Gå til hovedindhold
To duer siddende på gadelampe
Nyhed

Ny version af Fælleskommunal Beskedfordeler åben for serviceaftaler

Det er nu muligt at indgå serviceaftaler i Fælleskommunalt Administrationsmodul på de nye versioner af Beskedfordelerens services.

Ved release STS2023-04 i april, blev Fælleskommunal Beskedfordeler opdateret med ny funktionalitet. Fra i dag af er det muligt at indgå serviceaftaler på de nye serviceversioner 2.0. 

Tidligere i august sendte vi en mail ud til anvendere af Fælleskommunal Beskedfordeler, hvor vi beskrev de nye serviceversioner, og hvor vi samtidig klargjorde hvilke forhold, man som anvender skulle være opmærksom på. Hvis du missede denne, så kan du læse den nedenfor:

Ny version af Fælleskommunal Beskedfordeler

Ny funktionalitet
De nye versioner af Beskedfordelerens services indeholder ny funktionalitet, der bl.a. skal give en større sikkerhed i honorering af serviceaftaler.

For servicen ”BeskedAfsend” (integration SF1462 Afsend beskeder via Beskedfordeler):
Beskeder kan afsendes til de myndigheder, der findes i pågældende serviceaftales dataafgrænsning ”Tilladte Myndigheder”.

I den tidligere serviceversion 1.0, vil en besked blive afvist og ikke sendt videre, hvis TilladtModtager indeholder en eller flere myndigheder, der ikke er omfattet af serviceaftalen, og afsendersystemet vil modtage en fejlbesked om det.

I den nye serviceversion 2.0 modificerer afsend-servicen derimod automatisk TilladtModtager til kun at omfatte de myndigheder, som findes i serviceaftalen, inden der foretages distribution.

For servicen ”BeskedModtag” (BeskedHent og BeskedFåTilsendt, del af integration SF1461 Modtag beskeder via Beskedfordeler):
I den nye serviceversion 2.0, justeres TilladtModtager i en besked inden distribution, så den alene indeholder de myndigheder, der har godkendte serviceaftaler, der matcher beskedens øvrige indhold (beskedtype, følsomhed, forvaltningsområde og afsendermyndighed).

Det betyder, at et anvendersystem, som modtager en besked, nu kan se hvilke myndigheder, der har givet tilladelse til, at anvendersystemet kan behandle beskeden på deres vegne.

Hvad skal du gøre?
Hvis dit it-system modtager beskeder, skal du sikre dig, at dit anvendersystem/modtagersystem kan forstå formatet af beskedkuvertens ’Tilladtmodtager’-element. Det betyder at dit modtagersystem skal kunne håndtere samtlige varianter af syntakt for myndighedsangivelse, dvs.:

  1. ”urn:oio:cvr:12345678”
  2. ”urn:oio:cvr-nr:12345678”
  3. ”12345678”
  4. ”*”

Du skal også forberede dig på, at dit modtagersystem måske vil modtage og behandle beskeder, det ikke tidligere har modtaget, da det i den nye version er muligt for afsendere at sende beskeder, der tidligere blev afvist ved afsendelse.

Find opdateret information og dokumentation

Er du interesseret i at blive klogere på den fulde release såvel som dokumentationen, så finder du dem her:

Nyhedsoversigt