Gå til hovedindhold
SF1600
Print på serviceplatformen
Borgerkontakt

Formål

Integrationen gør det muligt for kommunale fagløsninger at afsende breve til borgere og virksomheder, enten via Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning eller som fysisk brev via kommunens Fjernprintløsning. Integrationen giver desuden mulighed for at sende breve mellem myndigheder.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Tilslutning til og anvendelse af Digital Post og NemSMS er forbundet med omkostninger, der faktureres af Digitaliseringsstyrelsens løsningsleverandør - disse omkostninger er således ikke inkluderet i kommunernes betaling for den fælleskommunale infrastruktur. Priserne kan findes på Digitaliseringsstyrelsens portaler for hhv. Digital Post og NemSMS.

For at kunne indgå en serviceaftale, skal der registreres et SysID for fjernprint, som enten fås ved registrering i fjernprintsleverandørens administrationsportal eller ved henvendelse til fjernprintleverandøren. Kommunerne skal selv indgå aftale med en fjernprintleverandør, som er godkendt af KOMBIT. KOMBIT har en liste over godkendte fjernprintleverandør.

Det er kommunens ansvar i god tid at advisere KOMBTs fagsystemer om skift af fjernprintleverandør, da fysisk print fra eksempelvis KY og KSD ellers vil fejle.

Case - Integration til Postkomponenten letter dokumentationsproces i Vejle Kommune

I forbindelse med bestilling af pas og kørekort har Vejle Kommune i samarbejde med aarhusiansk it-virksomhed via Fælleskommunal Postkomponent forbedret deres kommunikation om GDPR.

Læs mere
SF1600_2.5
Print på serviceplatformen
Status gyldig fra
13/09/2018
Version
2.5
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af en række services, som understøtter følgende forretningsgange ifm. afsendelse af breve til borgere og virksomheder:
- Afsend enkelt brev, direkte eller som batch (masseafsendelse)
- Forespørg på tilmeldingsstatus til Digital Post
- Få besked om ændring i tilmeldingsstatus til Digital Post
- Få status og kvitteringer på afsendte breve

Til at afsende breve og forespørge på tilmeldingsstatus anvender integrationen en webservice på Serviceplatformen, PrintService, som gennemstiller til Digital Post og relevante fjernprint-løsninger.

Til at få besked om ændring i tilmeldingsstatus (beskedtype = DigitalPost_DigitalPostTilmelding) anvendes enten:
- DigitalPostTilmeldingBeskedModtag (push)
- DigitalPostTilmeldingBeskedHent (pull)

Til at få status og kvitteringer (beskedtype = DigitalPost_StatusPrint) anvendes enten:
- StatusPrintBeskedModtag (push)
- StatusPrintBeskedHent (pull)

Se den vedhæftede dokumentation for en uddybning af funktionaliteten.

Services

Filservice / Serviceplatformen
AfsendStorForsendelseTilDigitalPost
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at kunne sende større forsendelser via Digital Post til borgere eller virksomheder.

Beskrivelse

Med servicen kan større forsendelser sendes via SFTP på Serviceplatformen.

Servicen kan anvendes, når postforsendelsens samlede størrelse overgår de 10MB, der er maks. for forsendelser via webservicen Printservice.

Det anbefales, at denne filservice kun benyttes, hvor Printservice ikke kan håndtere størrelsen af forsendelsen, da flowet i AfsendStorForsendelseTilDigitalPost er mere kompliceret.

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedfordelerService
Version
1.0
I drift

Formål

Servicens formål er, at en abonnent af beskeder fra Beskedfordeleren kan vedligeholde værdilister for sine abonnementer. Fx hvilke borgere (personer) man ønsker at abonnere på hændelser for.

Nyt i denne version

Første majorversion.

Beskrivelse

Anvendersystem skal kalde servicen for at tilgå værdilister for sine abonnementer.

Det er muligt at søge og slå op med følgende operationer:
- List
- Laes
- Soeg

Værdilisten kan ændres med følgende operationer:
- Importer
- Opret
- Passiver
- Ret
- Slet
- TilfoejVærdier
- FjernVærdier

Beskedfordeler svarer tilbage til anvendersystemet med returdata for den respektive operation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DigitalPostTilmeldingBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding og afmelding til Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning. Hvis en borger eller virksomhed ikke er tilmeldt Digital Post, skal der sendes fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_DigitalPostTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DigitalPostTilmeldingBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding og afmelding til Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning. Hvis en borger eller virksomhed ikke er tilmeldt Digital Post, skal der sendes fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_DigitalPostTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
NemSMSTilmeldingBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding til NemSMS.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_NemSMSTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
NemSMSTilmeldingBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding til NemSMS.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_NemSMSTilmelding.

Webservice / Serviceplatformen
PrintService
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at afsende (digitale og fysiske) breve samt forespørge på tilmelding til Digital Post og NemSMS.

Beskrivelse

Servicen er udstillet som en SOAP-service på Serviceplatfomen med to operationer:
- afsendBrev: Afsendelse af (digitale og fysiske) breve
- spoergTilmelding: Forespørgsel om tilmelding til Digital Post og NemSMS

1. afsendBrev
Operationen giver mulighed for at sende (digitalt og fysisk) ét brev til en eller flere borgere og virksomheder.

Når man afsender et brev, skal afsender vælge den rigtige kanal. Der er her mulighed for:
- Selv at foretage valg af kanal baseret på borgerens tilmeldingsstatus fra Digital Post
- At lade Serviceplatformen vælge kanalen ud fra det dagligt indlæste replika af tilmeldingslisten på Serviceplatformen fra Digital Post
- At lade den valgte fjernprintsløsning vælge kanal, ved at sende alle forsendelser til den valgte fjernprintleverandør. I fjernprintleverandørens løsning er det konfigureret hvordan kanalvalget mellem Digital Post og fjernprint skal være for en forsendelse.

Det omfatter:
- ”D” for DigitalPost
- ”F” for fysisk post
- ”A” for automatisk valg på Serviceplatformen
- ”P” for automatisk valg i fjernprintsløsning

For et brev som sendes via Digital Post skal desuden angives, hvorvidt brevet skal sendes direkte (enkeltafsendelse) eller som batch (masseafsendelse):
- ”D” for Direkte
- ”M” for Masseafsendelse

2. spoergTilmelding
Operationen giver mulighed for at forespørge på personers og virksomheders tilmelding til Digital Post og/eller NemSMS.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:
- SAML-token med Liberty Basic SOAP Binding
- Certifikat

Der kan helt undtagelsesvis gives adgang med certifikat, såfremt særlige forhold gør sig gældende

Se den vedhæftede dokumentation for en uddybning af funktionaliteten.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2

UUID: fd885b8b-4a3f-46cb-b367-6c9dda1c78f6

EntityId: http://print.serviceplatformen.dk/service/forsendelse/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2

UUID: fd885b8b-4a3f-46cb-b367-6c9dda1c78f6

EntityId: http://print.serviceplatformen.dk/service/forsendelse/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
StatusPrintBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på kvitteringer fra Digital Post og status fra relevant fjernprintsløsning.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_StatusPrint.

Disse beskeder genereres periodisk, når Serviceplatformen henter kvitteringer fra Digital Post og status fra Fjernprint.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
StatusPrintBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på kvitteringer fra Digital Post og status fra relevant fjernprintsløsning.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_StatusPrint.

Disse beskeder genereres periodisk, når Serviceplatformen henter kvitteringer fra Digital Post og status fra Fjernprint.

Supportydelser

Beredskab ift. test

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Bestilling af timepulje

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med bestiller. 

Ydelsen giver f.eks. mulighed for (men er ikke begrænset til):  
- At bestille en workshop med en tekniker  
- At bestille et review af en drejebog, m.m.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-30

Bestil

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du kan læse mere om Fælleskommunal Postkomponent på denne side.
Du kan også læse mere på siderne om henholdsvis Forretningsmæssigt overblik og Bliv klar til at kode for Postkomponenten.

Nyt i denne version

Ændringer i denne version sikrer, at eksisterende anvendere af SF1600 fortsat kan sende post via Næste generation Digital Post-transitionskomponenten. I en overgangsperiode fra 30. november 2021 og to år frem, vil integrationen understøtte, at der sendes i det eksisterende format over i et tilnærmet memo-format. Der er udelukkende sket ændring til backenden for at imødekomme, at Næste generation Digital Post skifter sikkerhedsmodel, og kræver API-nøgle i kaldet i stedet for et certifikat.

Beskrivelse

Integrationen består af en række services, som understøtter følgende forretningsgange ifm. afsendelse af breve til borgere og virksomheder:

- Afsend enkelt brev, direkte eller som batch (masseafsendelse)
- Forespørg på tilmeldingsstatus til Digital Post
- Få besked om ændring i tilmeldingsstatus til Digital Post
- Få status og kvitteringer på afsendte breve

Til at afsende breve og forespørge på tilmeldingsstatus anvender integrationen en webservice på Serviceplatformen, PrintService, som gennemstiller til Digital Post og relevante fjernprint-løsninger.

Til at få besked om ændring i tilmeldingsstatus (beskedtype = DigitalPost_DigitalPostTilmelding) anvendes enten:
- DigitalPostTilmeldingBeskedModtag (push)
- DigitalPostTilmeldingBeskedHent (pull)

Til at få status og kvitteringer (beskedtype = DigitalPost_StatusPrint) anvendes enten:
- StatusPrintBeskedModtag (push)
- StatusPrintBeskedHent (pull)

Services

Filservice / Serviceplatformen
AfsendStorForsendelseTilDigitalPost
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at kunne sende større forsendelser via Digital Post til borgere eller virksomheder.

Beskrivelse

Med servicen kan større forsendelser sendes via SFTP på Serviceplatformen.

Servicen kan anvendes, når postforsendelsens samlede størrelse overgår de 10MB, der er maks. for forsendelser via webservicen Printservice.

Det anbefales, at denne filservice kun benyttes, hvor Printservice ikke kan håndtere størrelsen af forsendelsen, da flowet i AfsendStorForsendelseTilDigitalPost er mere kompliceret.

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedfordelerService
Version
1.0
I drift

Formål

Servicens formål er, at en abonnent af beskeder fra Beskedfordeleren kan vedligeholde værdilister for sine abonnementer. Fx hvilke borgere (personer) man ønsker at abonnere på hændelser for.

Nyt i denne version

Første majorversion.

Beskrivelse

Anvendersystem skal kalde servicen for at tilgå værdilister for sine abonnementer.

Det er muligt at søge og slå op med følgende operationer:
- List
- Laes
- Soeg

Værdilisten kan ændres med følgende operationer:
- Importer
- Opret
- Passiver
- Ret
- Slet
- TilfoejVærdier
- FjernVærdier

Beskedfordeler svarer tilbage til anvendersystemet med returdata for den respektive operation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DigitalPostTilmeldingBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding og afmelding til Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning. Hvis en borger eller virksomhed ikke er tilmeldt Digital Post, skal der sendes fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_DigitalPostTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DigitalPostTilmeldingBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding og afmelding til Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning. Hvis en borger eller virksomhed ikke er tilmeldt Digital Post, skal der sendes fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_DigitalPostTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
NemSMSTilmeldingBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding til NemSMS.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_NemSMSTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
NemSMSTilmeldingBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding til NemSMS.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_NemSMSTilmelding.

Webservice / Serviceplatformen
PrintService
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at afsende (digitale og fysiske) breve samt forespørge på tilmelding til Digital Post og NemSMS.

Beskrivelse

Servicen er udstillet som en SOAP-service på Serviceplatfomen med to operationer:
- afsendBrev: Afsendelse af (digitale og fysiske) breve
- spoergTilmelding: Forespørgsel om tilmelding til Digital Post og NemSMS

1. afsendBrev
Operationen giver mulighed for at sende (digitalt og fysisk) ét brev til en eller flere borgere og virksomheder.

Når man afsender et brev, skal afsender vælge den rigtige kanal. Der er her mulighed for:
- Selv at foretage valg af kanal baseret på borgerens tilmeldingsstatus fra Digital Post
- At lade Serviceplatformen vælge kanalen ud fra det dagligt indlæste replika af tilmeldingslisten på Serviceplatformen fra Digital Post
- At lade den valgte fjernprintsløsning vælge kanal, ved at sende alle forsendelser til den valgte fjernprintleverandør. I fjernprintleverandørens løsning er det konfigureret hvordan kanalvalget mellem Digital Post og fjernprint skal være for en forsendelse.

Det omfatter:
- ”D” for DigitalPost
- ”F” for fysisk post
- ”A” for automatisk valg på Serviceplatformen
- ”P” for automatisk valg i fjernprintsløsning

For et brev som sendes via Digital Post skal desuden angives, hvorvidt brevet skal sendes direkte (enkeltafsendelse) eller som batch (masseafsendelse):
- ”D” for Direkte
- ”M” for Masseafsendelse

2. spoergTilmelding
Operationen giver mulighed for at forespørge på personers og virksomheders tilmelding til Digital Post og/eller NemSMS.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:
- SAML-token med Liberty Basic SOAP Binding
- Certifikat

Der kan helt undtagelsesvis gives adgang med certifikat, såfremt særlige forhold gør sig gældende

Se den vedhæftede dokumentation for en uddybning af funktionaliteten.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2

UUID: fd885b8b-4a3f-46cb-b367-6c9dda1c78f6

EntityId: http://print.serviceplatformen.dk/service/forsendelse/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2

UUID: fd885b8b-4a3f-46cb-b367-6c9dda1c78f6

EntityId: http://print.serviceplatformen.dk/service/forsendelse/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
StatusPrintBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på kvitteringer fra Digital Post og status fra relevant fjernprintsløsning.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_StatusPrint.

Disse beskeder genereres periodisk, når Serviceplatformen henter kvitteringer fra Digital Post og status fra Fjernprint.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
StatusPrintBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på kvitteringer fra Digital Post og status fra relevant fjernprintsløsning.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_StatusPrint.

Disse beskeder genereres periodisk, når Serviceplatformen henter kvitteringer fra Digital Post og status fra Fjernprint.

Supportydelser

Beredskab ift. test

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Bestilling af timepulje

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med bestiller. 

Ydelsen giver f.eks. mulighed for (men er ikke begrænset til):  
- At bestille en workshop med en tekniker  
- At bestille et review af en drejebog, m.m.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-30

Bestil

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du kan læse mere om Fælleskommunal Postkomponent på denne side.
Du kan også læse mere på siderne om henholdsvis Forretningsmæssigt overblik og Bliv klar til at kode for Postkomponenten.

Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side