Gå til hovedindhold
SF1610
STAR DFDG Bevillinger
Beskæftigelse

Formål

Integrationen giver det kommunale ydelsessystem mulighed for at afgive status for en ydelsessag til Det Fælles Datagrundlag (DFDG) hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen er bilateral mellem løsningerne Kommunernes Ydelsessystem (KY) og DFDG.
SF1610_3.3
STAR DFDG Bevillinger
Status gyldig fra
09/07/2020
Version
3.3
I drift

Nyt i denne version

Kontaktgrupper opdateret på baggrund af ny LAB og INL.

Beskrivelse

Integrationen er en gennemstillingsintegration på Serviceplatformen. Integrationen benyttes af løsningen KY til at opdatere DFDG, når en ydelsessag oprettes, ændres eller afsluttes.

KY opdaterer DFDG, når:
- En ydelsessag er startet
- Der er truffet afgørelse om ydelsen (godkendt eller afvist)
- Der er sket skift i ydelsestypen
- En ydelse er stoppet
- En ydelsessag er afsluttet

Services

Webservice / Serviceplatformen
SendBevilling
Version
3.0
I drift

Formål

Servicen udstilles som en synkron webservice på Serviceplatformen. Den giver mulighed for at sende informationer til DFDG.

Beskrivelse

Servicen er implementeret som en SOAP-webservice, hvor status på en persons ydelsessag gennemstilles til DFDG, som leverer synkront svar tilbage til anvender.

Løsningen KY skal anvende operationen SendYdelseSagStatus (svarende til SaveSocialAid hos DFDG). Operationen anvendes, når ydelsessystemet skal opdatere DFDG. Denne opdatering sker, hver gang en ydelse oprettes, ændres eller afsluttes.

Input:
- Et CPR-nummer
- Status på ydelsessagen, herunder om den er startet, om der er truffet afgørelse om ydelse, om der er sket skift i ydelsestypen, om ydelsen er stoppet, eller om ydelsessagen er afsluttet

Output:
- Kvittering for modtagelse af borgerens bevilling (kvitteringssvar/fejlkode)

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/STAR/SendBevilling/3

UUID: 205489e2-7818-4f07-8cb9-779ec4ea20e1

EntityId: http://star.serviceplatformen.dk/service/sendbevilling/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/STAR/SendBevilling/3

UUID: 205489e2-7818-4f07-8cb9-779ec4ea20e1

EntityId: http://star.serviceplatformen.dk/service/sendbevilling/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side