Formål

Integrationen giver et anvendersystem mulighed for at hente indkomstoplysninger fra eIndkomst på vegne af en myndighed til brug for sagsoplysning for en borger.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SKAT er generelt meget restriktive med at give adgang til data i eIndkomst. Derfor skal en leverandør sikre sig, at kunden, i form af en kommune, har en gyldig abonnementsaftale med SKAT på det eller de relevante sagsområder, som anvendelse af integrationen skal understøtte, inden en implementering påbegyndes. Det er kommunens opgave at kontakte SKAT og indgå abonnementsaftale. Abonnementsaftalen skal redegøre for ønsket datagrundlag med baggrund i den lovhjemmel, der giver adgang til data. SKAT vil typisk kræve, at lovhjemlen specifikt nævner indkomstregistret, for at der kan gives adgang til eIndkomst.

Kommunen skal beslutte hvilket SE-nr., abonnementet skal knyttes til. Kommunen skal for det valgte SE-nr. give KOMBIT revisoradgang. Dette gøres i TastSelv Erhverv.
SF0770_A_3.0
SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger
Status gyldig fra
05/12/2023
Version
3.0
I drift

Nyt i denne version

- Krav om TIN ved indberetning fra og med skatteåret 2024 medfører indførsel af TIN i udstilling.
- Strukturen SupplerendePersonoplysninger tilføres TIN med tilhørende landekode. TIN er ikke et personID.
- Strukturen i svaret ændres, så der nu udstilles personoplysninger pr. Indkomst og ikke som før indkomstoplysninger pr. person.
- æ-, ø- og å-tegn i strukturer- og elementnavne erstattes med ae, oe og aa. Æ, Ø, Å erstattes med AE,OE og AA.
- Der indføres obligatorisk dataafgrænsning på den nye version.

Den tidligere version vil være aktiv i en overgangsperiode, der slutter, når UFST nedlægger den tidligere version (uden TIN), dette forventes at ske medio 2024.

Beskrivelse

Integrationen giver mulighed for at hente indkomstoplysninger for en eller flere borgere. Anvendersystemet vil kun modtage indkomstoplysninger i henhold til den aftale, der er indgået med SKAT, så der vil ofte være tale om en delmængde af indkomstoplysninger på en borger.

Hvis der er behov for at hente store mængder indkomstoplysning for en borger, giver integrationen mulighed for, at der kan kaldes flere gange opdelt i sekventielle perioder.

Indkomstoplysningerne må hentes med det formål at sagsoplyse med henblik på afgørelse, og må ikke bruges til at overvåge, om der er sket indkomstændringer for en borger. Teknisk betyder dette, at der ikke må foretages batch-orienteret opslag på en stor mængde borgere. Til dette formål kan SF0770_E anvendes.

Integrationen kan med fordel anvendes i sammenhæng med SF0770_E, der er en hændelsesbaseret udstilling af indkomstoplysninger, hvor der modtages hændelser med indkomstændringer. Derved er det muligt at opbygge en lokal regelbaseret beregningsmotor, der løbende, fx på månedsbasis, kan beregne om, der har været ændringer i en borgers indkomst.

eIndkomst udstiller indkomstoplysninger 120 løbende måneder tilbage i tid.

Services

Webservice / Serviceplatformen
SKATForwardEIndkomstService
Version
4.0
I drift

Formål

Synkron webservice, der giver mulighed for at hente indkomstoplysninger for en eller flere personer.

Beskrivelse

For en borger angives personnummer og en søgeperiode. Søgeperioden kan enten vælges for lønperioden eller for dispositionsdato. Bemærk, at en lønperiode kan være fra én dag til flere måneder, og de lønperioder, hvor søgeperiode har helt eller delvist overlap, kommer ud i resultatet.

Anvenderen identificerer sig med SE-nr. og abonnementskode. Abonnementskode er givet ved den abonnementsaftale, der er indgået med SKAT, og reflekterer den lovhjemmel hvormed kontroloplysninger hentes.

Output:
- Indkomstoplysning om en borger i overensstemmelse med abonnementsaftalen.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/EIndkomst/4

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/EIndkomst/4

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere

Beskrivelse

Denne version er under udfasning og er lukket for tilgang af nye anvendere.

Integrationen giver mulighed for at hente indkomstoplysninger for en eller flere borgere. Anvendersystemet vil kun modtage indkomstoplysninger i henhold til den aftale, der er indgået med SKAT, så der vil ofte være tale om en delmængde af indkomstoplysninger på en borger.

Hvis der er behov for at hente store mængder indkomstoplysning for en borger, giver integrationen mulighed for, at der kan kaldes flere gange opdelt i sekvensielle perioder.

Indkomstoplysningerne må hentes med det formål at sagsoplyse med henblik på afgørelse, og må ikke bruges til at overvåge, om der er sket indkomstændringer for en borger. Teknisk betyder dette, at der ikke må foretages batch-orienteret opslag på en stor mængde borgere. Til dette formål kan SF0770_E anvendes.

Integrationen kan med fordel anvendes i sammenhæng med SF0770_E, der er en hændelsesbaseret udstilling af indkomstoplysninger, hvor der modtages hændelser med indkomstændringer. Derved er det muligt at opbygge en lokal regelbaseret beregningsmotor, der løbende, fx på månedsbasis, kan beregne om, der har været ændringer i en borgers indkomst.

EIndkomst indeholder indkomstoplysninger tilbage til 2008.

Services

Webservice / Serviceplatformen
SKATForwardEIndkomstService
Version
3.0
Under udfasning

Formål

Synkron webservice, der giver mulighed for at hente indkomstoplysninger for en eller flere personer.

Beskrivelse

For en borger angives personnummer og en søgeperiode. Søgeperioden kan enten vælges for lønperioden eller for dispositionsdato. Bemærk, at en lønperiode kan være fra én dag til flere måneder, og de lønperioder, hvor søgeperiode har helt eller delvist overlap, kommer ud i resultatet.

Anvenderen identificerer sig med SE-nr. og abonnementskode. Abonnementskode er givet ved den abonnementsaftale, der er indgået med SKAT, og reflekterer den lovhjemmel hvormed kontroloplysninger hentes.

Output:
- Indkomstoplysning om en borger i overensstemmelse med abonnementsaftalen.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/EIndkomst/3

UUID: 3fd4f00f-edfb-48dc-9991-099cea4ad6cc

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/eindkomst/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/EIndkomst/3

UUID: 3fd4f00f-edfb-48dc-9991-099cea4ad6cc

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/eindkomst/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side