Gå til hovedindhold
SF0810
Sygehusophold
Sundhed

Formål

Integrationen udstiller adviser om borgeres sygehusophold fra de regionale sygehuse til kommunale fagløsninger. Disse adviser er vigtige i den kommunale sagsbehandling, fx fordi en indlæggelse eller en udskrivning kan have betydning for stop eller start af kommunale ydelser.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Bemærk, at første version af integrationen kun understøtter, at de nuværende EOJ-løsninger (én løsning pr. kommune) og SAPA-løsningen kan modtage sygehusadviser.
SF0810_1.0
Sygehusophold
Status gyldig fra
12/11/2019
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Sygehusadviser genereres i sygehusenes EPJ-systemer og sendes (via et VANS-netværk) til en Beskedagent, som derefter distribuerer adviserne til EOJ-systemerne og SAPA via Beskedfordeleren. Adviserne distribueres enten via SygehusopholdBeskedModtag (push) eller SygehusopholdBeskedHent (pull).

Sygehusadviser omfatter pt. indlæggelsesadvis og udskrivningsadvis. Der gives adgang til begge adviser via beskedtypen Sygehusophold på Beskedfordeleren. Løsningen er afhængig af, at kommunens EOJ-system kobler sig på integrationen for at data om sygehusophold vil være tilgængelig i både EOJ-systemet og SAPA.

Indlæggelsesadvis (XDIS20/DIS20/ILA):
Når en borger indlægges på et sygehus, har kommunen behov for at få oplyst dette, hvis borgeren fx modtager hjemmehjælp, hjemmesygepleje, levering af hjælpemidler, madlevering, forebyggende hjemmebesøg, klientbetaling eller har en sag i sygedagpenge. Kommunen har behov for oplysninger om patientens personnummer, hvilket sygehus/afdeling/afsnit patienten er indlagt på og endelig patientens status (indlagt eller død ved ankomsten til sygehuset).

- XDIS20 som refererer til XML-udgaven
- DIS20 som refererer til EDIFACT-udgaven

Udskrivningsadvis (XDIS17/DIS17/USA):
Når en borger i det kommunale system udskrives fra et sygehus, har kommunen behov for at få dette oplyst. Kommunen har behov for oplysninger om patientens personnummer, hvilket sygehus/afdeling/afsnit patienten er udskrevet fra samt patientens status ved udskrivelsen (udskrevet til eget hjem, andet end eget hjem, flyttet til anden afdeling/andet sygehus, uoplyst, død).

- XDIS17 som refererer til XML-udgaven
- DIS17 som refererer til EDIFACT-udgaven

Første version af integrationen vil kun understøtte, at de nuværende EOJ-systemer (ét system pr. kommune) og SAPA kan modtage sygehusadviser. Understøttelse af øvrige anvendersystemer vil ske i en senere version af integrationen.

Første version af integrationen tillader desuden kun de nuværende EOJ-systemer (ét system pr. kommune) at kvittere for modtagelse af sygehusadviser. Det sker via:

Negativ kvittering
- XCTL02 som refererer til XML-udgaven
- CTL02 som refererer til EDIFACT-udgaven

Positiv kvittering
- XCTL03 som refererer til XML-udgaven
- CTL03 som refererer til EDIFACT-udgaven

EOJ-systemet skal anvende sin ”egen” VANS-kanal til kvittering. EOJ-systemet skal som udgangspunkt altid kvittere med XML-udgaven med en angivelse (i VANS-envelopen), af hvorvidt kvitteringen skal konverteres til EDIFACT af deres VANS-leverandør. Alternativt skal EOJ-systemet selv danne det passende kvitteringsformat, dvs. XML eller EDIFACT. Information om, hvilket format kvittering skal dannes i, vil findes i beskedkuverten for de modtagne indlæggelses- og udskrivningsadviser.

Services

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SygehusopholdBeskedAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med servicen er at afsende beskeder om sygehusophold.

Beskrivelse

Beskedtypen Sygehusophold i version 1.0 dækker over MedCom-standarderne:

- XDIS20 Indlæggelsesadvis
- XDIS17 Udskrivningsadvis

For at afsende beskeder, skal man benytte de services, der indgår i SF1462 Afsend beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.prod-stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SygehusopholdBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med servicen er at modtage beskeder om sygehusophold.

Beskrivelse

Beskedtypen Sygehusophold i version 1.0 dækker over MedCom-standarderne:

- XDIS20 Indlæggelsesadvis
- XDIS17 Udskrivningsadvis

For at modtage beskeder, skal man benytte de services, der indgår i SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Supportydelser

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Anvend integrationen i produktion

Integrationen findes pr. dags dato kun i version 1. Denne version kan og skal for en given kommune kun anvendes af løsningerne SAPA og kommunens EOJ-løsning.

Forudsætningen for at en kommune kan anvende integrationen er, at kommunens EOJ-løsning produktionssættes først. Herefter kan kommunens SAPA-løsning produktionssættes. Det skyldes, at når en kommune overgår til løsningen, så vil kommunens oprindelige integration mellem regionerne og EOJ-løsningen ikke virke længere. Produktionssætningen skal så at sige ske som en brat overgang fra oprindelig til ny løsning, hvilket kræver en koordineret indsats mellem kommune, EOJ-leverandør, MedCom, VANS-leverandør og leverandør af Beskedagent (dvs. den komponent, som publicere beskeder for kommunerne). 

Når en kommune skal produktionssætte integrationen, skal man anvende følgende drejebog.

Når kommunens EOJ-løsning er produktionssat, så kan SAPA anvende integrationen i den pågældende kommune.

Nyt i denne version

Version 2.0 af integrationen giver mulighed for at kommunale fagsystemer kan modtage MedCom-meddelelsestypen HospitalNotification (Advis om Sygehusophold), som skal erstatte version 1. 0. Dermed vil MedCom-meddelelsestyperne XDIS20/XDIS17 udgå.
Forretningsmæssigt vil HospitalNotification i modsætning til XDIS20/XDIS17 også omfatte advisering om akut ambulante sygehusophold, indlæggelse og orlov. Desuden omfatter den forenkling af adviseringer ved overflytninger og fælles forretningsregler for anvendelse.
Desuden vil integrationen give en kommune mulighed for at tilkoble flere abonnerende fagsystemer med et kvitteringsflow, som skal sikre, at alle adviser er kommet frem til de rette fagsystemer. Kvittering sker via MedCom-meddelelsestypen Acknowledgement.
Teknisk er HospitalNotification og Acknowledgement specificeret med det internationale standardformat FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

Beskrivelse

Integrationen omfatter følgende beskedtyper:

Sygehusophold:
- HospitalNotification (Advis om Sygehusophold)

MedComKvittering:
- Acknowledgement (Kvittering)

Integrationen er baseret på et asynkront integrationsflow via Fælleskommunal Beskedfordeler. Et anvendersystem skal således kunne abonnere på beskedtypen Sygehusophold og afsende beskedtypen MedComKvittering.

Integrationen giver en mulighed for at abonnere på Sygehusophold på tre måder:

A. Anvendersystemets kvittering skal danne grundlag for Sundhedsagents kvittering til EPJ
B. Anvendersystemets kvittering skal ikke danne grundlag for Sundhedsagents kvittering til EPJ (evt. fejlhåndtering skal håndteres internt i kommunen)
C. Anvendersystemets skal ikke kvittere

Services

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
MedComKvitteringBeskedAfsend
Version
1.0
Under udvikling

Formål

Formålet med servicen er at afsende en besked af typen MedComKvittering via Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedtypen MedComKvittering i version 1.0 dækker over MedCom-meddelelsestypen:

- Acknowledgement (Kvittering).

For at afsende beskeder, skal man benytte de services, der indgår i SF1462 Afsend beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.prod-stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
MedComKvitteringBeskedModtag
Version
1.0
Under udvikling

Formål

Formålet med servicen er at modtage en besked af typen MedComKvittering via Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedtypen MedComKvittering i version 1.0 dækker over MedCom-meddelelsestypen:

- Acknowledgement (Kvittering).

For at modtage beskeder, skal man benytte de services, der indgår i SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SygehusopholdBeskedAfsend
Version
2.0
Under udvikling

Formål

Formålet med servicen er at afsende beskeder om sygehusophold.

Beskrivelse

Beskedtypen Sygehusophold i version 2.0 dækker over MedCom-meddelelsestypen:

- HospitalNotification (Advis om Sygehusophold)

For at afsende beskeder, skal man benytte de services, der indgår i SF1462 Afsend beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.prod-stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SygehusopholdBeskedModtag
Version
2.0
Under udvikling

Formål

Formålet med servicen er at modtage beskeder om sygehusophold.

Beskrivelse

Beskedtypen Sygehusophold i version 2.0 dækker over MedCom-meddelelsestypen:

- HospitalNotification (Advis om Sygehusophold)

For at modtage beskeder, skal man benytte de services, der indgår i SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Supportydelser

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Anvend integrationen i produktion

Integrationen findes pr. dags dato kun i version 1. Denne version kan og skal for en given kommune kun anvendes af løsningerne SAPA og kommunens EOJ-løsning.

Forudsætningen for at en kommune kan anvende integrationen er, at kommunens EOJ-løsning produktionssættes først. Herefter kan kommunens SAPA-løsning produktionssættes. Det skyldes, at når en kommune overgår til løsningen, så vil kommunens oprindelige integration mellem regionerne og EOJ-løsningen ikke virke længere. Produktionssætningen skal så at sige ske som en brat overgang fra oprindelig til ny løsning, hvilket kræver en koordineret indsats mellem kommune, EOJ-leverandør, MedCom, VANS-leverandør og leverandør af Beskedagent (dvs. den komponent, som publicere beskeder for kommunerne). 

Når en kommune skal produktionssætte integrationen, skal man anvende følgende drejebog.

Når kommunens EOJ-løsning er produktionssat, så kan SAPA anvende integrationen i den pågældende kommune.

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side