Gå til hovedindhold
Samtale mellem to kolleger
Nyhed

Opdateringer skal optimere Fælleskommunalt Organisationssystem

I starten af 2021 udrulles en ny version af det fælleskommunale organisationssystem med en række forbedringer.

KOMBIT har med den kommende release samlet en række justeringer og opdateringer til det fælleskommunale organisationssystem, så anvenderne på den anden side af skrivebordet kan nøjes med at forholde sig til ændringer i én ny version, i stedet for drypvise justeringer til løsningen.

Nedenfor kan du læse, hvad du – og andre brugere af løsningen – kan se frem til med den nye release, som kommer til januar.

Det kan de kommunale brugere se frem til

Med den nye version har der været fokus på at understøtte nyeste webservicesikkerhed, understøtte flere kommunale behov med organisationsdata samt give nye muligheder sletning og anonymisering af data.

Helt konkret bliver der med den nye version åbnet op for flere muligheder for at opmærke opgaver i relation til organisationsenheder. Det skaber nye teknisk understøttelse af at organisationsenheder fremadrettet kan sættes op til, at de skal ‘informeres om en opgave’, at de er ‘ansvarlige for en opgave’ eller at de er ‘udførende på en opgave’.

Organisationssystemet bliver med andre ord mere anvendeligt i understøttelsen af opgave- og ansvarsfordelingen imellem forskellige organisationsenheder i kommunen.

Der er tillige arbejdet på at tilrette de obligatoriske felter i løsningen, så de stemmer bedre overens med de forretningsmæssige arbejdsgange i kommunen, ligesom de er tilpasset de gængse datamodeller, som benyttes på tværs af det kommunale it-landskab.

Ved at gøre “transaction-id” til et unikt tekstfelt, åbnes muligheden for at spore informationer på tværs af kald i løsningen, hvilket gør det væsentligt lettere at spore eventuelle fejl

Det kan udviklerne se frem til

Der er arbejdet målrettet på at gøre det lettere for fagsystemleverandører at udvikle op imod løsningen.

Det ses blandt andet i kraft af, at løsningens forskellige services har fået vedhæftet labels, som beskriver udvalgte relationer til klassifikationer i det fælleskommunale klassifikationssystem. En ændring som bør gøre såvel udvikling mod integrationen som fejlfinding i integrationen lettere for udviklerne.

Det er også gjort mindre omstændeligt at teste myndighedernes data i det eksterne organisationstestmiljø, da der nu er åbnet op for, at alle myndighedens data kan slettes fra testmiljøet på én gang. Det er dermed blevet væsentligt lettere og hurtigere at rydde op i miljøet efter test.

I forbindelse med at den nye version af det fælleskommunale organisationssystem kommer i produktion, vil dokumentation for integrationen selvfølgelig også gennemgå en omfattende opdatering.

Der arbejdes på at dokumentationen skal være mere overskuelig. Herudover skal den selvsagt tilpasses de nyeste behov og muligheder, som systemet skal understøtte i kommunerne.

Opdateringen af dokumentationen inkluderer både en helt ny servicebeskrivelse, en gennemgribende opdatering af anvisningsdokumentet samt opdaterede vejledninger til ibrugtagningen af integrationen.

Generelle forbedringer

Sikkerhed har som altid høj prioritet. I den forbindelse giver opdateringen mulighed for at anonymisere personhenførbare data (såvel aktuelle som historiske data) for en medarbejder via et servicekald. Man kan således sikre persondatasikkerheden lokalt – uden køb af tillægsydelser.

Med releasen opdateres sikkerhedsprofilen for Organisationssystemets services til den nyeste version af identitetsbaserede web services (OIO-IDWS).

Sidst men ikke mindst er Organisationssystemet den første af flere løsninger, som løsrives fra gennemstillingsservicen på Serviceplatformen.

Med denne ændring hærdes arkitekturen i løsningen ligesom der må forventes et løft i performance, ved at skære denne gennemstilling fra, og i stedet kalde Organisationssystemet direkte.

Flere opdateringer på vej

Brugerne af den fælleskommunale infrastruktur kan se frem til flere opdateringer af blandt andet Klassifiktationssystemet og Indekserne.

Alle opdateringer vil være at finde i Digitaliseringskataloget, hvorfra der både sendes nyheder og notifikationer i forbindelse med de forskellige opdateringer.

Husk at tilmelde dig nyhederne fra Digitaliseringskataloget samt notifikationer for de forskellige integrationer du anvender (fx “SF1500 Organisation”) – du kan tilmelde dig lige her.

 

Nyhedsoversigt