Gå til hovedindhold
SF1411_A
Hent Tillægsprocent

Formål

Formålet med integrationen er at hente informationer om pensionisters pensionssag hos UDK.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Anvender skal have en aftale med UDK om adgang til data om pensionssager. Hvis anvender er en kommune, så foreligger der allerede en sådan aftale, men det skal aftales med UDK, hvilke data, der er ret til at modtage. UDK skal tildele sagsområdekode og datafilter til formålet. Hvis der ikke findes et eksisterende filter, der kan anvendes til formålet, må anvender forvente at skulle betale for udviklingen af et nyt.
SF1411_A_3.4
Hent Tillægsprocent
Status gyldig fra
30/10/2020
Version
3.4
I drift

Nyt i denne version

Der er tilføjet en ny PensionsType SEP (Seniorpension).

Beskrivelse

Version 3 af integrationen henter data i UDK Pension.

Integrationen er en gennemstillingsintegration på Serviceplatformen, som giver mulighed for at hente informationer for en given pensionists social pensionssag hos UDK Pension, herunder oplysninger om:

- Sagens status
- Sagens ejer, bopælskommune, bevillingskommune og administrationskommune
- Pensionstype
- Pensionsstatus
- Samliv (herunder eventuel samlevers CPR-nummer)
- Formue
- Personlig tillægsprocent
- Pensionsbrøk eller procentpension
- Datoer for tilkendelse og bevilling
- Udlandsophold over to måneder
- Udlandspension
- Forud- eller bagudbetalt pension
- Bistands- eller plejetillæg
- Angivelse af om personen er under administration

Integrationen er forretningsmæssigt koblet med SF1411_D, hvor det er muligt at abonnere på ændringer i pensionssagen.

Integrationen kan også benyttes i sammenhæng med SF1411_B, hvis der er behov for at få oplysninger om personens kommunale helbredssag.

Services

Webservice / Serviceplatformen
SocialPensionHentService
Version
3.1
I drift

Formål

Servicen udstilles som en synkron webservice på Serviceplatformen. Den giver mulighed for at lave opslag i UDK Pension.

Nyt i denne version

Der er tilføjet en ny PensionsType SEP (Seniorpension).

Beskrivelse

Servicen er implementeret som en SOAP-webservice, hvor en forespørgsel på en persons social pensionssag gennemstilles til UDK Pension, som leverer synkront svar tilbage til anvender.

Input:
- Ét CPR-nummer pr. opslag
- Periodeangivelse
- Sagsområdekode, som aftales med UDK. Koden reflekterer desuden den lovhjemmel, hvori opslaget foretages

Output:
- Sagens status
- Sagens ejer, bopælskommune, bevillingskommune og administrationskommune
- Pensionstype
- Pensionsstatus
- Samliv (herunder eventuel samlevers CPR-nummer)
- Formue
- Personlig tillægsprocent
- Pensionsbrøk eller procentpension
- Datoer for tilkendelse og bevilling
- Udlandsophold over to måneder
- Udlandspension
- Forud- eller bagudbetalt pension
- Bistands- eller plejetillæg
- Angivelse af om personen er under administration

Der er virkningsperiode på de fleste informationer i output. Der kan være flere værdier med forskellig virkningsperiode i output, hvis der forespørges på en periode.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SocialPension/SocialPensionHent/3

UUID: 848af8cd-f65d-45cd-9f53-2d1e6e4ac92f

EntityId: http://socialpension.serviceplatformen.dk/service/socialpensionhent/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SocialPension/SocialPensionHent/3

UUID: 848af8cd-f65d-45cd-9f53-2d1e6e4ac92f

EntityId: http://socialpension.serviceplatformen.dk/service/socialpensionhent/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Beredskab ift. test

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF1411_B er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side