Gå til hovedindhold
Billede med ikon

Infrastrukturens Onboardingsprogram

Onboardingsprogrammet hjælper kommunale fagsystemsleverandører med at integrere til den fælleskommunale infrastruktur.

Infrastrukturens Onboardingsprogram er et nyt initiativ iværksat af Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI). Etableringen af programmet udspringer af et fælles kommunalt ønske om, at KOMBIT i højere grad skal understøtte kommunale fagsystemsleverandører med at integrere til den fælleskommunale infrastruktur.

Tidsplan og links til tilmelding

Introduktionsfolder: Infrastrukturens Onboardingsprogram

Introduktionsfolderen til Infrastrukturens Onboardingsprogram er henvendt til dig, som skal deltage i programmet. Andre med interesse for Onboardingsprogrammet kan dog også benytte folderen til viden og information.

I folderen kan du bl.a. læse om hvordan Onboardingsprogrammet fungerer i praksis, en detaljeret kalender, hvor du finder information i Digitaliseringskataloget og meget mere.

En hjælp til kommuner og leverandører

Siden etableringen af den fælleskommunale infrastruktur stiller flere og flere kommuner krav til deres leverandører af fagsystemer om at integrere deres fagsystem til infrastrukturen, for at realisere potentialerne af deres investering i netop infrastrukturen. Det sker både gennem individuelle indkøbskontrakter, men også større aftaler som SKI 02.19-rammeaftalen, hvor leverandørerne har forpligtet sig til at integrere senest den 1. april 2020, hvis løsningen har funktionalitet, der er dækket af infrastrukturen.  

I forbindelse med verifikation af leverandørers og kommuners status for klarmelding på SKI 02.19-rammeaftalen er det imidlertid blevet klart for KOMBIT, at mange fagsystemsleverandører ikke lever op til deres forpligtelse om at integrere til den fælleskommunale infrastruktur. Det samme er tilfældet ved en række kommunale indkøb, hvor leverandørerne ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt kravsatte integrationskrav til den fælleskommunale infrastruktur.

Som et led i kommunernes arbejde om at følge op på leverandørernes forpligtelser, har kommunerne bedt KOMBIT om i højere grad at understøtte leverandørernes integration til den fælleskommunale infrastruktur.

Det gælder både de leverandører, som har forpligtet sig til at integrere til infrastrukturen på diverse indkøbskontrakter, men også de leverandører, der egenhændigt kan se et forretningsmæssigt potentiale og derfor ønsker at koble på infrastrukturen.

Vi kalder det Infrastrukturens Onboardingsprogram.

Tip: Du kan forstørre visningen ved at klikke på det lille skærmikon i øverste højre hjørne.