Gå til hovedindhold
SF0770_B
SKAT Indkomst - Indberetninger
Personskat

Formål

Integrationen gør det muligt for myndigheder at indberette indkomst og ydelser til Skattestyrelsens løsning eIndkomst via Serviceplatformen. Ligeledes kan der oprettes og afsluttes ansættelses-/indkomstforhold på en borger, hvilket er en forudsætning for at kunne indberette indkomst for en borger. Myndigheder har pligt til at indberette disse oplysninger.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Hver kommune som skal have adgang til eIndkomst, skal indgå en Dataudvekslingsaftale med SKAT om dette. SKAT vil drive og indhente godkendelsen af Dataudvekslingsaftale med kommunerne. Kommunerne skal godkende aftalen.

Kommunen skal beslutte hvilket SE-nr., abonnementet skal knyttes til.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF0770_B_2.7.6
SKAT Indkomst - Indberetninger
Status gyldig fra
18/10/2017
Version
2.7.6
I drift

Nyt i denne version

Snitflade er ændret fra at anvende styret SFTP til Dynamisk SFTP. I samme omgang er der tilføjet et par valideringer, som skal sikre, at sumkvitteringer og fejladviseringer altid kan rutes korrekt. Bilag er ligeledes opdateret, hvor det vigtigste er XSD for skattekort.

Beskrivelse

Umidelbart efter et ansættelsesforhold er oprettet, modtages der skattekort til at beregne indkomstskat. I hele ansættelsesforholdet kan der modtages nye opdaterede skattekort, som herefter skal anvendes. Det er også muligt at indberette honorarer til både borgere og virksomheder via integrationen.

For fagsystemer, der udbetaler ydelser hvor der sker refusion og medfinansiering mellem kommuner og staten, og som indberettes via denne integration, skal indberetningerne også indeholde ydelsesrefusionsdata, som videregives af løsningen eIndkomst til løsningen Ydelsesrefusion.

Indberetning af ansættelses- eller indkomstforhold kan ske på to måder:
- Enkeltindberetning - via en SOAP-serviceoperation (på en borger)
- Masseindberetning - via SFTP (på flere borgere)

Serviceplatformen videredistribuerer indholdet til SKAT, som svarer asynkront tilbage med indberetningskvittering og fejladvisering, samt skattekort. Serviceplatformen videresender kvitteringer og fejladviseringer via SFTP til anvendersystemet, mens skattekort sendes via Beskedfordeler.

Et ansættelsesforhold kan indberettes med eller uden fratrædelsesdato. Er der behov for at ændre fratrædelsesdatoen indsendes blot en ny indberetning af ansættelsesforholdet. Der kan kun indberettes oplysninger om indkomst i ansættelsesperioden.

Ved indberetning af udbetalte ydelser modtager anvendersystemet en asynkron sumkvittering retur via Serviceplatformens SFTP-server, når SKAT har behandlet indberetningerne. Sumkvitteringen indeholder totaler på de beløb, der er indberettet til og accepteret af SKAT. Fejladviseringer angiver, om der er fejl eller advarsler, som følge af indberetninger i en forsendelse.

Integrationen er forretningsmæssig koblet til SF0770_D, hvor der kan hentes historiske og aktuelle skattekort for en borger.

Med følgende integrationer kan der hentes detaljerede oplysninger om indkomst vedrørende et ansættelsesforhold (løn, honorarer, ydelser ol.) og skattebetaling for disse, for en borger:
- SF0770_A - en opslagsservice, som returnerer aftalt sæt oplysninger for en angivet periode
- SF0770_E - en hændelsesservice, som adviserer om ændringer i en borgers indkomst
- SF1570 - en opslagsservice, hvor man via et abonnement kan få adgang til detaljerede skatteoplysninger, såsom løn, honorarer m.v., aktieoplysninger, renteudgifter og restgæld, biloplysninger mv.

Services

Webservice / Serviceplatformen
IndkomstOplysningIndberetService
Version
2.0
I drift

Formål

Webservicen giver mulighed for at levere enkeltindberetninger af ansættelses-/indkomstforhold og indkomst fra en myndigheds fagsystem til SKATs eIndkomst.

Nyt i denne version

Servicen opdateret til at være udstillet med sikkerhedsmodellen Liberty Basic SOAP Binding (LBSB).

Beskrivelse

En anvender af servicen kan levere en indberetning for én borger via en SOAP-serviceoperation. Indberetningerne transformeres til en dataforsendelse, der kan afsendes via MQ til SKAT.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:
- SAML-Token med Liberty Basic SOAP binding

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstOplysningIndberet/2

UUID: 17beeccc-6b60-4a55-b37d-d3f6aaea2fa0

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/indkomstoplysningindberet/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstOplysningIndberet/2

UUID: 17beeccc-6b60-4a55-b37d-d3f6aaea2fa0

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/indkomstoplysningindberet/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Filservice / Serviceplatformen
SKATIndberetningSamlingAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Filservicen giver mulighed for at levere masseindberetninger af ansættelses-/indkomstforhold og indkomst fra en myndigheds fagsystem til SKATs løsning eIndkomst.

Nyt i denne version

Første majorversion

Beskrivelse

En anvender af servicen kan levere masseindberetningerne via Serviceplatformens SFTP. Indberetningerne transformeres til en dataforsendelse, der kan afsendes via MQ til SKAT.

Filservice / Serviceplatformen
SKATIndberetningSamlingSvarHent
Version
1.0
I drift

Formål

Med filservicen kan myndigheders fagsystemer hente sumkvitteringer og/eller fejladviseringer som svar på indberetning af ansættelses-/indkomstforhold og indkomst.

Nyt i denne version

Første majorversion

Beskrivelse

Denne service omfatter svaret på SKATIndberetningSamlingAfsend eller IndkomstOplysningIndberetService. Svar modtages som fastlængde filformat (ISO 8859-1) og kan hentes af fagsystemet via Serviceplatformens SFTP.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
eSkattekortBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Med beskedservicen kan gyldige skattekort for en borger hentes af myndighedens fagsystem via Beskedfordeleren. I perioden nær et årsskifte modtages skattekort for både indeværende og kommende år i separate beskeder.

Ønsker myndigheden at modtage skattekort som push-beskeder, kan servicen eSkattekortBeskedModtag anvendes.

Beskrivelse

Servicen videresender beskeder til myndigheders fagsystemer med skattekort i XML-format fra SKATs eIndkomst. Endpoint benyttes af fagsystemerne i forbindelse med modtagelse af skattekort.

Beskeden indeholder:
- CPR-nummer for borgeren
- SE-nummer for indkomstforholdet (udbetalende virksomhed/myndighed)
- Type af skattekort
- Trækprocent uden lønindeholdelse
- Trækprocent med lønindeholdelse (ved gældsinddrivelse via SKAT)
- Fradrag (dag/uge/14 dage/måned)

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
eSkattekortBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Med beskedservicen pushes gyldige skattekort for en borger til myndighedens fagsystem via Beskedfordeleren. I perioden nær et årsskifte modtages skattekort for både indeværende og kommende år i separate beskeder.

Ønsker myndigheden at modtage skattekort som pull-beskeder, kan servicen eSkattekortBeskedHent anvendes.

Nyt i denne version

Første majorversion

Beskrivelse

Servicen videresender beskeder til myndigheders fagsystemer med skattekort i XML-format fra SKATs løsning eIndkomst. Endpoint benyttes af fagsystemerne i forbindelse med modtagelse af skattekort.

Beskeden indeholder:
- CPR-nummer for borgeren
- SE-nummer for indkomstforholdet (udbetalende virksomhed/myndighed)
- Type af skattekort
- Trækprocent uden lønindeholdelse
- Trækprocent med lønindeholdelse (ved gældsinddrivelse via SKAT)
- Fradrag (dag/uge/14 dage/måned)

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side