Gå til hovedindhold
SF1411_D
Besked om tillægsprocent

Formål

Integrationen giver mulighed for at abonnere på ændringer i pensionisters pensionssag hos UDK.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Anvender skal have en aftale med UDK om modtagelse af ændringer i pensionssager. Hvis anvender er en kommune, så foreligger der allerede en sådan aftale, men det skal aftales med UDK, hvilke data, der er ret til at modtage.

Der findes vilkår for brug af Beskedfordeler.
SF1411_D_3.5
Besked om tillægsprocent
Status gyldig fra
30/10/2020
Version
3.5
I drift

Nyt i denne version

Der er tilføjet en ny PensionsType SEP (Seniorpension).

Beskrivelse

Integrationen er en beskedfordelerintegration, som giver mulighed for at abonnere på ændringer i en pensionists social pensionssag hos UDK Pension, herunder oplysninger om:
- Sagens status
- Sagens ejer, bopælskommune, bevillingskommune og administrationskommune
- Pensionstype
- Pensionsstatus
- Samliv (herunder eventuel samlevers CPR-nummer)
- Formue
- Personlig tillægsprocent
- Pensionsbrøk eller procentpension
- Datoer for tilkendelse og bevilling
- Udlandsophold over to måneder
- Udlandspension
- Forud- eller bagudbetalt pension
- Bistands- eller plejetillæg
- Angivelse af om personen er under administration

Anvender kan oprette abonnent på den personkreds eller de hændelsestyper, der er hjemmel til at modtage.

Integrationen er forretningsmæssigt koblet med SF1411_A version 3, hvor det er muligt at hente informationer om en given pensionists pensionssag hos UDK Pension.

Integrationen kan også benyttes i sammenhæng med SF1411_B, hvis der er behov for at få oplysninger om personens kommunale helbredssag, og SF1411_E, hvis der er behov for advisering om helbredssagen.

Services

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedfordelerService
Version
1.0
I drift

Formål

Servicens formål er, at en abonnent af beskeder fra Beskedfordeleren kan vedligeholde værdilister for sine abonnementer. Fx hvilke borgere (personer) man ønsker at abonnere på hændelser for.

Nyt i denne version

Første majorversion.

Beskrivelse

Anvendersystem skal kalde servicen for at tilgå værdilister for sine abonnementer.

Det er muligt at søge og slå op med følgende operationer:
- List
- Laes
- Soeg

Værdilisten kan ændres med følgende operationer:
- Importer
- Opret
- Passiver
- Ret
- Slet
- TilfoejVærdier
- FjernVærdier

Beskedfordeler svarer tilbage til anvendersystemet med returdata for den respektive operation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SocialPensionHændelseBeskedHent
Version
1.1
I drift

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med ændringer i en pensionists social pensionssag fra UDK.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Nyt i denne version

Der er tilføjet en ny PensionsType SEP (Seniorpension).

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen SocialPension_SocialPensionHaendelse version 1.0.

Beskeden indeholder ændringer til en pensionists social pensionssag(er) fra UDK Pension med oplysninger relateret til den eller de ændringer, der kommunikeres i beskeden.

Beskedkuverten indeholder bl.a. pensionistens CPR-nummer og bopælskommune samt sagshændelsen. Der indgår følgende hændelsestyper i beskeden:
- Sag afgjort
- Person indrejst
- Ejer eller bopælskommune ændret
- Bistandsplejekode ændret
- Pensionsstatus ændret
- Likvid formue, samlivsstatus eller personlig tillægsprocent ændret
- Pensionsbrøk eller procentpension ændret
- Administration, administrationskommune eller kontonummer ændret
- Pensionstypegruppe, pensionstype, forud/bagud udbetaling eller bevillingskommune ændret
- Udlandsophold ændret/tilføjet
- Udlandspension ændret/tilføjet
- Skattekort ændret/tilføjet

Beskeddata indeholder XML-fil med de informationer, der er relevante for ændringen, herunder:
- Pensionistens CPR-nummer
- Sagens status
- Sagens ejer, bopælskommune, bevillingskommune og administrationskommune
- Pensionstype
- Pensionsstatus
- Samliv (herunder eventuel samlevers CPR-nummer)
- Formue
- Personlig tillægsprocent
- Pensionsbrøk eller procentpension
- Datoer for tilkendelse og bevilling
- Udlandsophold over to måneder
- Udlandspension
- Forud- eller bagudbetalt pension
- Bistands- eller plejetillæg
- Angivelse af om personen er under administration

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
SocialPensionHændelseBeskedModtag
Version
1.1
I drift

Formål

Servicen giver anvender mulighed for at oprette abonnement på og modtage beskeder med ændringer i en pensionists social pensionssag fra UDK.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Nyt i denne version

Der er tilføjet en ny PensionsType SEP (Seniorpension).

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen SocialPension_SocialPensionHaendelse version 1.0.

Beskeden indeholder ændringer til en pensionists social pensionssag(er) fra UDK Pension med oplysninger relateret til den eller de ændringer, der kommunikeres i beskeden.

Beskedkuverten indeholder bl.a. pensionistens CPR-nummer og bopælskommune samt sagshændelsen. Der indgår følgende hændelsestyper i beskeden:
- Sag afgjort
- Person indrejst
- Ejer eller bopælskommune ændret
- Bistandsplejekode ændret
- Pensionsstatus ændret
- Likvid formue, samlivsstatus eller personlig tillægsprocent ændret
- Pensionsbrøk eller procentpension ændret
- Administration, administrationskommune eller kontonummer ændret
- Pensionstypegruppe, pensionstype, forud/bagud udbetaling eller bevillingskommune ændret
- Udlandsophold ændret/tilføjet
- Udlandspension ændret/tilføjet
- Skattekort ændret/tilføjet

Beskeddata indeholder XML-fil med de informationer, der er relevante for ændringen, herunder:
- Pensionistens CPR-nummer
- Sagens status
- Sagens ejer, bopælskommune, bevillingskommune og administrationskommune
- Pensionstype
- Pensionsstatus
- Samliv (herunder eventuel samlevers CPR-nummer)
- Formue
- Personlig tillægsprocent
- Pensionsbrøk eller procentpension
- Datoer for tilkendelse og bevilling
- Udlandsophold over to måneder
- Udlandspension
- Forud- eller bagudbetalt pension
- Bistands- eller plejetillæg
- Angivelse af om personen er under administration

Supportydelser

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

For SF1411_B og SF1411_E er det p.t. ikke muligt at teste mod integrationerne på Eksternt testmiljø (ExtTest), da den eksterne integrationspart ikke stiller testmiljø til rådighed. Hvis I ønsker at teste, så tag kontakt til KOMBIT på kdi@kombit.dk.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side