Gå til hovedindhold
Mennesker der cykler
Nyhed

Opgradering af Organisationssystemets brugergrænseflade

Fælleskommunalt Organisationssystem får over de næste måneder en større overhaling af sin brugergrænseflade (GUI) leveret i fire mindre leverancer.

I forbindelse med implementeringen af flere fagsystemer på tværs af landets kommuner, er der løbende opstået nye behov for at kunne lave mindre ændringer til kommunernes organisationsdata. I dag er der i den forbindelse behov for at kontakte kommunens organisationssynkroniseringsleverandør og betale dem for at kunne understøtte indlæsningen af data, som opfylder disse nye behov. Dette er både en tidskrævende og omkostningstung proces som kommuner gerne vil have muligheden for at kunne omgå, hvis fagsystemernes krav til registrering af data i Organisationssystemet ikke er omfangsrige.

For at råde bod på disse tunge processer har vi i udviklingsarbejdet med Fælleskommunalt Organisationssystems brugergrænseflade haft tre overordnede mål for øje:

  1. At mest mulig data og funktionalitet bliver gjort tilgængeligt i brugergrænsefladen
  2. Forbedre fejlfindingsmulighederne, ved at vise detaljer om datavirkninger og registreringer
  3. Gøre brugergrænseflade mere data- og driftsstabil

Fjerde leverance - fredag d. 20. januar - ændringer til import- og eksportmuligheder

Det er blevet tid til fjerde og sidste delleverance til Organisationssystemets brugergrænseflade. Natten til lørdag d. 20. januar går fjerde del live. Delleverancen indeholder en opdatering til brugergrænsefladens import- og eksportmuligheder, og her kan du se frem til tre overordnede ting.

Første punkt i releasen er ændringer til importmekanismen, der efter ændringen vil understøtte såkaldte delta opdateringer. Fremover kan man nøjes med at medtage de dele af organisationen man ønsker tilføjet eller ændret i sin CSV-fil. Hensigten er at øge brugbarheden af funktionaliteten og hurtigere og mere effektivt kunne importere filen.

Andet punkt i releasen er øget validering. Antallet af felter er udvidet, så de afspejler det samme data, der er tilgængelig i brugergrænsefladen. Ved import valideres data på samme måde som hvis de blev indtastet i brugergrænsefladen. Dette er gjort efter hensigten om at eliminere de følgefejl, der opstår som resultat af dårlig/ukorrekt data.

Tredje punkt i releasen er ændringer til navngivningen af kolonner i CSV-filen. Tidligere var det sådan, at når du trak en CSV-fil ud af brugergrænsefladen, så var de navne, der optrådte i kolonnerne, ikke kongruente med de navne, du ville se inde i brugergrænsefladen. De er nu rettet, så navngivningen er ensartet - hvad du ser i brugergrænsefladen, er også navngivet herefter i den CSV-fil, du henter ned. I praksis betyder det, at hvis du arbejder med gamle CSV-filer, så skal du være opmærksom på, at din CSV-fil skal navngives efter den nye standard.

Er du en af dem, der arbejder lokalt med dine CSV-filer, så sendes der en konverteringstabel ud sammen med releasenoten. Denne bidrager til det hurtigt overblik over, hvordan den gamle og nye navngivning spiller sammen.

Nedenfor er nogle af de nye ting illustreret. På slide 1 ser du, at dine eksportmuligheder er blevet mere finmaskede. Hvor du tidligere kun kunne vælge en grovinddeling, kan du nu vælge mindre områder ud. Det betyder at du i dit arbejde får mulighed for at have mindre data på din tallerken, når du skal arbejde med det. Det har til hensigt at gøre dit arbejde som anvender lettere.

 

Tidligere delleverancer til Organisationssystemets brugergrænseflade

Tredje leverance - lørdag d. 19. november: Oprydning af udbetalende enheder og henvendelsessteder samt nyt it-system-integration

Natten til søndag vil seneste delleverance gå live, og du kan se frem til en oprydning af brugergrænsefladen samt nye funktionaliteter ifm. opmærkning af organisationsenheder med it-system-instanser. Dette inkluderer bl.a. en integration til Fælleskommunalt Administrationsmodul samt udvidelse af brugergrænsefladen, som du se eksemplificeret i billeder nedenfor.

Overordnet set byder leverance tre på tre ting:

  1. Oprydning i form af at 'henvendelsessteder' er rykket under menupunktet 'andet'
  2. Konsistent layout på brugergrænsefladen
  3. Mulighed for at tildele et it-system til en specifik afdeling. Det minder om opmærkningen du formentlig kender fra KLE

Yderligere kan du nu også få en liste over it-systemer, som din kommune har koblet op og har serviceaftaler med.

Datasikkerhed
I forbindelse med forrige delleverance - leverance nummer to - blev kommunerne stillet en KLIK-opgave. Denne blev frigivet mandag d. 24. oktober. Målet er at sikre korrekt dataafgrænsning for brugere af organisationssystems brugergrænseflade, så ingen brugere utilsigtet kan se medarbejderes CPR-nummer i brugergrænsefladen.

Det vil i forbindelse med ny funktionalitet i brugergrænsefladen blive gjort muligt at se og skrive CPR-numre på medarbejdere, der er registreret i Organisationssystem, når dataafgrænsningen SeCPR-nummer er sat til ”ja”. Det er derfor vigtigt at alle kommuner får gennemført KLIK-opgaven før denne forestående delleverance - leverance tre - går live. Det vil sige inden natten til søndag d. 20. november. Hvis ikke denne er gennemført til tiden, så kan man købe sig selv mere tid ved at man under SeCPR-nummer sætter denne til "nej".

Anden leverance - lørdag d. 22. oktober: 'Medarbejdere'

Allerede nu kan du begynde at se frem til anden delleverance på organisationssystemets GUI - denne gang i form af en overhaling af fanen 'medarbejdere'. Ændringerne medfører bl.a. et udvidet persongalleri, hvilket betyder, at der fremover vil være flere datafelter på en person som kan udfyldes. Gældende for flere visninger under ’medarbejder’-fanen er, at der er blevet tilføjet flere datafelter – se disse under billedgalleriet nedenfor.

Endnu en funktion der bør fremhæves er, at tooltip'et omkring sletning af en bruger er ændret til 'deaktivering'. Det betyder at du hurtigt og let kan genaktivere en deaktiveret medarbejder, hvis behovet skulle opstå.

I forbindelse med anden delleverance vil kommunerne blive præsenteret for en KLIK-opgave. Denne bliver frigivet mandagen efter release, det vil sige mandag d. 24. oktober. Målet er at sikre korrekt dataafgrænsning for brugere af organisationssystems brugergrænseflade, så ingen brugere utilsigtet kan se medarbejderes CPR-nummer i brugergrænsefladen. Det vil nemlig i forbindelse med ny funktionalitet i brugergrænsefladen blive gjort muligt at se og skrive CPR-numre på medarbejdere, der er registreret i Organisationssystem, når dataafgrænsningen SeCPR-nummer er sat til ”ja”.

Første leverance - lørdag den 17. september: 'Administrativ organisation'

I denne første leverance bliver der taget hånd om det overordnede faneblad ’administrativ organisation’. Du kan nu se og ændre værdier i fanebladet, hvilket indebærer rubrikkerne/elementerne for områderne ’stamdata’, ’opgaver’, ’kontaktoplysninger’ og ’medarbejdere’.

For at hjælpe organisationsadministratorer med nemmere at kunne danne sig et overblik over den aktive organisationsenhed, er elementet ’statistik’ blevet tilføjet som en femte kasse under fanen 'administrativ organisation'. Her finder du nøgletal om:

  • Antallet af underliggende aktive organisationsenheder
  • Antal medarbejdere, der er knyttet til den denne del af organisationstræet
  • Antallet af typer af opgaver der er tilknyttet denne del af organisationstræet
  • Antallet af kontaktoplysninger

Hvis du oplever ting, du er i tvivl om, eller som du skal bruge hjælp til, så finder du vanen tro altid hjælpen oppe i højre hjørne under ’?’. Vi har opdateret hjælpeteksterne, således at de er svarende til ændringer på brugergrænsefladen.

Nyhedsoversigt