Gå til hovedindhold
SF1461
Modtag beskeder via Beskedfordeler
Beskedfordeling

Formål

Formålet med integrationen er, at gøre det teknisk muligt at modtage beskeder om forretningshændelser, som er relevante for sagsbehandling i it-systemer, der er tilknyttet den fælleskommunale infrastruktur.

Denne integration har erstattet SF1460_A, SF1460_B og SF1460_D.

Vilkår og betingelser

Du finder vilkår i afsnit 3 i integrationsbeskrivelsen i dokumentationen samt link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Ibrugtagning af version 2.0 sker pr. dueslag, når modtagersystemet har en godkendt serviceaftale på servicen BeskedModtag 2.0 som matcher dueslagets beskedtype.

Case - Beskedfordeler sender folk på tidlig pension

Udbetaling Danmark har valgt at benytte den fælleskommunale Beskedfordeler i deres interne løsningskommunikation, når information om tidlig pension skal flyde imellem systemerne.

Læs mere
SF1461_2.0
Modtag beskeder via Beskedfordeler
Status gyldig fra
08/09/2023
Version
2.0
I drift

Nyt i denne version

Et anvendersystem, som modtager en besked, kan nu i beskedkuvertens "TilladtModtager"-egenskab se hvilke myndigheder, der har givet tilladelse til, at anvendersystemet kan behandle beskeden på deres vegne.

"TilladtModtager" i en besked justeres inden fordeling til anvendersystemernes dueslag, så den alene indeholder de myndigheder, som pågældende anvendersystem har godkendte serviceaftaler til at modtage beskeden på vegne af i dueslaget.

Beskedkuvertens egenskaber beskedtype, følsomhed, forvaltningsområde og afsendermyndighed skal matche en serviceaftale.

Beskrivelse

Integrationen består af tre services, som man skal forholde sig til, når man skal abonnere på beskeder på Beskedfordeleren.

BeskedFåTilsendt
- Få tilsendt besked fra Beskedfordeler (push) via REST-webservice

BeskedHent
- Hent besked fra Beskedfordeler (pull) via AMQP-opkopling

VærdilisteRediger
- Vedligehold værdiliste i beskedabonnement via SOAP-webservice

For uddybning af integrationen se dokumentationen.

Services

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedFåTilsendt
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen benyttes til at automatisk få tilsendt beskeder via Beskedfordeleren (push).

Servicen forudsætter, at modtagersystemet har udstillet et REST-endpoint, som beskederne kan sendes til.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedHent
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen benyttes til at hente beskeder via Beskedfordeleren (pull). Servicen benytter AMQP.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
VærdilisteRediger
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen bruges i forbindelse med dynamisk beskedfiltrering, når man modtager beskeder.

Servicen bruges til at oprette, vedligeholde og slette værdilister, der refereres i de abonnementsudtryk, der filtrerer hvilke beskeder, der modtages.

Servicen benytter SOAP.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk/sts-bf-soap/StsbeskedfordelerImpl

Produktionsmiljø

Endpoint: https://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk/sts-bf-soap/StsbeskedfordelerImpl

Supportydelser

Bestilling af Timepulje

Supportydelsen giver rekvirenten mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med rekvirenten. 

Ydelsen giver fx mulighed for (men er ikke begrænset til): 
• At bestille en workshop med en tekniker
• At bestille et review af en drejebog, m.m. 
• At bestille hjælp i forbindelse med test

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: 3-30

Bestil

Føderation og lokal IdP

Opret integration til et anvendersystem til systemet i driftsmiljøet. 
Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 12.196 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Beredskabsydelse til Fælleskommunal Beskedfordeler i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Fælleskommunal Beskedfordelers leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Fælleskommunal Beskedfordeler i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Fælleskommunal Beskedfordelers leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration, der anvender Fælleskommunal Beskedfordeler, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang - Fælleskommunal Beskedfordeler’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin, du skal igennem, for at få adgang til beskeder via Fælleskommunal Beskedfordeler.

Hvis du skal have adgang til en integration, der anvender webservice, er der også hjælp at hente i vejledningen "Kom godt i gang - Webservice".

Du kan finde flere gode vejledninger, bl.a. om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere

Beskrivelse

Integrationen består af tre services, som man skal forholde sig til, når man skal abonnere på beskeder på Beskedfordeleren.

BeskedFåTilsendt
- Få tilsendt besked fra Beskedfordeler (push) via REST-webservice

BeskedHent
- Hent besked fra Beskedfordeler (pull) via AMQP-opkopling

VærdilisteRediger
- Vedligehold værdiliste i beskedabonnement via SOAP-webservice

For uddybning af integrationen se dokumentationen.

Services

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedFåTilsendt
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen benyttes til at automatisk få tilsendt beskeder via Beskedfordeleren (push).

Servicen forudsætter, at modtagersystemet har udstillet et REST-endpoint, som beskederne kan sendes til.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
BeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen benyttes til at hente beskeder via Beskedfordeleren (pull). Servicen benytter AMQP.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Webservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
VærdilisteRediger
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen bruges i forbindelse med dynamisk beskedfiltrering, når man modtager beskeder.

Servicen bruges til at oprette, vedligeholde og slette værdilister, der refereres i de abonnementsudtryk, der filtrerer hvilke beskeder, der modtages.

Servicen benytter SOAP.

Beskrivelse

For uddybning af servicen se den vedhæftede dokumentation.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk/sts-bf-soap/StsbeskedfordelerImpl

Produktionsmiljø

Endpoint: https://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk/sts-bf-soap/StsbeskedfordelerImpl

Supportydelser

Bestilling af Timepulje

Supportydelsen giver rekvirenten mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med rekvirenten. 

Ydelsen giver fx mulighed for (men er ikke begrænset til): 
• At bestille en workshop med en tekniker
• At bestille et review af en drejebog, m.m. 
• At bestille hjælp i forbindelse med test

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: 3-30

Bestil

Føderation og lokal IdP

Opret integration til et anvendersystem til systemet i driftsmiljøet. 
Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 12.196 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Integration til Beskedfordeler

Oprettelse af integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Beskedfordeler.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 16.979 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Beredskabsydelse til Fælleskommunal Beskedfordeler i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Fælleskommunal Beskedfordelers leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Fælleskommunal Beskedfordeler i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Fælleskommunal Beskedfordelers leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration, der anvender Fælleskommunal Beskedfordeler, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang - Fælleskommunal Beskedfordeler’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin, du skal igennem, for at få adgang til beskeder via Fælleskommunal Beskedfordeler.

Hvis du skal have adgang til en integration, der anvender webservice, er der også hjælp at hente i vejledningen "Kom godt i gang - Webservice".

Du kan finde flere gode vejledninger, bl.a. om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side