Gå til hovedindhold

Sletning af bevillinger uden tilhørende sager

Navn

Sletning af bevillinger uden tilhørende sager

Kategori

Teknisk support

Kunderejsefase

Drift

Leverandør

KMD

Beskrivelse

Med denne ydelse kan bestilles dokumentation af bevillinger uden sager samt efterfølgende sletning af disse bevillinger. Ydelsen kan bestilles af fx KOMBIT, Leverandører og/eller Myndigheder/Anvendere.

KMD gør følgende :

  1. Danner på baggrund af bestilling udtræk over bevillinger uden tilhørende sager (.csv-fil). Listen indeholder:
    • Identifikation af myndighed
    • UUID på bevillingen uden sag
    • Identifikation af IT-system
  2. Anvender udtrækket til dannelse af slettekørsel af samme bevillinger afhængig af bestilling. Såfremt bestiller har plukket i udtrækket, danner KMD et nyt udtræk, som danner basis for sletning.
  3. KMD følger op på, om den ønskede sletning er fortaget som bestilt. Dels ved at kontrollere at kørsel er gennemført, dels kontrollere, at antal slettede svarer til antal ønskede, slettede og endelig at hver enkelt sletning er kørt uden fejl.

Forventet udbytte

Sletning af bevillinger uden sager i Sags- og Dokumentindeks.

Målgruppe

KOMBIT, Leverandører og/eller Myndigheder/Anvendere

Vilkår

Enhedspris:

A. Kr. 18.125, hvis udtræk skal fremsendes og sletning ske efterfølgende
B. Kr. 23.100, hvis der er plukket i udtræk og KMD dermed skal danne et nyt forud for sletning .
C. Kr 9.062 hvis udtræk fremsendes og sletning annulleres. Anvendes tillige, hvis tilbagemelding om det videre forløb ikke modtages indenfor tidsfristen.
D. Kr 14.375 Hvis udtræk dannes og sletning foretages uden anvenders accept
E. Såfremt der kommer afklarende spørgsmål til udtrækket, afregnes tidsforbrug efter forbrugt tid.

Forudsætninger

Ved bestilling angives:
1)     Det eller de CVR-numre dokumentationen ønskes udtrukket på.
2)    Hvorledes ønskes opgave udført:
     a.    Fremsend udtræk til bestiller, som melder tilbage om sletning skal ske, og hvorvidt der er plukket i listen
     b.    Fremsend ikke udtræk, men kør sletning umiddelbart på baggrund af udtræk

NB: Såfremt option 2a ønskes skal tilbagemelding om eventuel sletning ske senest 5 arbejdsdage efter KMD’s levering af listen med mindre andet er aftalt mellem bestiller og KMD ellers vil opgaven blive afvist og der opkræves gebyr jævnfør nedenfor under punkt A).

Reaktionstid

4 arbejdsdage fra modtagelse af alle nødvendige oplysninger.

Leveringstid

5 arbejdsdage for levering af udtræk og 5 arbejdsdage for sletning.

Prismodel

Fastpris

Enheder

1

Enhedspris

Se under 'Vilkår'.

Relaterede supportydelser

Selvstændig ydelse

 

Sletning af bevillinger uden tilhørende sager
Bestil