Gå til hovedindhold
SF1624
STAR Refusion
Afregning

Formål

Integrationen giver den kommunale fagløsning Ydelsesrefusion (YR) mulighed for rutinemæssigt at overføre et på forhånd aftalt datasæt vedrørende refusionsberegninger til Styrelsen for Arbejdmarked og Rekruttering (STAR).

Integrationen understøtter kun, at YR kan anvende integrationen.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF1624_1.0
STAR Refusion
Status gyldig fra
06/04/2017
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen kræver, at YR anvender følgende integrationsflow repræsenteret ved én filservice pr. anvender på Serviceplatformens SFTP-løsning:

1. Fagløsning overfører fil med dataudtræk til fagløsningens OUT-mappe i SFTP-løsning
2. Serviceplatformen flytter filen fra fagløsningens OUT-mappe til STARs IN-mappe på i SFTP-løsning
3. STAR henter filen fra SFTP-løsning

Services

Filservice / Serviceplatformen
YRRefusionsberegninger
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Ydelsesrefusion (YR) kan levere et på forhånd aftalt datasæt vedrørende refusionsberegninger til STAR via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra YR består af et antal filer, som er komprimeret i et zip-arkiv.
Filerne omfatter:
- Betalingsfil til STAR
- Betalingsfil til UIBM
- Valideringsfil
- Bogføringsdata
- Rådata

Betalingsfilerne indeholder data til STAR således at Refusion, Medfinansiering og Fleksbidrag kan betales og opkræves til kommunerne via OBS konto.

Udtrækket er opdelt i ydelser per refusionssats per kommune. Den månedlige refusion som skal udlignes mellem stat og kommuner af STAR, er delt op på ca. 25 kontonumre, hver af disse har fire underkonti. Altså fremsendes der ca. 100 specifikationer for hver kommune til STAR hver måned.

Se desuden vedlagte dokumentation.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side