Gå til hovedindhold
SF0800
Feriekonto online opslag

Formål

Formålet med integrationen er at tilvejebringe oplysninger om en persons feriepengesaldo samt udbetalte feriepenge. Kommunerne kan herefter fastslå om en persons feriepengesaldo og udbetalte feriepenge har indflydelse på beregningen af borgerens ydelser.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Der indgår følsomme personoplysninger i denne integration.
SF0800_3.0
Feriekonto online opslag
Status gyldig fra
01/09/2020
Version
3.0
I drift

Nyt i denne version

Version 3.0 er tilpasset til at afspejle den nye ferielov. En af de væsentlige ændringer er, at der er kommet information om, hvorvidt der er indeholdt skat af det udbetalte beløb. Servicen i version 3.0 genbruger det eksisterende endepunkt og UUID for version 2.0.

Beskrivelse

Integrationen gennemstiller til ATP Feriekonto via en enkelt synkron service på Serviceplatformen.

Denne gennemstillingsservice giver mulighed for at lave et opslag på en persons feriekontooplysninger ved angivelse af personnummer og en periode (angivet med to datoer, begge datoer indgår i perioden).

Ved behov for større forespørgsler på mange personer kan SF0802 anvendes.

Oplysninger om ferieafholdelse for alle borgere registreres både i Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister og i Feriekonto. Fra 1. maj 2015 returnerer integrationen informationer om afholdt ferie fra både Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister og Feriekonto.

Services

Webservice / Serviceplatformen
FeriekontoOplysningerService
Version
3.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at lave et opslag på en persons feriekontooplysninger.

Beskrivelse

Servicens input omfatter:
- Personnummer
- En periode (angivet med to datoer, begge datoer indgår i perioden)

Servicen returnerer følgende information for den angivne periode per udbetaling:
- Dato (for ferieanmodning)
- Personnummer
- Første feriedag (i den ønskede ferieperiode)
- Antal feriedage (i den ønskede ferieperiode)
- Beløb pr. udbetalingsdato (til udbetaling)
- Aktuelt ferieår på udbetalingen
- Saldo feriepenge (i aktuelt ferieår på udbetalingen)
- Saldo feriedage (i aktuelt ferieår på udbetalingen)
- Dispositionsdato/udbetalingsdato/Dato for anmodningstidspunkt/Dato for modtagelse af data
- Udbetalingsårsag
- Status (fejlmeddelelser)
- Før skat indikator (optionelt felt)

Personnummer, Ferieår, Saldo feriepenge og Saldo feriedage oplyses, selv når der ikke er fundet nogen udbetalingsdato på personen i FerieKonto i den forespurgte periode.

Perioden må ikke stække sig længere tilbage end 20 måneder fra den dato, der forespørges på. Tidligst mulige dato er dog den 1. maj 2011.

Servicen er udstillet med SAML-token (Liberty Basic SOAP Binding) og gennemstiller til ATP Feriekonto via Serviceplatformen.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/ATP/FeriekontoOplysninger/2

UUID: bc8cb034-94b5-4814-ae0a-c74db223c986

EntityId: http://atp.serviceplatformen.dk/service/feriekontooplysninger/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/ATP/FeriekontoOplysninger/2

UUID: bc8cb034-94b5-4814-ae0a-c74db223c986

EntityId: http://atp.serviceplatformen.dk/service/feriekontooplysninger/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Beredskab ift. test

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Sådan testes integrationen

Det er muligt at teste mod en virtualisering af integrationen. Virtualiseringen er i stand til at returnere alle kendte statuskoder, enten som et resultat af fejl i data indeholdt i kaldet, eller trigget af udvalgte data. Du kan læse mere i vejledningen her.

Der findes også en pakke med test eksempler, pakken indeholder udvalgte eksempler på kald og svar fra Virtualisering.

Det er muligt at få indlæst testdata til den eller de myndigheder, som man ønsker at teste med. Det gøres ved at bestille ydelsen "Bestilling af testdata opdatering på servicevirtualisering" og vedhæfte en udfyldt kopi af testdata-templaten her.

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side