Gå til hovedindhold
SF0770_E
Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Personskat

Formål

Formålet med integrationen er, at en kommune eller anden myndighed kan abonnere på hændelser om indberetninger af indkomst til SKATs løsning eIndkomst.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

SKAT er generelt meget restriktive med at give adgang til data i eIndkomst. Derfor skal en leverandør sikre sig, at kunden, i form af en kommune, har en gyldig abonnementsaftale med SKAT på det eller de relevante sagsområder, som anvendelse af integrationen skal understøtte, inden en implementering påbegyndes. Det er kommunens opgave at kontakte SKAT og indgå abonnementsaftale. Abonnementsaftalen skal redegøre for ønsket datagrundlag med baggrund i den lovhjemmel, der giver adgang til data. SKAT vil typisk kræve, at lovhjemlen specifikt nævner indkomstregistret, for at der kan gives adgang til eIndkomst.

Kommunen skal beslutte hvilket SE-nr., abonnementet skal knyttes til. Kommunen skal for det valgte SE-nr. give KOMBIT revisoradgang. Dette gøres i TastSelv Erhverv.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF0770_E_2.6.0
Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Status gyldig fra
25/06/2018
Version
2.6.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen giver mulighed for at modtage hændelser med indkomstoplysninger for en eller flere borgere, der er sat i abonnement. Dette kan ske ved at vedligeholde en liste over CPR-nr., eller i helt særlige situationer kan der aftales et fast udtrækskriterie med SKAT.

Anvendersystemet vil kun modtage indkomstoplysninger i henhold til den aftale, der er indgået med SKAT, så der vil ofte være tale om en delmængde af indkomstoplysninger på en borger.

En anvendersystems typiske anvendelse af indkomstindberetningerne er til at beregne, om der periodemæssigt (14 dage-/månedsbasis) er ændringer i en borgers indkomstforhold. Ændringer kan give anledning til kald af SF0770_A, som er en opslagsservice, der kan benyttes til sagoplysning for en borger.

Integrationen udstiller en webservice til vedligeholdelse af abonnement på CPR-nr., der ønskes indkomstoplysninger på. Indkomsthændelser kan modtages enten via enkelthændelser på Beskedfordeleren eller som et dagligt udtræk via SFTP.

Services

Webservice / Serviceplatformen
IndkomstAbonnementVedligehold
Version
2.0
I drift

Formål

Synkron webservice, der giver mulighed for at vedligeholde abonnement på CPR-nr. for borgere, der ønskes indkomstoplysninger på.

Beskrivelse

Servicen (SOAP) bruges af et anvendersystem til at vedligeholde abonnement ved at opdatere en liste over borgere, der ønskes at modtages Indkomstoplysninger for. Liste vedligeholdes ved at oprette eller nedlægge et CPR-nr.

For at kunne tilgå listen, skal anvenderen identificere sig med SE-nr. og abonnementskode. Abonnementskode er givet ved den abonnementsaftale, der er indgået med SKAT, og reflekterer den lovhjemmel, hvormed kontroloplysninger hentes.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstAbonnementVedligehold/2

UUID: f0b8072c-b1f7-49f0-b2da-3e243578394d

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/indkomstabonnementvedligehold/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SKAT/IndkomstAbonnementVedligehold/2

UUID: f0b8072c-b1f7-49f0-b2da-3e243578394d

EntityId: http://skat.serviceplatformen.dk/service/indkomstabonnementvedligehold/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
IndkomstindberetningBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Med beskedservicen kan et anvendersystem modtage indkomsthændelser via Beskedfordeler (push) for enkelte borgere fra SKAT.

Beskrivelse

Servicen leverer de indkomstoplysninger, der er indgået abonnementsaftale med SKAT om. Indkomstoplysninger modtages i beskeder via pull/AMQP fra Beskedfordeler, og er opdelt pr. indberetning, hvilket bl.a. betyder, at der kan modtages flere indberetninger på et CPR-nr./SE-nr. i løbet af et døgn.

Indkomstoplysninger leveres i Beskeddata (Base64) som fastlængde format records i tekst. Den indgåede abonnementsaftale afgør hvilke indkomstoplysninger, der kan modtages.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
IndkomstindberetningBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Med beskedservicen kan et anvendersystem modtage indkomsthændelser via Beskedfordeler (pull) for enkelte borgere fra SKAT.

Beskrivelse

Servicen leverer de indkomstoplysninger, der er indgået abonnementsaftale med SKAT om. Indkomstoplysninger modtages i beskeder via push/Rest fra Beskedfordeler, og er opdelt pr. indberetning, hvilket bl.a. betyder, at der kan modtages flere indberetninger på CPR-nr./SE-nr. i løbet af et døgn.

Indkomstoplysninger leveres i Beskeddata (Base64) som fastlængde format records i tekst. Den indgåede abonnementsaftale afgør hvilke indkomstoplysninger, der kan modtages.

Filservice / Serviceplatformen
IndkomstoplysningerModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Med filservicen modtages et samlet udtræk over borgere, der indgår i abonnement og har haft indkomstændringer siden seneste udtræk.

Beskrivelse

Servicen leverer de indkomstoplysninger, der er indgået abonnementsaftale med SKAT om. Indkomstoplysninger modtages i en fil via SFTP. Filen leveres én gang i døgnet og indeholder de indkomstoplysninger, som eIndkomst har modtaget siden seneste fil blev afsendt.

Filen leveres mellem kl. 00.00 og 05.00 afhængig af belastningen hos eIndkomst, og indeholder typisk mange registreringer af indkomstoplysninger, og kan også indeholder forskellige indkomstindberetninger for samme borger.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Erstatning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

Ydelsen giver mulighed for at erstatte en eksisterende rute med en ny rute.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 2.750 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF0780 er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side