Gå til hovedindhold
SF2520
Modregning i kontanthjælp til forskudsvis udlagt underholdsbidrag
Kontanthjælp

Formål

Integrationen giver det kommunale ydelsessystem (KY) mulighed for at informere UDK betalingsadministration om tilbageholdt beløb i borgernes kontanthjælpsudbetaling til dækning af en betalingsadministrationsaftale omkring børnebidrag.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen er bilateral mellem UDK betalingsadministration og løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF2520_3.1
Modregning i kontanthjælp til forskudsvis udlagt underholdsbidrag
Status gyldig fra
14/02/2020
Version
3.1
I drift

Beskrivelse

Integrationen er en gennemstillingsintegration via SFTP på Serviceplatformen. Integrationen benyttes af løsningen KY til at overføre filer med informationer om tilbageholdte beløb i borgeres kontanthjælpsudbetalinger til løsningen UDK Debitor. Informationerne overføres, når KY, som led i udbetaling af ydelser, har modregnet krav fra UDK.

Integrationen er forretningsmæssigt koblet med SF2530, hvor KY kan forespørge på betalingsadministrationsaftaler før udbetalingskørsler.

Services

Filservice / Serviceplatformen
KontanthjaelpsudbetalingSend
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver løsningen KY mulighed for at overføre filer med informationer om tilbageholdte beløb i borgeres kontanthjælpsudbetalinger til løsningen UDK Debitor.

Beskrivelse

Filoverførslen består af en fil i fast format, som indeholder informationer om tilbageholdte beløb i borgeres kontanthjælpsudbetalinger. Der sendes en fil pr. kommune.

Filen indeholder en række indberetninger, som hver er angivet i fast format med en fastlagt længde.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side