Gå til hovedindhold
Hængelås-tast på tastatur
Nyhed

Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere: Test af overgang til ny version af Context Handler

Et brugervendt system kan nu teste overgang til den nye version af Context Handler, hvis kommunerne, der anvender systemets testmiljø, er klar til det.

En overgangsperiode, hvor brugervendte systemer kan skifte over til den nye version af Context Handler (NSIS-Context Handler) starter nu op – i første omgang i det Eksterne testmiljø.

Det betyder, at brugervendte systemer kan teste overgang til den nye version for deres systemers testmiljøer.

Aftal test af overgang med kommunerne

Inden et brugervendt system skifter over til den nye version i Eksternt testmiljø, er det vigtigt at være sikker på, at alle de kommuner, hvis brugere skal kunne logge på systemets testmiljø, har registreret en IdP i Eksternt testmiljø, og at der i denne IdP er etableret trust til den nye version af Context Handler.

Hvordan skifter et brugervendt system til den nye version i Eksternt testmiljø?

I grove træk kan et brugervendt systems testmiljø skifte over til den nye version ved at gennemføre disse tre trin:

  1. Metadata for den nye version hentes ind i det pågældende brugervendte systems testmiljø. Du finder link til 'Metadata for Ekstern Test (ny version)' for brugervendte systemer på denne side.
     
  2. Registeringen af det brugervendte system i Fælleskommunalt Administrationsmodul (Eksternt testmiljø) tilpasses, så det fremgår, at systemet understøtter den nye version. Du kan læse mere om hvordan du gør dette og se relevante skærmbilleder fra Fælleskommunalt Administrationsmodul i dette dokument
     
  3. Det brugervendte systems testmiljø genstartes.

Overgang i Produktionsmiljøet

Vi melder ud, når brugervendte systemer må skifte over til den nye version i Produktionsmiljøet.

Læs mere om den nye version

Du kan læse mere om Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere og om den nye version af Context Handleren på denne side.

Vi arbejder på at opdatere relevante vejledninger og dokumenter, så de henviser til/omtaler den nye version.
 

Nyhedsoversigt