Gå til hovedindhold
SF1600
Print på serviceplatformen

Formål

Integrationen er udfaset. Hvis du ønsker at sende Digital Post via den fælleskommunale infrastruktur, henviser vi til SF1601 Afsend post.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Tilslutning til og anvendelse af Digital Post og NemSMS er forbundet med omkostninger, der faktureres af Digitaliseringsstyrelsens løsningsleverandør - disse omkostninger er således ikke inkluderet i kommunernes betaling for den fælleskommunale infrastruktur. Priserne kan findes på Digitaliseringsstyrelsens portaler for hhv. Digital Post og NemSMS.

For at kunne indgå en serviceaftale, skal der registreres et SysID for fjernprint, som enten fås ved registrering i fjernprintsleverandørens administrationsportal eller ved henvendelse til fjernprintleverandøren. Kommunerne skal selv indgå aftale med en fjernprintleverandør, som er godkendt af KOMBIT. KOMBIT har en liste over godkendte fjernprintleverandør.

Det er kommunens ansvar i god tid at advisere KOMBTs fagsystemer om skift af fjernprintleverandør, da fysisk print fra eksempelvis KY og KSD ellers vil fejle.

Case - Integration til Postkomponenten letter dokumentationsproces i Vejle Kommune

I forbindelse med bestilling af pas og kørekort har Vejle Kommune i samarbejde med aarhusiansk it-virksomhed via Fælleskommunal Postkomponent forbedret deres kommunikation om GDPR.

Læs mere
SF1600_3.0
Print på serviceplatformen
Status gyldig fra
30/11/2023
Version
3.0
Udfaset

Nyt i denne version

Ændringer i denne version sikrer, at eksisterende anvendere af SF1600 fortsat kan sende post via Næste generation Digital Post-transitionskomponenten. I en overgangsperiode fra 21. marts 2022 frem til 30. november 2023, vil integrationen understøtte, at der sendes i det eksisterende format over i et tilnærmet memo-format. Der er udelukkende sket ændring til backenden for at imødekomme, at Næste generation Digital Post skifter sikkerhedsmodel, og kræver API-nøgle i kaldet i stedet for et certifikat.

Beskrivelse

Integrationen er udfaset.

Integrationen består af en række services, som understøtter følgende forretningsgange ifm. afsendelse af breve til borgere og virksomheder:

- Afsend enkelt brev, direkte eller som batch (masseafsendelse)
- Forespørg på tilmeldingsstatus til Digital Post
- Få besked om ændring i tilmeldingsstatus til Digital Post
- Få status og kvitteringer på afsendte breve

Til at afsende breve og forespørge på tilmeldingsstatus anvender integrationen en webservice på Serviceplatformen, PrintService, som gennemstiller til Digital Post og relevante fjernprint-løsninger.

Til at få besked om ændring i tilmeldingsstatus (beskedtype = DigitalPost_DigitalPostTilmelding) anvendes enten:
- DigitalPostTilmeldingBeskedModtag (push)
- DigitalPostTilmeldingBeskedHent (pull)

Til at få status og kvitteringer (beskedtype = DigitalPost_StatusPrint) anvendes enten:
- StatusPrintBeskedModtag (push)
- StatusPrintBeskedHent (pull)

Services

Filservice / Serviceplatformen
AfsendStorForsendelseTilDigitalPost
Version
1.0
Udfaset

Formål

Servicen giver mulighed for at kunne sende større forsendelser via Digital Post til borgere eller virksomheder.

Beskrivelse

Med servicen kan større forsendelser sendes via SFTP på Serviceplatformen.

Servicen kan anvendes, når postforsendelsens samlede størrelse overgår de 10MB, der er maks. for forsendelser via webservicen Printservice.

Det anbefales, at denne filservice kun benyttes, hvor Printservice ikke kan håndtere størrelsen af forsendelsen, da flowet i AfsendStorForsendelseTilDigitalPost er mere kompliceret.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DigitalPostTilmeldingBeskedHent
Version
1.0
Udfaset

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding og afmelding til Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning. Hvis en borger eller virksomhed ikke er tilmeldt Digital Post, skal der sendes fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_DigitalPostTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
DigitalPostTilmeldingBeskedModtag
Version
1.0
Udfaset

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding og afmelding til Digitaliseringsstyrelsens Digital Post-løsning. Hvis en borger eller virksomhed ikke er tilmeldt Digital Post, skal der sendes fysisk brev via kommunens fjernprintløsning.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_DigitalPostTilmelding.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
NemSMSTilmeldingBeskedHent
Version
1.0
Udfaset

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding til NemSMS.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_NemSMSTilmelding.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
NemSMSTilmeldingBeskedModtag
Version
1.0
Udfaset

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på borgeres og virksomheders tilmelding til NemSMS.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_NemSMSTilmelding.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Webservice / Serviceplatformen
PrintService
Version
2.0
Udfaset

Formål

Servicen giver mulighed for at afsende (digitale og fysiske) breve samt forespørge på tilmelding til Digital Post og NemSMS.

Beskrivelse

Servicen er udstillet som en SOAP-service på Serviceplatfomen med to operationer:
- afsendBrev: Afsendelse af (digitale og fysiske) breve
- spoergTilmelding: Forespørgsel om tilmelding til Digital Post og NemSMS

1. afsendBrev
Operationen giver mulighed for at sende (digitalt og fysisk) ét brev til en eller flere borgere og virksomheder.

Når man afsender et brev, skal afsender vælge den rigtige kanal. Der er her mulighed for:
- Selv at foretage valg af kanal baseret på borgerens tilmeldingsstatus fra Digital Post
- At lade Serviceplatformen vælge kanalen ud fra det dagligt indlæste replika af tilmeldingslisten på Serviceplatformen fra Digital Post
- At lade den valgte fjernprintsløsning vælge kanal, ved at sende alle forsendelser til den valgte fjernprintleverandør. I fjernprintleverandørens løsning er det konfigureret hvordan kanalvalget mellem Digital Post og fjernprint skal være for en forsendelse.

Det omfatter:
- ”D” for DigitalPost
- ”F” for fysisk post
- ”A” for automatisk valg på Serviceplatformen
- ”P” for automatisk valg i fjernprintsløsning

For et brev som sendes via Digital Post skal desuden angives, hvorvidt brevet skal sendes direkte (enkeltafsendelse) eller som batch (masseafsendelse):
- ”D” for Direkte
- ”M” for Masseafsendelse

2. spoergTilmelding
Operationen giver mulighed for at forespørge på personers og virksomheders tilmelding til Digital Post og/eller NemSMS.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:
- SAML-token med Liberty Basic SOAP Binding
- Certifikat

Der kan helt undtagelsesvis gives adgang med certifikat, såfremt særlige forhold gør sig gældende

Se den vedhæftede dokumentation for en uddybning af funktionaliteten.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2

UUID: fd885b8b-4a3f-46cb-b367-6c9dda1c78f6

EntityId: http://print.serviceplatformen.dk/service/forsendelse/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Print/Print/2

UUID: fd885b8b-4a3f-46cb-b367-6c9dda1c78f6

EntityId: http://print.serviceplatformen.dk/service/forsendelse/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
StatusPrintBeskedHent
Version
1.0
Udfaset

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på kvitteringer fra Digital Post og status fra relevant fjernprintsløsning.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_StatusPrint.

Disse beskeder genereres periodisk, når Serviceplatformen henter kvitteringer fra Digital Post og status fra Fjernprint.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
StatusPrintBeskedModtag
Version
1.0
Udfaset

Formål

Beskedservicen giver mulighed for at abonnere på kvitteringer fra Digital Post og status fra relevant fjernprintsløsning.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Beskedservicen udstiller beskedtypen DigitalPost_StatusPrint.

Disse beskeder genereres periodisk, når Serviceplatformen henter kvitteringer fra Digital Post og status fra Fjernprint.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side