Gå til hovedindhold
SF0802
Feriekonto batch-opslag

Formål

Integrationen tilvejebringer oplysninger om udbetalte feriepenge for borgere til kommunale fagløsninger. Disse ferieoplysninger er vigtige i den kommunale sagsbehandling, fordi udbetalingerne kan påvirke de tildelte ydelser.

ATP leverer oplysninger om ferieafholdelse på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF0802_3.0
Feriekonto batch-opslag
Status gyldig fra
11/10/2021
Version
3.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen kræver, at man som kommunal fagløsning anvender et asynkront integrationsflow med to filservices på Serviceplatformen (SFTP), der efter aftale opsættes til at blive afviklet med en fast rutine:

1. Anmod om oplysninger vedrørende udbetalte feriepenge for relevante borgere
2. Hent oplysninger om udbetalte feriepenge for relevante borgere

For at få seneste indkomst- og formueoplysninger inden der udbetales ydelser, skal filoverførslen udføres regelmæssigt - typisk udføres filoverførslen ved udgangen af hver måned.

Oplysninger fra ferieafholdelse for alle borgere registreres både i Arbejdsgivernes Centrale Ferieregister og i Feriekonto.

I denne version anvender følgende kommunale fagløsninger integrationen:

- Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
- Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Hver anvender er repræsenteret ved to specifikke filservices. Det er kun disse services, som den pågældende anvender skal forholde sig til.

Services

Filservice / Serviceplatformen
UdbetalteFeriepengeSamlingKSDAnmod
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) kan anmode ATP om oplysninger om udbetalte feriepenge for relevante borgere, dvs. borgere i KSD, som modtager ydelser.

Servicen indgår i et asynkront integrationsflow sammen med UdbetalteFeriepengeSamlingKSDHent.

Beskrivelse

Filservicen repræsenterer KSD's anmodning til ATP Feriekonto om indestående feriepenge og oplysninger om udbetalte feriepenge på relevante borgere. Filservicen anvender Serviceplatformens SFTP-løsning.

Anmodningen består af én fil, som indeholder CPR-numre på de personer og perioder, der ønskes oplysninger om.

Filservice / Serviceplatformen
UdbetalteFeriepengeSamlingKSDHent
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) kan hente oplysninger om udbetalte feriepenge for relevante borgere, dvs. borgere i KSD, som modtager ydelser.

Servicen indgår i et asynkront integrationsflow sammen med UdbetalteFeriepengeSamlingKSDAnmod.

Beskrivelse

Filservicen repræsenterer retursvaret fra ATP Feriekonto til KSD på anmodningen i UdbetalteFeriepengeSamlingKSDAnmod. Filservicen anvender Serviceplatformens SFTP-løsning.

FIlen indholder for den angivne periode bl.a. følgende information per udbetaling fra ATP Feriekonto:

- Dato (for ferieanmodning)
- Personnummer
- Første feriedag (i den ønskede ferieperiode)
- Antal feriedage (i den ønskede ferieperiode)
- Beløb pr. udbetalingsdato (til udbetaling)
- Aktuelt ferieår på udbetalingen
- Saldo feriepenge (i aktuelt ferieår på udbetalingen)
- Saldo feriedage (i aktuelt ferieår på udbetalingen)
- Dispositionsdato/udbetalingsdato/Dato for anmodningstidspunkt/Dato for modtagelse af data
- Udbetalingsårsag
- Status (fejlmeddelelser)

Personnummer, Ferieår, Saldo feriepenge og Saldo feriedage oplyses, selv når der ikke er fundet nogen udbetalingsdato på personen i FerieKonto i den forespurgte periode.

Perioden må ikke stække sig længere tilbage end 20 måneder fra den dato, der forespørges på. Tidligst mulige dato er dog den 1. maj 2011.

Filservice / Serviceplatformen
UdbetalteFeriepengeSamlingKYAnmod
Version
1.0
Under udvikling

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY) kan anmode ATP om oplysninger om udbetalte feriepenge for relevante borgere, dvs. borgere i KY, som modtager ydelser.

Servicen indgår i et asynkront integrationsflow sammen med UdbetalteFeriepengeSamlingKSDHent.

Beskrivelse

Filservicen repræsenterer KYs anmodning til ATP Feriekonto om indestående feriepenge og oplysninger om udbetalte feriepenge på relevante borgere. Filservicen anvender Serviceplatformens SFTP-løsning.

Anmodningen består af én fil, som indeholder CPR-numre på de personer og perioder, der ønskes oplysninger om.

Filservice / Serviceplatformen
UdbetalteFeriepengeSamlingKYHent
Version
1.0
Under udvikling

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY) kan hente oplysninger om udbetalte feriepenge for relevante borgere, dvs. borgere i KY, som modtager ydelser.

Servicen indgår i et asynkront integrationsflow sammen med UdbetalteFeriepengeSamlingKSDAnmod.

Beskrivelse

Filservicen repræsenterer retursvaret fra ATP Feriekonto til KY på anmodningen i UdbetalteFeriepengeSamlingKYAnmod. Filservicen anvender Serviceplatformens SFTP-løsning.

FIlen indholder for den angivne periode bl.a. følgende information per udbetaling fra ATP Feriekonto:

- Dato (for ferieanmodning)
- Personnummer
- Første feriedag (i den ønskede ferieperiode)
- Antal feriedage (i den ønskede ferieperiode)
- Beløb pr. udbetalingsdato (til udbetaling)
- Aktuelt ferieår på udbetalingen
- Saldo feriepenge (i aktuelt ferieår på udbetalingen)
- Saldo feriedage (i aktuelt ferieår på udbetalingen)
- Dispositionsdato/udbetalingsdato/Dato for anmodningstidspunkt/Dato for modtagelse af data
- Udbetalingsårsag
- Status (fejlmeddelelser)

Personnummer, Ferieår, Saldo feriepenge og Saldo feriedage oplyses, selv når der ikke er fundet nogen udbetalingsdato på personen i FerieKonto i den forespurgte periode.

Perioden må ikke stække sig længere tilbage end 20 måneder fra den dato, der forespørges på. Tidligst mulige dato er dog den 1. maj 2011.

Supportydelser

Beredskab ift. test

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side