Gå til hovedindhold
SF1600
Print på serviceplatformen
Borgerkontakt

Formål

Integrationen gør det muligt for kommunale fagløsninger at afsende breve til borgere og virksomheder, enten via Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning eller som fysisk brev via kommunens Fjernprintløsning. Integrationen giver desuden mulighed for at sende breve mellem myndigheder.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Tilslutning og anvendelse af Digital Post og NemSMS er forbundet med en ekstra omkostning. Priserne kan findes på Digitaliseringsstyrelsens portaler for hhv. Digital Post og NemSMS.

For at kunne indgå en serviceaftale, skal der registreres et SysID for fjernprint, som enten fås ved registrering i fjernprintsleverandørens administrationsportal eller ved henvendelse til fjernprintleverandøren. Kommunerne skal selv indgå aftale med en fjernprintleverandør, som er godkendt af KOMBIT. KOMBIT har en liste over godkendte fjernprintleverandør.

Case - Integration til Print på Serviceplatformen letter dokumentationsproces i Vejle Kommune

I forbindelse med bestilling af pas og kørekort har Vejle Kommune i samarbejde med aarhusiansk it-virksomhed via Print på Serviceplatformen forbedret deres kommunikation om GDPR.

Læs mere
SF1600_2.5
Print på serviceplatformen
Status gyldig fra
13/09/2018
Version
2.5
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af en række services, som understøtter følgende forretningsgange ifm. afsendelse af breve til borgere og virksomheder:
- Afsend enkelt brev, direkte eller som batch (masseafsendelse)
- Forespørg på tilmeldingsstatus til Digital Post
- Få besked om ændring i tilmeldingsstatus til Digital Post
- Få status og kvitteringer på afsendte breve

Til at afsende breve og forespørge på tilmeldingsstatus anvender integrationen en webservice på Serviceplatformen, PrintService, som gennemstiller til Digital Post og relevante fjernprint-løsninger.

Til at få besked om ændring i tilmeldingsstatus (beskedtype = DigitalPost_DigitalPostTilmelding) anvendes enten:
- DigitalPostTilmeldingBeskedModtag (push)
- DigitalPostTilmeldingBeskedHent (pull)

Til at få status og kvitteringer (beskedtype = DigitalPost_StatusPrint) anvendes enten:
- StatusPrintBeskedModtag (push)
- StatusPrintBeskedHent (pull)

Se den vedhæftede dokumentation for en uddybning af funktionaliteten.

Services

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedfordelerService
Version
1.0
I drift

Formål

Servicens formål er, at en abonnent af beskeder fra Beskedfordeleren kan vedligeholde værdilister for sine abonnementer. Fx hvilke borgere (personer) man ønsker at abonnere på hændelser for.

Nyt i denne version

Første majorversion.

Beskrivelse

Anvendersystem skal kalde servicen for at tilgå værdilister for sine abonnementer.

Det er muligt at søge og slå op med følgende operationer:
- List
- Laes
- Soeg

Værdilisten kan ændres med følgende operationer:
- Importer
- Opret
- Passiver
- Ret
- Slet
- TilfoejVærdier
- FjernVærdier

Beskedfordeler svarer tilbage til anvendersystemet med returdata for den respektive operation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DigitalPostTilmeldingBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding og afmelding til Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning. Hvis en borger eller virksomhed ikke er tilmeldt Digital Post, skal der sendes fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_DigitalPostTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DigitalPostTilmeldingBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding og afmelding til Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning. Hvis en borger eller virksomhed ikke er tilmeldt Digital Post, skal der sendes fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_DigitalPostTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
NemSMSTilmeldingBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding til NemSMS.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_NemSMSTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
NemSMSTilmeldingBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding til NemSMS.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_NemSMSTilmelding.

Webservice / Serviceplatformen
PrintService
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at afsende (digitale og fysiske) breve samt forespørge på tilmelding til Digital Post og NemSMS.

Beskrivelse

Servicen er udstillet som en SOAP-service på Serviceplatfomen med to operationer:
- afsendBrev: Afsendelse af (digitale og fysiske) breve
- spoergTilmelding: Forespørgsel om tilmelding til Digital Post og NemSMS

1. afsendBrev
Operationen giver mulighed for at sende (digitalt og fysisk) ét brev til en eller flere borgere og virksomheder.

Når man afsender et brev, skal afsender vælge den rigtige kanal. Der er her mulighed for:
- Selv at foretage valg af kanal baseret på borgerens tilmeldingsstatus fra Digital Post
- At lade Serviceplatformen vælge kanalen ud fra det dagligt indlæste replika af tilmeldingslisten på Serviceplatformen fra Digital Post
- At lade den valgte fjernprintsløsning vælge kanal, ved at sende alle forsendelser til den valgte fjernprintleverandør. I fjernprintleverandørens løsning er det konfigureret hvordan kanalvalget mellem Digital Post og fjernprint skal være for en forsendelse.

Det omfatter:
- ”D” for DigitalPost
- ”F” for fysisk post
- ”A” for automatisk valg på Serviceplatformen
- ”P” for automatisk valg i fjernprintsløsning

For et brev som sendes via Digital Post skal desuden angives, hvorvidt brevet skal sendes direkte (enkeltafsendelse) eller som batch (masseafsendelse):
- ”D” for Direkte
- ”M” for Masseafsendelse

2. spoergTilmelding
Operationen giver mulighed for at forespørge på personers og virksomheders tilmelding til Digital Post og/eller NemSMS (begge tjenester leveres af eBoks).

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:
- SAML-token med Liberty Basic SOAP Binding
- Certifikat

Der kan helt undtagelsesvis gives adgang med certifikat, såfremt særlige forhold gør sig gældende

Se den vedhæftede dokumentation for en uddybning af funktionaliteten.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2

UUID: fd885b8b-4a3f-46cb-b367-6c9dda1c78f6

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2

UUID: fd885b8b-4a3f-46cb-b367-6c9dda1c78f6

Fejlkoder: Link til fejlkode

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
StatusPrintBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på kvitteringer fra Digital Post og status fra relevant fjernprintsløsning.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_StatusPrint.

Disse beskeder genereres periodisk, når Serviceplatformen henter kvitteringer fra Digital Post og status fra Fjernprint.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
StatusPrintBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på kvitteringer fra Digital Post og status fra relevant fjernprintsløsning.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_StatusPrint.

Disse beskeder genereres periodisk, når Serviceplatformen henter kvitteringer fra Digital Post og status fra Fjernprint.

Supportydelser

Beredskab ift. test - bemærk bestillingsfrist

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Bestilling af timepulje - bemærk bestillingsfrist

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med bestiller. 

Ydelsen giver f.eks. mulighed for (men er ikke begrænset til):  
- At bestille en workshop med en tekniker  
- At bestille et review af en drejebog, m.m.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-30

Bestil

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side