Gå til hovedindhold
SF1690
Jobcenter - Kontanthjælp Modtag jobcentersag
Beskæftigelse

Formål

Formålet med integrationen er, at jobcentrene kan sende og opdatere sagsinformation til det kommunale ydelsessystem. Integrationen er bilateral mellem kommunernes jobcenterløsninger og løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen kan kun anvendes af jobcenterløsninger og KY.

Ved udskiftning af en kommunes jobcenterløsning anbefales det, at kommunen eller dennes leverandør kontakter KOMBIT (kdi@kombit.dk), for at sikre, at der bliver oprettet de korrekte serviceaftaler og lavet de nødvendige bestillinger.

Bemærk, at der vil være omkostninger forbundet med konvertering af sager i Kommunernes Ydelsessystem (KY). Information om bestilling af sagsudtræk hos leverandøren af KY, frister og proces fremgår af bilagspakken i dokumentationen.
SF1690_2.8
Jobcenter - Kontanthjælp Modtag jobcentersag
Status gyldig fra
02/12/2020
Version
2.8
I drift

Nyt i denne version

Opdateret med ny tilbudstype for ’Opkvalificering ved ansættelse’.

Beskrivelse

Integrationen er en gennemstillingsintegration, som benyttes af jobcentrene til at opdatere løsningen KY med informationer på jobcenterløsningernes sager. Informationerne omfatter bl.a. oprettelser, ændringer og afslutninger på kontaktforløb, visitationsgruppe, tilkendegivelse, aktivitet, godtgørelser, fravær, sanktionsanmodninger og målgruppeskift.

Services

Webservice / Serviceplatformen
KontanthjaelpServiceKY
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen udstilles som en synkron webservice på Serviceplatformen. Den giver mulighed for at levere informationer til løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Beskrivelse

Servicen er implementeret som en SOAP webservice, hvor sagsinformationer fra en jobcentersag gennemstilles til KY, som leverer synkront svar tilbage til anvender.

Servicen udstiller otte operationer, som hver især giver mulighed for at overføre en besked med sagsinformationer til KY.

De otte kategorier omfatter:
- Kontaktforloeb - sender kontaktforløb i forbindelse med oprettelse, ændring, stop og genoptag af jobsager
- Visitationsgruppe - sender visitationsgruppe i forbindelse med oprettelse og ændring af visitationsgruppe for en borger i et kontaktforløb
- Tilkendegivelse - sender tilkendegivelse i forbindelse med oprettelse og ændring af tilkendegivelser for en borger i et kontaktforløb
- Aktivitet - sender aktivitet i forbindelse med oprettelse, ændring, stop og slet af aktiviteter (inkl. eventuelle godtgørelser i forbindelse med oprettelse)
- Godtgoerelse - sender godtgørelse i forbindelse med registrering af godtgørelse af typen § 82 eller § 83 efter lov om aktiv beskæftigelse
- Fravaer - sender fravær i forbindelse med registrering af fravær; herunder uberettiget fravær, der skal udløse sanktion
- Sanktionsanmodning - sender sanktionsanmodning i forbindelse med sanktion for negative hændelser, bortset fra sanktionering af uberettiget fravær, der sker med fraværsmetoderne
- Maalgruppeskift - sender målgruppeskift i forbindelse med skift af målgruppe og er et alternativ til at afslutte kontaktforløb for derefter at oprette et nyt med en ny målgruppe og tilhørende aktiviteter og godtgørelser

For hver besked, der sendes, gives en synkron kvittering tilbage.

En besked består af en fællesdel (header) med felter, der gælder for alle beskedtyper, samt en krop (body) som varierer afhængig af beskedtype. For uddybning af datastruktur, -format, -typer mv. for de respektive operationers input og output, se integrationsbeskrivelsen.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/KY/Kontanthjaelp/2

UUID: 2b4702a3-2cb9-49ce-b367-807fbbfbe35b

EntityId: http://ky.serviceplatformen.dk/service/kontanthjaelp/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/KY/Kontanthjaelp/2

UUID: 2b4702a3-2cb9-49ce-b367-807fbbfbe35b

EntityId: http://ky.serviceplatformen.dk/service/kontanthjaelp/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side