Gå til hovedindhold
Postkasse
Nyhed

Fælleskommunal Postkomponent melder klar til test og opsætning

Nu er de tekniske forudsætninger på plads for at teste og ibrugtage Næste generation Digital Post via den fælleskommunale infrastruktur.

Kommunerne og deres it-leverandører kan allerede i dag oprette systemer og teste opsætning for afsendelse og modtagelse af post via kommunernes fælles infrastruktur.

Fra og med den 15. november, er Fælleskommunal Postkomponent blevet udvidet med to nye integrationer i drift. Det omfatter specifikt integrationerne til at afsende (SF1601) og modtage (SF1606) den næste generation af digital post.

Alle nødvendige informationer og forudsætninger er beskrevet og udstillet via de pågældende integrationssider i Digitaliseringskataloget.

En fælleskommunal post-broker

KOMBIT / Kommunernes Data og Infrastruktur gik oprindeligt ind i arbejdet for at sikre, at kommunerne fik en central broker til at håndtere så mange post-bærende systemer som nødvendigt.

Opgaven skyldtes en indledende udmelding fra Digitaliseringsstyrelsen om, at hver myndighed ville være begrænsede muligheder for at integrere direkte til NgDP. Derfor måtte nogle systemer nødvendigvis agere brokere for andre, for at sikre, at kommunerne kunne få alle deres mange postbærende systemer på den nye fællesoffentlige postløsning.

Igennem dialog med kommunerne nåede KOMBIT og KDI da også frem til, at den fælleskommunale infrastruktur var et oplagt bud på en sådan broker – ikke mindst med henblik på at sikre overgangen for de postbærende løsninger, som KOMBIT har indkøbt på vegne af kommunerne.

Samtidig kunne nye som gamle anvendere fortsat nyde fordel af, at alt posten via infrastrukturen automatisk sorteres til fjernprint for fritagede borgere, uden den meromkostning som ellers typisk er blevet krævet i forbindelse med denne sortering.

Et tæt parløb med kommunerne

Kommunerne blev allerede i udgangen af 2019 bedt om at udpege såkaldte NgDP-kontaktpersoner. Disse kontaktpunkter har spillet en helt central rolle i forhold til at få kortlagt en meningsfuld proces – og indgå i en koordineret dialog med Digitaliseringsstyrelsen om, hvilke konkrete udfordringer, som har presset kommunernes ibrugtagning af den nye post-løsning.

Vi er derfor også særdeles glade for at kunne melde til kommunerne og deres it-leverandører, at infrastrukturen nu er klar til at understøtte deres videre håndtering af digital post.

Vi er ikke færdige endnu

Som central aktør på kommunernes vegne har vi et ønske om også at være en fælles stemme i opfølgning og evaluering af processen. Vi kommer derfor også til at lave et stykke opfølgende arbejde, når der igen er ro på vandene, efter det forestående ”Go-live” den 30. november 2021.

Opgaven med at indgå i dialog med leverandører omkring ordentlige og fælles vilkår for kommunerne i forbindelse med overgangen til NgDP er heller ikke på plads endnu, da mange ubekendte faktorer i forløbet har gjort det så godt som umuligt for leverandørerne at definere en baseline for deres håndtering – og dermed også deres pris.

Vi forventer således at følge op med leverandørerne omkring vilkårene for at komme på den fælleskommunale Postkomponent.

Læs mere om den fælleskommunale Postkomponent her.

Nyhedsoversigt