Gå til hovedindhold
SF1490
Ydelsesindeks
Ydelse

Formål

Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde overordnede oplysninger og metadata vedrørende bevilgede ydelser og økonomiske effektueringer (udbetalinger) i Ydelsesindekset, så de kan udveksles med øvrige fagsystemer og overbliksløsninger, som fx løsningerne SAPA og Borgerblikket.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

For alle anvendersystemer (modtager- og afsendersystemer) gælder følgende særlige vilkår:
- Det er et vilkår for tilslutning til indekserne, at anvisningerne overholdes. Anvisningerne beskriver det forretningsmæssige indhold af og formatet på alle felter i indekset, og det fremgår af anvisningerne hvilke oplysninger, der er obligatorisk, når der afleveres data til indekset. Ændringer til anvisningerne varsles under samme vilkår, som er gældende for ændringer i eksisterende integrationer og services.

For afsendersystemer gælder derudover følgende særlige vilkår:
- Et afsendersystem skal løbende holde oplysningerne i indekset opdateret med ændringer i afsendersystemet. Opdateringen i indekset skal ske umiddelbart efter data er ændret i afsendersystemet, det vil sige inden for få minutter.
- Oplysninger der ikke umiddelbart er tilgængelige i afsendersystemet, eventuelt fordi de er logisk eller fysisk slettet, skal slettes fysisk fra indekset.
- Ved tilslutning til indekset skal afsendersystemet aflevere alle relevante oplysninger, dvs. oplysninger der vedligeholdes i afsendersystemet, og som indeholdes i indekset, skal afleveres.

Case - Københavnerne kan tjekke deres kontanthjælp på SMS

Den fælleskommunal infrastruktur gør det muligt for modtagere af kontanthjælpsydelser at få aktuel information om ydelser via SMS.

Læs mere
SF1490_2.9
Ydelsesindeks
Status gyldig fra
11/02/2019
Version
2.9
I drift

Nyt i denne version

Ændringerne i denne version har som mål at øge kvaliteten af de data, der via snitfladerne indlæses i de bagvedliggende Støttesystemer.

- TransaktionsUUID i request headeren er blevet obligatorisk, så de bagvedliggende systemer altid afviser multiple forsøg på at gennemføre samme transaktion.

- Længde- og formatrestriktioner er blevet indført på en række felter i snitfladerne, så et større antal af anvisningernes påbud håndhæves. Restriktionerne fremgår af skemaerne til de nye snitfladeversioner.

Beskrivelse

Integrationen består af tre services, der giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde overordnede oplysninger og metadata vedrørende bevilgede ydelser og økonomiske effektueringer (udbetalinger) i Ydelsesindekset. De tre services indeholder tilsammen seks operationer: Passiver, Slet, Fjern, Fremsøg, Importer og Opdatér.

Herudover benyttes Ydelsesindekset til at udveksle ydelsesinformation mellem anvendersystemer for at understøtte deres forretningsprocesser (fx ydelsesberegninger og kontrol).

Hvis der ønskes udveksling af ydelsesinformation mellem myndigheder, henvises til integration SF1492 Hent borgers ydelser fra anden sektor.

Services

Webservice / Serviceplatformen
BevillingIndeksService
Version
5.0
I drift

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Bevilling og tilhørende Økonomiske Effektueringer i Ydelsesindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder tre operationer, hvoraf kun én er relevant at anvende:

- Fjern – anvendes til fysik sletning af et eller flere forretningsobjekter af typen Bevilling og tilhørende Økonomiske Effektueringer.

- Passivér – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen YdelsesIndeksService.

- Slet – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen YdelsesIndeksService.

For at importere, opdatere og fremsøge forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering anvendes servicen YdelsesIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller:

- Certifikat - AuthorityContext
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/BevillingIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-4311-42eb-b10f-0a4ed8180e4d

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/BevillingIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-4311-42eb-b10f-0a4ed8180e4d

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
OekonomiskEffektueringIndeksService
Version
5.0
I drift

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering i Ydelsesindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder tre operationer, hvoraf kun én er relevant at anvende:

- Fjern – anvendes til fysik sletning af et eller flere forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering.

- Passivér – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen YdelsesIndeksService.

- Slet – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen YdelsesIndeksService.

For at importere, opdatere og fremsøge forretningsobjekter af typen Økonomisk Effektuering anvendes servicen YdelsesIndeksService

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller:

- Certifikat-AuthorityContext
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/OekonomiskEffektueringIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-36b0-4af9-b699-df6de64a8cfd

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/OekonomiskEffektueringIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-36b0-4af9-b699-df6de64a8cfd

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
YdelsesIndeksService
Version
5.0
I drift

Formål

Denne service anvendes til at importere, opdatere og fremsøge forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering i Ydelsesindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder tre operationer:

- Importer – anvendes til at indlæse nye forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering.

- Opdater – anvendes til at opdatere allerede indlæste forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering.

- Fremsøg – anvendes til at læse forretningsobjekter af typen Bevilling og/eller Økonomisk Effektuering.

For fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Bevilling og tilhørende Økonomiske Effektueringer anvendes operationen Fjern i servicen BevillingIndeksService.

For fysisk sletning af forretningsobjekter af typen Økonomiske Effektuering anvendes operationen Fjern i servicen OekonomiskEffektueringIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedmodeller:

- Certifikat - AuthorityContext
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/YdelsesIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-49f5-4e22-a503-b20ecc8fda0d

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/Ydelse/YdelsesIndeks/5

UUID: b1d6d5ba-49f5-4e22-a503-b20ecc8fda0d

EntityId: http://ydelse.serviceplatformen.dk/service/ydelsesindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Føderation og lokal IdP

Opret integration til et anvendersystem til systemet i driftsmiljøet. 
Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 12.196 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Integration til Ydelsesindeks

Oprettelse af Integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Ydelsesindeks.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 5.500 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

  • Hul igennem test
  • Systemintegrationstest
  • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Testeksempler

Eksempler på web service requests mod Serviceplatformen og tilhørende responses findes som xml-filer, der kan tilrettes og afprøves. Testeksemplerne indeholder eksempler på de opdateringer der er indeholdt i compliancetesten til ydelsesindekset. Eksemplerne kan hentes i zip-filen SF1490 v5 - Test eksempler.

Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du finder mere information, samt anvisninger og mapningsdokumenter på siden om Fælleskommunalt Ydelsesindeks.

Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side