Gå til hovedindhold
SF1490
Ydelsesindeks
Ydelse

Formål

Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde overordnede oplysninger og metadata vedrørende bevilgede ydelser og økonomiske effektueringer (udbetalinger) i Ydelsesindekset, så de kan udveksles med øvrige fagsystemer og overbliksløsninger, som fx løsningerne SAPA og Borgerblikket.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

For alle anvendersystemer (modtager- og afsendersystemer) gælder følgende særlige vilkår:
- Det er et vilkår for tilslutning til indekserne, at anvisningerne overholdes. Anvisningerne beskriver det forretningsmæssige indhold af og formatet på alle felter i indekset, og det fremgår af anvisningerne hvilke oplysninger, der er obligatorisk, når der afleveres data til indekset. Ændringer til anvisningerne varsles under samme vilkår, som er gældende for ændringer i eksisterende integrationer og services.

For afsendersystemer gælder derudover følgende særlige vilkår:
- Et afsendersystem skal løbende holde oplysningerne i indekset opdateret med ændringer i afsendersystemet. Opdateringen i indekset skal ske umiddelbart efter data er ændret i afsendersystemet, det vil sige inden for få minutter.
- Oplysninger der ikke umiddelbart er tilgængelige i afsendersystemet, eventuelt fordi de er logisk eller fysisk slettet, skal slettes fysisk fra indekset.
- Ved tilslutning til indekset skal afsendersystemet aflevere alle relevante oplysninger, dvs. oplysninger der vedligeholdes i afsendersystemet, og som indeholdes i indekset, skal afleveres.

Case - Københavnerne kan tjekke deres kontanthjælp på SMS

Den fælleskommunal infrastruktur gør det muligt for modtagere af kontanthjælpsydelser at få aktuel information om ydelser via SMS.

Læs mere
SF1490_3.0
Ydelsesindeks
Status gyldig fra
03/05/2023
Version
3.0
I drift

Nyt i denne version

Generelt:
- Sikkerhedsmodellen er ændret fra WS-policy til OIOIDWS.
- Nye endpoints, da der nu kaldes direkte til Fælleskommunalt Ydelsesindeks.

Bevilling:
- Muligt at fravælge, at der dannes ydelsesnotifikationer sammen med oprettelse og/eller opdatering af bevillinger.
- Det er ikke længere muligt at tilknytte bevillingsparter af typen ’Virksomhed’ med et SE-nummer.
- Det er kun muligt at supplere bevillingspart-relationen med information om brugervendtnøgle og fuldt navn.
- Information om CVR-nr., CPR-nr., SE-nr. og P-nr. kan ikke længere registreres.
- Det er ikke længere muligt at benytte operationerne: ’Passiver Bevilling’ og ’Slet Bevilling’
- Det er muligt at benytte et nyt part-format til bevillingsparter af typen ’Person’, der ikke har et CPR-nummer. Det nye partformat er: urn:oio.us:personid: [0-9] {7}
- Det er ikke længere muligt at indrapportere information for attributterne Fremdrift, BevillingStatus og BevilgetYdelseStatus, da disse er udgået.
- BevillingStartDato må ikke udfyldes ved importer og/eller opdatering af en Bevilling. Indholdet af BevillingStartDato sætte automatisk til tidligste BevilgetYdelseStartDato i relaterede bevilgede ydelser.
- BevillingSlutDato må ikke udfyldes ved importer og/eller opdatering af en Bevilling. Indholdet af BevillingSlutDato sættes automatisk til seneste BevilgetYdelseSlutDato i relaterede bevilgede ydelser.

Økonomisk effektuering:
- Det er ikke længere muligt at tilknytte Økonomiske Effektueringsparter af typen ’Virksomhed’ med et SE-nummer.
- Det er kun muligt at supplere Økonomisk Effektueringspart-relationen med information om brugervendtnøgle og fuldt navn.
- Information om CVR-nr., CPR-nr., SE-nr. og P-nr. kan ikke længere registreres.
- Det er ikke længere muligt at benytte operationerne: ’Passiver Oekonomisk Effektuering’ og ’Slet Oekonomisk Effektuering’
- Det er muligt at benytte et nyt part-format til Økonomiske Effektueringsparter af typen ’Person’, der ikke har et CPR-nummer. Det nye partformat er: urn:oio.us:personid: [0-9] {7}
- Den økonomiske effektuering er ændret, så den nu indeholder følgende beløbsattributter: SamletBruttobeløb, BeloebEfterSkatATP, BeloebSendtTilUdbetaling, BeloebUdbetalt, SendtTilUdbetalingTekst, UdbetaltTekst

Flere ændringer i den nye version medfører ligeledes ændringer i anvisningerne til anvendelse af Bevillingsobjektet og anvisningerne til anvendelse af Økonomisk Effektueringsobjektet. Et overblik over disse kan ses i de seneste releasenotes for de opdaterede anvisningsdokumenter, ligesom de kan ses direkte i ’Dokumenthistorik’ i anvisningsdokumenterne til Bevillingsobjektet og Økonomisk Effektueringsobjektet.

Beskrivelse

Integrationen består af tre services, der giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde overordnede oplysninger og metadata vedrørende bevilgede ydelser og økonomiske effektueringer (udbetalinger) i Ydelsesindekset.

De tre services indeholder tilsammen fire operationer: Fjern, Fremsøg, Importer og Opdatér.

Herudover benyttes Ydelsesindekset til at udveksle ydelsesinformation mellem anvendersystemer for at understøtte deres forretningsprocesser (fx ydelsesberegninger og kontrol).

Hvis der ønskes udveksling af ydelsesinformation mellem myndigheder, henvises til integration SF1492 Hent borgers ydelser fra anden sektor.

Services

Webservice / Fælleskommunalt Ydelsesindeks
BevillingIndeksService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Bevilling og tilhørende Økonomiske Effektueringer i Ydelsesindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder én operation:

- Fjern – anvendes til fysik sletning af et eller flere forretningsobjekter af typen Bevilling og tilhørende Økonomiske Effektueringer.

For at importere, opdatere og fremsøge forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering anvendes servicen YdelsesIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:

- OIO IDWS

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/bevillingindeks/6

Produktionsmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.stoettesystemerne.dk/bevillingindeks/6

Webservice / Fælleskommunalt Ydelsesindeks
OekonomiskEffektueringIndeksService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering i Ydelsesindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder én operation:

- Fjern – anvendes til fysik sletning af et eller flere forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering.

For at importere, opdatere og fremsøge forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering anvendes servicen YdelsesIndeksService

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:

- OIO IDWS

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/oekonomiskeffektueringindeks/6

Produktionsmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.stoettesystemerne.dk/oekonomiskeffektueringindeks/6

Webservice / Fælleskommunalt Ydelsesindeks
YdelsesIndeksService
Version
6.0
I drift

Formål

Denne service anvendes til at importere, opdatere og fremsøge forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering i Ydelsesindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder tre operationer:

- Importer – anvendes til at indlæse nye forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering.

- Opdater – anvendes til at opdatere allerede indlæste forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering.

- Fremsøg – anvendes til at læse forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering.

For fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Bevilling og tilhørende Økonomiske Effektueringer anvendes operationen Fjern i servicen BevillingIndeksService.

For fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Økonomiske Effektuering anvendes operationen Fjern i servicen OekonomiskEffektueringIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:

- OIO IDWS

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/ydelseindeks/6

Produktionsmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.stoettesystemerne.dk/ydelseindeks/6

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Føderation og lokal IdP

Opret integration til et anvendersystem til systemet i driftsmiljøet. 
Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 12.196 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Integration til Ydelsesindeks

Oprettelse af Integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Ydelsesindeks.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 5.500 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

  • Hul igennem test
  • Systemintegrationstest
  • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Oprettelse af som ”Egen Test Myndighed” - Grundpakken

Ydelsen er et tilbud til leverandører, som ønsker at kunne teste som egen myndighed på den fælleskommunale infrastrukturs eksterne testmiljø.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 7.500
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du finder mere information, samt anvisninger og mapningsdokumenter på siden om Fælleskommunalt Ydelsesindeks.

Nyt i denne version

Ændringerne i denne version har som mål at øge kvaliteten af de data, der via snitfladerne indlæses i de bagvedliggende Støttesystemer.

- TransaktionsUUID i request headeren er blevet obligatorisk, så de bagvedliggende systemer altid afviser multiple forsøg på at gennemføre samme transaktion.

- Længde- og formatrestriktioner er blevet indført på en række felter i snitfladerne, så et større antal af anvisningernes påbud håndhæves. Restriktionerne fremgår af skemaerne til de nye snitfladeversioner.

Beskrivelse

Denne integrationsversion er lukket for tilgang af nye anvendere.

Denne version udfases 1. oktober 2025.

Integrationen består af tre services, der giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde overordnede oplysninger og metadata vedrørende bevilgede ydelser og økonomiske effektueringer (udbetalinger) i Ydelsesindekset. De tre services indeholder tilsammen seks operationer: Passiver, Slet, Fjern, Fremsøg, Importer og Opdatér.

Herudover benyttes Ydelsesindekset til at udveksle ydelsesinformation mellem anvendersystemer for at understøtte deres forretningsprocesser (fx ydelsesberegninger og kontrol).

Hvis der ønskes udveksling af ydelsesinformation mellem myndigheder, henvises til integration SF1492 Hent borgers ydelser fra anden sektor.

Services

Webservice / Serviceplatformen
BevillingIndeksService
Version
5.0
Under udfasning

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Bevilling og tilhørende Økonomiske Effektueringer i Ydelsesindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder tre operationer, hvoraf kun én er relevant at anvende:

- Fjern – anvendes til fysik sletning af et eller flere forretningsobjekter af typen Bevilling og tilhørende Økonomiske Effektueringer.

- Passivér – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen YdelsesIndeksService.

- Slet – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen YdelsesIndeksService.

For at importere, opdatere og fremsøge forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering anvendes servicen YdelsesIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller:

- Certifikat - AuthorityContext
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/BevillingIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-4311-42eb-b10f-0a4ed8180e4d

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/BevillingIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-4311-42eb-b10f-0a4ed8180e4d

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
OekonomiskEffektueringIndeksService
Version
5.0
Under udfasning

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering i Ydelsesindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder tre operationer, hvoraf kun én er relevant at anvende:

- Fjern – anvendes til fysik sletning af et eller flere forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering.

- Passivér – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen YdelsesIndeksService.

- Slet – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen YdelsesIndeksService.

For at importere, opdatere og fremsøge forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering anvendes servicen YdelsesIndeksService

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller:

- Certifikat-AuthorityContext
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/OekonomiskEffektueringIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-36b0-4af9-b699-df6de64a8cfd

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/OekonomiskEffektueringIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-36b0-4af9-b699-df6de64a8cfd

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
YdelsesIndeksService
Version
5.0
Under udfasning

Formål

Denne service anvendes til at importere, opdatere og fremsøge forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering i Ydelsesindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder tre operationer:

- Importer – anvendes til at indlæse nye forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering.

- Opdater – anvendes til at opdatere allerede indlæste forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering.

- Fremsøg – anvendes til at læse forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering.

For fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Bevilling og tilhørende Økonomiske Effektueringer anvendes operationen Fjern i servicen BevillingIndeksService.

For fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Økonomiske Effektuering anvendes operationen Fjern i servicen OekonomiskEffektueringIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller:

- Certifikat - AuthorityContext
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/YdelsesIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-49f5-4e22-a503-b20ecc8fda0d

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/YdelsesIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-49f5-4e22-a503-b20ecc8fda0d

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Føderation og lokal IdP

Opret integration til et anvendersystem til systemet i driftsmiljøet. 
Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 12.196 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Integration til Ydelsesindeks

Oprettelse af Integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Ydelsesindeks.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 5.500 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

  • Hul igennem test
  • Systemintegrationstest
  • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Oprettelse af som ”Egen Test Myndighed” - Grundpakken

Ydelsen er et tilbud til leverandører, som ønsker at kunne teste som egen myndighed på den fælleskommunale infrastrukturs eksterne testmiljø.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 7.500
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du finder mere information, samt anvisninger og mapningsdokumenter på siden om Fælleskommunalt Ydelsesindeks.

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side