Gå til hovedindhold
SF1491
Hent ydelser fra egen sektor
Ydelse

Formål

Integrationen udstiller funktionalitet til at hente oplysninger om bevilgede og udbetalte ydelser inden for egen sektor. Det kan være Udbetaling Danmark (UDK), der henter oplysninger om ydelser bevilget eller udbetalt af UDK, eller det kan være en kommune, der henter oplysninger om kommunale ydelser.

Integrationen udstiller effektive søgemuligheder i Ydelsesindekset og vil erstatte operationen 'Fremsøg' i integrationen SF1490 Ydelsesindeks.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.
SF1491_1.0
Hent ydelser fra egen sektor
Status gyldig fra
11/06/2021
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af servicen YdelseListeHent, der indeholder to operationer:
- BevillingHent
- EffektueringHent

Med operationen BevillingHent hentes oplysninger om bevilgede ydelser, der kan være økonomiske, ressourcemæssige eller fysiske.

Med operationen EffektueringHent hentes oplysninger om udbetalte økonomiske ydelser.

Services

Webservice / Fælleskommunalt Ydelsesindeks
YdelseListeHent
Version
1.1
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at fremsøge oplysninger om bevilgede ydelser og effektueringer for en bevillingsmodtager (primær part på sagen) og/eller effektueringsmodtager. Søgningen kan kun ske inden for egen sektor, dvs. det kan være UDK, der søger ydelser inden for egen myndighed, eller en kommune, der søger ydelser inden for én eller flere kommuner.

Nyt i denne version

Servicen understøtter nu markeringen på bevillingssagen af, hvorvidt denne er undtaget visning for borger. Det betyder, at oplysningen om undtaget borgervisning returneres for bevillingssagen, og at det er muligt ved kald af servicen at angive, at sagsoplysninger for bevillingssager, der er undtaget borgervisning, ikke returneres. Desuden er kendte fejl og mangler rettet i servicebeskrivelsen.

Beskrivelse

Servicen består af to operationer:

- BevillingHent (oplysninger om bevilgede ydelser)
- EffektueringHent (oplysninger om udbetalte økonomiske ydelser)

Søgning kan afgrænses på bevillingsperiode, dispositionsdato, ydelsestype, it-system m.m.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/ydelselistehent/1

Produktionsmiljø

Endpoint: https://ydelsesindeks.stoettesystemerne.dk/ydelselistehent/1

Supportydelser

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

  • Hul igennem test
  • Systemintegrationstest
  • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side.