Gå til hovedindhold
Underskrift af aftale
Nyhed

Potentialerapporten som et kommunalt styringsværktøj overfor leverandører

Potentialerapporten er et centralt værktøj for mange kommuner, der fremadrettet kommer til at bruge det i dialog med deres it-leverandører i relation til den fælleskommunale infrastruktur

Hvorfor bringer kommunerne pludselig tilslutningsgrad, ibrugtagningsgrad og målopfyldelse på banen, når I sammen drøfter tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur? Her får du svar på, hvad de nye nøgletal betyder, så du som leverandør har et godt grundlag for dialogen med dine kommunekunder. 

Den 4. oktober fik kommunerne adgang til et nyt PowerBI-baseret dataværktøj, kaldet Potentialerapporten. Rapporten er en del af ”infrastrukturen i tal”, der på sigt vil give kommunerne adgang til en vifte af rapporter med data om kommunernes brug af den fælleskommunale infrastruktur.

Potentialerapporten giver kommunerne relevante handlings- og løsningsorienterede nøgletal, som udtrykker potentialer i forhold til deres it-systemers tilslutning til integrationer i den fælleskommunale infrastruktur og kommunernes ibrugtagning af disse tilsluttede integrationer.

På denne måde kan kommunerne se, hvor langt de er fra at være i mål med deres anvendelse af, hvad der er relevant af integrationer i den fælleskommunale infrastruktur.

Alt dette med ambitionen om at klæde kommunerne endnu bedre på til at høste gevinsterne af den fælleskommunale infrastruktur.  

Potentialerapportens nøgletal

I dine fremtidige kundemøder med kommunerne vil du kunne støde på nye begreber, der har sit ophav i Potentialerapporten. Potentialerapportens nøglebegreber er:

  1. Systemets tilslutning dækker over et fagsystems tekniske idriftsættelse af integrationer i den fælleskommunale infrastruktur. Kommunerne bruger dette nøgletal til at få indsigt i, i hvilket omfang et fagsystem har idriftsat integrationer i den fælleskommunale infrastruktur, som er relevante for det givne fagsystem. Tilslutningsgraden opgøres i procent og tilslutningsgrad på 100% betyder, at målbilledet for it-systemets tilslutning relevant infrastruktur er opnået.
     
  2. Kommunens ibrugtagning dækker over kommunens anvendelse af et fagsystems tilsluttede integrationer i den fælleskommunale infrastruktur. Kommunerne bruger dette nøgletal til at få indsigt i, hvor meget af den tilsluttede fælleskommunale infrastruktur, som kommunen anvender. Ibrugtagningsgraden opgøres i procent og en ibrugtagningsgrad på 100% betyder, at kommunen har ibrugtaget al den infrastruktur, som it-systemet er tilsluttet.
     
  3. Målopfyldelse kombinerer systemets tilslutningsgrad og kommunens ibrugtagningsgrad. Kommunerne bruger målopfyldelse til hurtigt at danne sig et overblik over, hvor langt de er kommet med at udbrede den fælleskommunale infrastruktur i deres systemportefølje. Målopfyldelsesgraden opgøres i procent og en målopfyldelsesgrad på 100% betyder, at systemet har integreret til alle relevante integrationer i den fælleskommunale infrastruktur, samt at kommunen har ibrugtaget alle disse relevante integrationer.

It-systemets målbillede for tilslutning til infrastrukturen

For at kunne opgøre it-systemets tilslutnings- og ibrugtagningsgrad, skal målbilledet for it-systemets integration til den fælleskommunale infrastruktur være kortlagt.

Målbilledet kortlægges ved, at kommunerne udvælger hvilke arbejdsgange (use cases) it-systemet skal understøtte. KOMBIT har i samarbejde med kommunerne konkretiseret hvilke integrationer  i den fælleskommunale infrastruktur, der er relevante og nødvendige for at understøtte hver arbejdsgang (use case). Så udvalget af arbejdsgange bestemmer målbilledet for it-systemets tilslutning.

Inden et it-systems målbillede fastlægges endeligt og it-systemet tilføjes i Potentialerapporten, kontakter KOMBIT dig, så du som leverandør er orienteret om og har haft mulighed for dialog med KOMBIT om målbilledet for dit it-systems    tilslutning til den fælleskommunale infrastruktur. For it-systemer på SKI 02.19-rammeaftalen (2023) er målbilledet fastlagt af leverandøren ved tilbudsgivningen.

KOMBIT er opmærksom på behovet

KOMBIT ønsker på sigt, at du som leverandør får adgang til egne data i Potentialerapporten. I praksis vil det betyde, at du vil kunne tilgå data på dine it-systemers tilslutning og se dine kommunale kunders ibrugtagning af den infrastruktur, som dine it-systemer er tilsluttet.

Hvis du aktuelt ønsker indsigt i dine it-systemers tilslutningsgrad, ibrugtagningsgrad og målopfyldelse, så grib fat i en af dine kommunekunder og få kommunen til at trække dine tal på dine systemer i Potentialerapporten . Tallene opdateres hver måned.  

Har du spørgsmål?

Ligger du inde med spørgsmål til ovenstående, så send en mail til infrastruktur@kombit.dk.

 

Nyhedsoversigt