Gå til hovedindhold
SF0810
Sygehusophold
Sundhed

Formål

Integrationen udstiller adviser om borgeres indlæggelser og udskrivninger fra de regionale sygehuse til kommunale fagløsninger. Disse sygehusadviser er vigtige i den kommunale sagsbehandling, fx fordi en indlæggelse eller en udskrivning kan have betydning for stop eller start af kommunale ydelser. Adviserne for sygehusophold omfatter MedCom-meddelelsesstandarderne:

- Indlæggelsesadvis (XDIS20/ILA)
- Udskrivningsadvis (XDIS17/USA)

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Bemærk, at første version af integrationen kun understøtter, at de nuværende EOJ-løsninger (én løsning pr. kommune) og SAPA-løsningen kan modtage sygehusadviser.
SF0810_1.0
Sygehusophold
Status gyldig fra
12/11/2019
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Sygehusadviser genereres i sygehusenes EPJ-systemer og sendes (via et VANS-netværk) til en Beskedagent, som derefter distribuerer adviserne til EOJ-systemerne og SAPA via Beskedfordeleren. Adviserne distribueres enten via SygehusopholdBeskedModtag (push) eller SygehusopholdBeskedHent (pull).

Sygehusadviser omfatter pt. indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis. Der gives adgang til begge adviser via beskedtypen Sygehusophold på Beskedfordeleren. Løsningen er afhængig af, at kommunens EOJ-system kobler sig på integrationen for at data om sygehusophold vil være tilgængelig i både EOJ-systemet og SAPA.

Indlæggelsesadvis (XDIS20/DIS20/ILA):
Når en borger indlægges på et sygehus, har kommunen behov for at få oplyst dette, hvis borgeren fx modtager hjemmehjælp, hjemmesygepleje, levering af hjælpemidler, madlevering, forebyggende hjemmebesøg, klientbetaling eller har en sag i sygedagpenge. Kommunen har behov for oplysninger om patientens personnummer, hvilket sygehus/afdeling/afsnit patienten er indlagt på og endelig patientens status (indlagt eller død ved ankomsten til sygehuset).

- XDIS20 som refererer til XML-udgaven
- DIS20 som refererer til EDIFACT-udgaven

Udskrivningsadvis (XDIS17/DIS17/USA):
Når en borger i det kommunale system udskrives fra et sygehus, har kommunen behov for at få dette oplyst. Kommunen har behov for oplysninger om patientens personnummer, hvilket sygehus/afdeling/afsnit patienten er udskrevet fra samt patientens status ved udskrivelsen (udskrevet til eget hjem, andet end eget hjem, flyttet til anden afdeling/andet sygehus, uoplyst, død).

- XDIS17 som refererer til XML-udgaven
- DIS17 som refererer til EDIFACT-udgaven

Første version af integrationen vil kun understøtte, at de nuværende EOJ-systemer (ét system pr. kommune) og SAPA kan modtage sygehusadviser. Understøttelse af øvrige anvendersystemer vil ske i en senere version af integrationen.

Første version af integrationen tillader desuden kun de nuværende EOJ-systemer (ét system pr. kommune) at kvittere for modtagelse af sygehusadviser. Det sker via:

Negativ kvittering
- XCTL02 som refererer til XML-udgaven
- CTL02 som refererer til EDIFACT-udgaven

Positiv kvittering
- XCTL03 som refererer til XML-udgaven
- CTL03 som refererer til EDIFACT-udgaven

EOJ-systemet skal anvende sin ”egen” VANS-kanal til kvittering. EOJ-systemet skal som udgangspunkt altid kvittere med XML-udgaven med en angivelse (i VANS-envelopen), af hvorvidt kvitteringen skal konverteres til EDIFACT af deres VANS-leverandør. Alternativt skal EOJ-systemet selv danne det passende kvitteringsformat, dvs. XML eller EDIFACT. Information om, hvilket format kvittering skal dannes i, vil findes i beskedkuverten for de modtagne indlæggelses- og udskrivningsadviser.

Services

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedfordelerService
Version
1.0
I drift

Formål

Servicens formål er, at en abonnent af beskeder fra Beskedfordeleren kan vedligeholde værdilister for sine abonnementer. Fx hvilke borgere (personer) man ønsker at abonnere på hændelser for.

Nyt i denne version

Første majorversion.

Beskrivelse

Anvendersystem skal kalde servicen for at tilgå værdilister for sine abonnementer.

Det er muligt at søge og slå op med følgende operationer:
- List
- Laes
- Soeg

Værdilisten kan ændres med følgende operationer:
- Importer
- Opret
- Passiver
- Ret
- Slet
- TilfoejVærdier
- FjernVærdier

Beskedfordeler svarer tilbage til anvendersystemet med returdata for den respektive operation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SygehusopholdBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på indlæggelses- og udskrivningsadviser fra danske sygehuse.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen Sygehusophold, som giver mulighed for at modtage de to MedCom-standarder:

- XDIS20 = indlæggelseadvis
- XDIS17 = udskrivningsadvis

Det er kun MedCom-standarderne i XML, som beskedservicen udstiller.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SygehusopholdBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at kunne abonnere på indlæggelses- og udskrivningsadviser fra danske sygehuse.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen Sygehusophold, som giver mulighed for at modtage de to MedCom-standarder:

- XDIS20 = indlæggelseadvis
- XDIS17 = udskrivningsadvis

Det er kun MedCom-standarderne i XML, som beskedservicen udstiller.

Supportydelser

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Anvend integrationen i produktion

Integrationen findes pr. dags dato kun i version 1. Denne version kan og skal for en given kommune kun anvendes af løsningerne SAPA og kommunens EOJ-løsning.

Forudsætningen for at en kommune kan anvende integrationen er, at kommunens EOJ-løsning produktionssættes først. Herefter kan kommunens SAPA-løsning produktionssættes. Det skyldes, at når en kommune overgår til løsningen, så vil kommunens oprindelige integration mellem regionerne og EOJ-løsningen ikke virke længere. Produktionssætningen skal så at sige ske som en brat overgang fra oprindelig til ny løsning, hvilket kræver en koordineret plan mellem EOJ-leverandør, kommune, MedCom, VANS-leverandør og leverandør af Beskedagent (dvs. den broker, som publicere beskeder for kommunerne). 

Når en EOJ-løsning skal produktionssætte integrationen i en ny kommune, så skal man anvende følgende drejebog.

Når kommunens EOJ-løsning er produktionssat, så kan SAPA anvende integrationen i den pågældende kommune på traditionel vis ved at anmode kommunen om en serviceaftale på integrationen.

Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side