Gå til hovedindhold
SF1820
Danmarks Statistik Udtræk
Statistik

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overføre et på forhånd aftalt dataudtræk til Danmarks Statistik med en fast rutine.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

For hver kommunal fagløsning skal der indgås en dataudvekslingsaftale mellem Danmarks Statistik og de relevante kommuner.
SF1820_2.3
Danmarks Statistik Udtræk
Status gyldig fra
10/10/2022
Version
2.3
I drift

Beskrivelse

Integrationen kræver, at man som kommunal fagløsning anvender følgende integrationsflow repræsenteret ved én filservice pr. anvender på Serviceplatformens SFTP-løsning:

1. Fagløsning overfører fil med dataudtræk til fagløsningens OUT-mappe i SFTP-løsning
2. Serviceplatformen flytter filen fra fagløsningens OUT-mappe til Danmarks Statistiks IN-mappe i SFTP-løsning
3. Danmarks Statistik henter filen fra SFTP-løsning

Overførslen skal opsættes efter aftale med Danmarks Statistik.

I denne version anvender følgende kommunale fagløsninger integrationen:

- Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU)
- Fælles Bibliotekssystem (FBS)
- Kommunernes Pensionssystem (KP)
- Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
- Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Hver anvender er repræsenteret ved en specifik filservice. Det er kun denne service, som den pågældende anvender skal forholde sig til.

Services

Filservice / Serviceplatformen
DanmarksStatistikDataudtrækDUBU
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen "Digitalisering - Udsatte Børn og Unge" (DUBU) kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk til Danmarks Statistik via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Filservicen repræsenterer overførslen af en fil med DUBU's dataudtræk til Danmarks Statistik. Filservicen anvender Serviceplatformens SFTP-løsning.

Filservice / Serviceplatformen
DanmarksStatistikDataudtrækFBS
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Fælles Bibliotekssystem (FBS) kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk til Danmarks Statistik via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Filservicen repræsenterer overførslen af en fil med FBS' dataudtræk til Danmarks Statistik. Filservicen anvender Serviceplatformens SFTP-løsning.

Filservice / Serviceplatformen
DanmarksStatistikDataudtrækKP
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Pensionssystem (KP) kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk til Danmarks Statistik via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Filservicen repræsenterer overførslen af en fil med KP’s dataudtræk til Danmarks Statistik. Filservicen anvender Serviceplatformens SFTP-løsning.

Filservice / Serviceplatformen
DanmarksStatistikDataudtrækKSD
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk til Danmarks Statistik via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Filservicen repræsenterer overførslen af en fil med KSD's dataudtræk til Danmarks Statistik. Filservicen anvender Serviceplatformens SFTP-løsning.

Filservice / Serviceplatformen
DanmarksStatistikDataudtrækKY
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY) kan levere et på forhånd aftalt dataudtræk til Danmarks Statistik via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Filservicen repræsenterer overførslen af en fil med KY's dataudtræk til Danmarks Statistik. Filservicen anvender Serviceplatformens SFTP-løsning.

Supportydelser

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side