Gå til hovedindhold

Event

Dialogmøde for leverandører om deling af sagsoplysninger og dokumenter fra DUBU (SF1475 Hent sager fra DUBU)

Sidst opdateret: 23/05/2024 15:09

Tid

03. april 2024 09.30 - 11.00 + Tilføj til kalender

Beskrivelse

DUBU-løsningen anvendes i 91 kommuner og indeholder en række sagsinformationer og dokumenter, fx handleplaner med mål, børnefaglige undersøgelser, forældrehandleplaner, statusudtalelser mfl., der kan være relevante at dele med andre kommunale it-systemer.

Til dette formål udstiller DUBU en integration (SF1475 Hent sager fra DUBU), som KOMBIT ønsker at udbrede kendskabet til, da vi kan se, at servicen vil kunne udnyttes mere og af flere.

I dag udveksles sagsinformationer og dokumenter først og fremmest via sikker mail.

På dialogmødet kommer KOMBIT ind på følgende områder:

  • En forretningsmæssig gennemgang af integrationen: Hvilke data kan man hente, og hvordan foregår opsætningen inde i DUBU? Formålet er at forstå sagsbehandlernes og superbrugernes rolle i opsætningen og hvordan delingen af informationer og dokumenter fra DUBU sker i praksis gennem servicen.
  • En mere teknisk gennemgang af SF1475: Hvilke services udstilles, og hvilke anvendelsesmønstre giver det anledning til? Vi kommer også ind på, hvilket ansvar det system, der henter data og dokumenter har i forhold til behandlingen af data fra DUBU.
  • En kort gennemgang af, hvilke forudsætninger i forhold til den fælleskommunale infrastruktur, der skal være på plads for at anvende SF1475.

Målgruppe

Dialogmødet er målrettet leverandører af kommunale it-systemer, der kunne have interesse i at hente data og dokumenter fra DUBU. Vi forestiller os, at det fx kunne være leverandører af udførersystemer, leverandører af systemer til dokumenthåndtering mv.

Da der er tale om et dialogmøde, håber vi også, at deltagerne vil byde ind med spørgsmål og bud på, hvorfor der ikke har været særlig stor interesse for servicen indtil videre. Handler det fx om manglende kendskab til servicen, uhensigtsmæssigheder i selve servicen eller helt andre ting?

Vi håber i den forbindelse også at kunne indhente forslag til udvidelser af servicen.

På mødet deltager it-konsulent og it-arkitekt fra DUBU-projektet samt deltagere fra forvaltningsområdet Fælleskommunal Infrastruktur i KOMBIT.

Sted

Microsoft Teams