Gå til hovedindhold
SF1413
Indberet helbredsprocenter til CTR

Formål

Formålet med integrationen er at vedligeholde en kopi af pensionisters tildelte helbredsprocent i det Centrale TilskudsRegister (CTR). Dette register benyttes bl.a. når en pensionist ved indkøb af medicin på apoteket får kommunalt tilskud i henhold til den beregnede helbredsprocent.

Oplysninger om pensionisters helbredsprocent stammer fra det kommunale pensionssystem.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget for de services, hvor der anvendes dynamisk rutning. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF1413_2.0
Indberet helbredsprocenter til CTR
Status gyldig fra
27/11/2023
Version
2.0
I drift

Beskrivelse

Kommunernes Pensionssystem sender hvert 5. minut evt. ændringer til beregninger af helbredsprocenter til det Centrale TilskudsRegister (CTR), som afhenter ændringerne med samme frekvens.

Integrationen benytter eksplicit routing, men data fra flere kommuner sendes som en samlet fil med KOMBIT som afsender.

Services

Filservice / Serviceplatformen
HelbredsprocenterAflever
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at Kommunerne Pensionssystem kan aflevere data via SFTP til Serviceplatformen, hvorfra de videreformidles til det Centrale TilskudsRegisters IN-folder.

Beskrivelse

Dataudtrækket leveres hvert 5. minut i en fil med alle de berørte kommuner.

Filservice / Serviceplatformen
HelbredsprocenterHent
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at det Centrale TilskudsRegister kan hente data fra sin IN-folder på Serviceplatformen.

Beskrivelse

Dataudtrækket hentes hvert 5. minut.