Gå til hovedindhold
SF0770_D
SKAT eIndkomst - Opslag skattekort
Personskat

Formål

Integrationen giver et anvendersystem mulighed for at hente en liste med en borgers skattekort på vegne af en kommune. Listen består af skattekort, der har været anvendt til det pågældende forretningsmæssige formål inden for den angivne periode.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SKAT er generelt meget restriktive med at give adgang til data i eIndkomst. Derfor skal en leverandør sikre sig, at kunden, i form af en kommune, har en gyldig abonnementsaftale med SKAT på det eller de relevante sagsområder, som anvendelse af integrationen skal understøtte, inden en implementering påbegyndes. Det er kommunens opgave at kontakte SKAT og indgå abonnementsaftale. Abonnementsaftalen skal redegøre for ønsket datagrundlag med baggrund i den lovhjemmel, der giver adgang til data. SKAT vil typisk kræve, at lovhjemlen specifikt nævner indkomstregistret, for at der kan gives adgang til eIndkomst.

Kommunen skal beslutte hvilket SE-nr., abonnementet skal knyttes til. Kommunen skal for det valgte SE-nr. give KOMBIT revisoradgang. Dette gøres i TastSelv Erhverv.
SF0770_D_2.4.0
SKAT eIndkomst - Opslag skattekort
Status gyldig fra
01/05/2017
Version
2.4.0
I drift

Nyt i denne version

Opdateret til ny teknisk specifikation med Liberty Basic Soap Binding.

Beskrivelse

Integrationen giver mulighed for at hente skattekort for et antal borgere med periodeangivelse.

Skattekort kan ikke benyttes til at beregne skat ved indberetning til eIndkomst.

Services

Webservice / Serviceplatformen
eSkattekortService
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen er en synkron webservice, hvormed et anvendersystem kan hente oplysninger om skattekort fra SKATs løsning eIndkomst.

Beskrivelse

Et anvendersystem forespørger på oplysninger om skattekort ved kald af service på Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra fagsystemet til SKATs løsning eIndkomst. eIndkomst svarer synkront på kaldet til Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra eIndkomst til fagsystemet.

Anvendersystemet identificerer sig med det SE-nr. som ansættelsesforholdet er oprettet under. Herudover medgives personnummer for borgeren, samt periode man ønsker at hente et skattekort for. Det er også muligt at hente en liste med skattekort fra en dato og frem til det aktuelle gyldige skattekort.

Output er:
- Skattekort eller liste af skattekort. Skattekort kan være hoved- eller bi-kort.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/eSkattekort/2

UUID: 47d79e13-02cf-42f3-ad7e-2654b2a70427

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/eskattekort/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/eSkattekort/2

UUID: 47d79e13-02cf-42f3-ad7e-2654b2a70427

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/eskattekort/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side